Блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Старт- 22,03,18

13 Березня 2018

Банкрутство фізосіб
Звіт про суми податкових пільг

З 22.03.2018 року набирає чинності постанова Мінфіну від 21.02.2018 р. № 117, якою затверджені нові вимоги щодо блокування податкових накладних та розрахунків коригування (далі – ПН/РК). Постановою затверджені наступні документи:

  • Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;
  • Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Зверніть увагу! Протягом місяця з дня набрання чинності окремий Реєстр ПН/РК, реєстрація яких зупинена, функціонує в тестовому режимі.

Постановою врегульовано питання для тих платників, по яких до 01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів. Такі платники зможуть протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у зупинених ПН/РК, подати пояснення і копії документів на розгляд комісій.

Тепер розглянемо детальніше, що передбачено новими порядками.

ПН/РК, які не підлягають блокуванню

Всі податкові накладні та розрахунки коригування автоматично перевіряються на відповідність таким ознакам:

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК, становить менше 500 тис. гривень та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно значення показників D та P, мають такі розміри: D > 0,03, P < P м х 1,4, де:

D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T (значення показника D за останні 12 календарних місяців обраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті);

S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;

P – сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК;

P м – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

У разі коли за результатами перевірки визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак, визначених вище, такі ПН/РК не підлягають моніторингу та повинні бути зареєстровані в Реєстрі.

Критерії ризиковості

Інші ПН/РК, які не відповідають вищенаведеним ознакам підлягають моніторингу і перевіряються на відповідність критеріям ризиковостіплатника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку. У разі відповідності критеріям ризиковості, реєстрація таких ПН/РК зупиняється.

Всі ці критерії ризиковості за новим порядком визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Мінфін, у свою чергу, у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання ці критерії та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Увага! У разі оприлюднення цих критеріїв, про це буде повідомлено додатково на нашому сайті.

Квитанція про блокування ПН/РК

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначаються:

1) номер та дата складання ПН/РК;

2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у ПН/РК, реєстрація яких зупинена;

3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію ПН/РК в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в Реєстрі.

Перелік документів, необхідних для розблокування ПН/РК

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Реєстрі, включає в себе:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів, платник податку має право подати до органу до ДФС в електронній формі протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у ПН/РК.

Таблиця даних платника ПДВ

Платник податку має право подати до ДФС таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з додатком 3 до Порядку зупинення ПН/РК.

У таблиці даних платника податку зазначаються:

види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Таблиця даних платника податку подається із поясненням, в якому зазначається діяльність, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Таблиця даних платника податку із поясненнями розглядається комісіями регіонального рівня протягом п'яти робочих днів після дня її отримання.

Комісії регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке протягом операційного дня стає доступним платнику податку в електронному кабінеті.

Зверніть увагу! У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов'язковому порядку зазначається причина такого неврахування.

Для окремих платників податків, зокрема, агропідприємств, таблиця даних платника податку враховується ДФС в автоматичному режимі (детально про це див. у п. 35 Порядку зупиненя ПР/РК).

Розгляд пояснень та документів комісією ДФС

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу розглядаються комісіями контролюючих органів.

Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачено створення комісій на регіональному та центральному рівні.

Комісією регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів:

щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці, менше 30 млн. гривеньприймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК, яке реєструється в окремому Реєстрі, та надсилається платнику податку;

щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці, більше 30 млн. гривень включно, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК, яке попередньо реєструється в окремому Реєстрі, та надсилається до комісії центрального рівня.

Комісія центрального рівня протягом семи робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі комісії регіонального рівня, може прийняти інше рішення. Прийняте комісією центрального рівня рішення реєструється в окремому Реєстрі та надсилається платнику податку, а рішення Комісії регіонального рівня скасовується.

Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Зверніть увагу! ПН/РК повинні бути зареєстровані (тобто розблоковані), якщо не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі комісією регіонального рівня протягом 5 робочих днів (стосовно платників, обсяг постачання у яких менше 30 млн. грн.) або протягом 7 робочих днів (стосовно платників, обсяг постачання у яких більше 30 млн. грн. включно).

Розгляду скарг на рішення комісій

 Розгляд скарг на рішення комісій про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється комісією ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем.

Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі, які оскаржені платником податку в судовому порядку.

Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв'язку.

За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, та надсилає його платнику податку у строк, визначений п. 56.23 ПКУ (протягом 10 календарних днів з дня отримання скарги), в електронній формі.

Важливо! Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом 10 календарних днів з дня отримання скарги, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії ДФС з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Банкрутство фізосіб
Звіт про суми податкових пільг