ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ

30 Березня 2016

НОВІ ФОРМИ ПН І РК В M.E.DOC
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ - ЗВІТУЄМО ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ПО-НОВОМУ!

З 1.04.2016 року розпочинається подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 07.02.2013р. N 73.

Фінансова звітність за 2016 рік має формуватися на нових версіях бланків, які введені з метою оптимізації алгоритмів їх обробки. Зміни в зовнішньому вигляді бланків та алгоритмах їх заповнення відсутні.

Інформація про нові бланки розміщена на сайті ДФС

В «М.Е.Dос» бланки 2016 планується випусти 29-30.03.2016р.

Відповідність бланків версій 2015р. та 2016р. наведена нижче.

№ п/п

Назва бланку

Версії бланків 2015р.

Версії бланків 2016р.

1

1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0110010

S0110011

2

1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0111002

S0111003

3

Ф1. Баланс

S0100112

S0100113

4

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100212

S0100213

5

Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

S0100308

S0100309

6

Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

S0103352

S0103353

7

Ф4. Звіт про власний капітал

S0104007

S0104008

8

Ф5. Примітки до річної звітності

S0105006

S0105007

9

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”

S0106004

S0106005

10

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)

S0200201

S0200202

11

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1м 2м)

S0200701

S0200702

12

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1мс 2мс)

S0200801

S0200802

Подання фінансової звітності за періоди до 31.12.2015 року виконується на старих версіях бланків.

НОВІ ФОРМИ ПН І РК В M.E.DOC
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ - ЗВІТУЄМО ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ПО-НОВОМУ!