ЄСВ У 2016 РОЦІ: ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТА РОЗ ЯСНЕННЯ

16 Листопада 2016

АЦСК "УКРАЇНА" ЗАПУСКАЄ АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ЕЦП У M.E.DOC
ЗАПУСК ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ТТН ВІДКЛАДЕНО

Умови і порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) визначено Законом України від 08.07.2010 № 2464-VI Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – Закон 2464). З 1 січня 2016 року до Закону внесено низку змін. Не дивлячись на час, що пройшов з  моменту цих змін, практичне застосування деяких з них продовжує викликати численні запитання у бухгалтерів.

 Згідно визначень Закону 2464,  ЄВ є консолідованим*  обов’язковим регулярним страховим внеском, покликаним забезпечити право застрахованих осіб на отримання  страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 *ЄВ замінив (об’єднав) внески до Пенсійного фонду та трьох фондів соціального страхування – від нещасних випадків на виробництві, на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності.

 Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2016 року утримання ЄВ з доходів найманого працівника не здійснюється, а нарахування ЄВ на фонд заробітної плати здійснюється за єдиною ставкою незалежно від класу професійного ризику виробництва. У загальному випадку ЄВ встановлено у розмірі 22% від бази нарахування, визначеної ст.7 Закону 2464 (див. п.5 статті 8 Закону 2464).

У той же час зміни не торкнулись розмірів ЄВ для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, та підприємств і організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів. Як і до 1 січня 2016 року, ЄВ встановлюється:

  • у розмірі 8,41 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів  – для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди;
  • у розмірі 5,3 відсотка бази нарахування єдиного внеску, – для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці;
  • у розмірі 5,5 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів – для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці.

Відповідні ставки ЄВ передбачають ч.ч. 13 і 14 ст. 8 Закону 2464.

 Зверніть увагу!

ЄВ у розмірі 8,41% встановлено лише для юридичних осіб, де працюють інваліди; дана норма не поширюється на роботодавців- ФОП.

У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру встановленої законом мінімальної місячної заробітної плати, ЄВ розраховується від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, однак лише за умови, що найманий працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював усі робочі дні звітного місяця, крім випадків звільнення чи прийняття на нове місце роботи протягом місяця (п. 8 розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 N 449).

Зверніть увагу!

Порядок розрахунку ЄВ від мінімальної зарплати не стосується :

  •  заробітної плати (доходів) фізичних осіб, отриманих не за основним місцем роботи – для них ЄВ визначається множенням ставки ЄВ на фактичну суму нарахованої заробітної плати (доходів).
  • заробітної плати (доходу) працівника–інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 відсотка;
  • заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,3 відсотка;
  • заробітної плати (доходів) працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,5 відсотка;
  • працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки».(Див. також лист ДФСУ від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16).

Обчислення ЄВ за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру (ставки) ЄВ, що діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄВ (частина четверта ст. 9 Закону N 2464).

 Законодавство (частина третя ст. 7 Закону N 2464) обмежує максимальну величину бази нарахування ЄВ: до 01.10.2011 року максимальна величина бази нарахування дорівнювала п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 01.10.2011 року – сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Починаючи з 1 січня 2016 року максимальна сума доходу, на яку нараховується ЄВ, дорівнює 25 розмірам передбаченого чинним законодавством прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 Виходячи із положень чинного законодавства, зокрема наведених вище, ДФСУ у своїх листах та на загальнодоступному інформаційному ресурсі ЗІР надала численні роз’яснення з окремих ситуацій нарахування ЄВ, стислий огляд яких  ми підготували для наших читачів:

 Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, як за основним, так і не за основним місцем праці, встановлюється у розмірі 8,41%.

Підставою для застосування зазначеного розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Нарахування роботодавцем ЄВ у розмірі 8,41% на заробітну плату працюючим інвалідам здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством завіреної копії довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, та закінчується датою скасування інвалідності на підставі рішення даної комісії. До дати одержання завіреної копії та після дати скасування інвалідності роботодавець нараховує ЄВ у розмірі 22% визначеної бази нарахування (див. також  роз’яснення ДФС).

Якщо дохід інваліда, працевлаштованого за основним місцем роботи на підприємстві, де застосовується ставка 8,41% (5,5%, чи 5,3%), менший від мінімальної заробітної плати, то ЄВ розраховується від фактичного розміру доходу (див. також лист ДФСУ від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16).

ЄВ на суми допомоги по вагітності та пологах працюючим інвалідам роботодавці – ЮО нараховують у розмірі 8,41% фактично нарахованої допомоги по вагітності та пологах у межах максимальної бази нарахування ЄВ, оскільки вимога частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 щодо нарахування ЄВ на суму доходу, не меншого розміру мінімальної заробітної плати, до суми допомоги по вагітності та пологах працівника- інваліда на підприємстві, в установі або в організації, де встановлена ставка 8,41 відсотка, не застосовується.

Якщо інвалід працює у роботодавця-ФОП і отримує  заробітну плату (дохід), що перевищує мінімальний розмір заробітної плати, то ЄВ на зарплату такого працівника-інваліда нараховується у розмірі 22% у межах максимальної величину бази нарахування; якщо ж роботодавцем-ФОП нараховано інваліду заробітну плату у розмірі, меншому від мінімальної заробітної плати, то ЄВ нараховується на розмір мінімальної заробітної плати за ставкою 22%.

Якщо пенсіонер за віком здійснює підприємницьку діяльність як ФОП на загальній системі оподаткування, така фізична особа-підприємець повинна нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальних підставах. Винятків та пільг для зазначеної категорії фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.

Фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність,  не звільняються від сплати єдиного внеску за себе, навіть якщо вони одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами). Виключенням, відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону N 2464  є тільки фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОП – платники єдиного податку, ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не нараховують і не сплачують ЄВ з сум допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю і пологами, оскільки такі суми не визначені Законом №2464 у якості бази оподаткування для означених платників (див. пункти 2 та 3 частини першої статті 7  Закону №2464).

ФОП – єдинщики першої чи другої групи на час відпустки а також за період хвороби залишаються платниками спрощеної системи оподаткування та мають обов’язок щодо сплати єдиного внеску незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні.

Якщо працівникові, прийнятому на основне місце роботи в перший робочий день місяця, який не збігається з календарним першим числом місяця, нараховано заробітну плату меншу від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, єдиний внесок слід нарахувати з мінімальної заробітної плати, оскільки працівник відпрацював повністю всі робочі дні в даному місяці.

Якщо найманому працівникові, який у звітному місяці повернувся із будь-якої відпустки, визначеної ст.4 Закону про відпустки (крім відпустки без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 частини першої ст. 25 Закону про відпустки),  нараховано заробітну плату меншу розміру мінімальної заробітної плати, то суму нарахованої заробітної плати слід додати до інших доходів працівника, отриманих у цьому місяці від роботодавця (зокрема, оплата частини відпустки, яка припадає на звітний місяць). У випадку, якщо загальна місячна суму отриманого доходу виявиться меншою від мінімальної заробітної плати, необхідно нараховувати ЄВ на мінімальний розмір заробітної плати.

Якщо  найманому працівнику в звітному місяці нараховано заробітну плату і відпускні, у т. ч. перехідні, сукупний розмір яких перевищує двадцять п'ять прожиткових мінімумів, ЄВ нараховується в межах граничної величини бази нарахування ЄВ, яка застосовується окремо для кожного місяця, за який здійснено нарахування (згідно з пп. 2 п. 3 розд. IV Інструкції 449).

Якщо розмір середнього заробітку, нарахованого мобілізованому працівнику, дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати, ЄВ нараховується на фактично нараховану суму. Однак якщо розмір нарахованого середнього заробітку менший розміру мінімальної заробітної плати, то сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄВ (22 відсотка).

Якщо винагорода за договором ЦПХ нараховується не за основним місцем роботи, то ЄВ нараховується на фактичний розмір винагороди за договором ЦПХ у межах максимальної бази нарахування ЄВ.

Якщо винагорода по договору ЦПХ нараховується працівнику за основним місцем роботи, то суму такої винагороди слід додати до інших доходів працівника, отриманих у цьому місяці від роботодавця (заробітна плата, відпускні, лікарняні і т.ін). У випадку, якщо загальна місячна сума отриманого доходу виявиться меншою від мінімальної заробітної плати, необхідно нараховувати ЄВ на мінімальний розмір заробітної плати.

Якщо найманий працівник працює неповний робочий за основним місцем роботи і отримує заробітну плату меншу мінімальної, роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати та ставки єдиного внеску незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Сума середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні найманого працівника (у т. ч. за рішенням суду), виплачена роботодавцем, не є базою нарахування ЄВ.

АЦСК "УКРАЇНА" ЗАПУСКАЄ АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ЕЦП У M.E.DOC
ЗАПУСК ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ТТН ВІДКЛАДЕНО