Зміна кількості, вартості, повернення товару: алгоритми заповнення розрахунків коригування

12 Квітня 2018

Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена
УВАГА! ПРОБЛЕМИ З ЗВ'ЯЗКОМ

На практиці бухгалтерам часто доводиться заповнювати розрахунки коригування (далі – РК) до податкової накладної. У зв’язку із значною кількістю неправильного заповнення РК, ДФС навела приклади правильного заповнення розрахунків коригування у Фейсбук та в youtube.

В залежності від причини коригування алгоритми складання РК різні. У статті наведемо алгоритми складання РК кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – ПН) з урахуванням особливостей, пов’язаних з причинами складання РК.

Зверніть увагу! РК може містити тільки одну причину коригування.

Зміна кількості

Якщо після складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної відбувається зміна кількості товарів/послуг, постачальник (продавець) складає РК до податкової накладної, у якому:

у першому рядку:

– у графі 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;

– у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна кількості»;

– значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;

– у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка ПН, що коригується;

– у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;

– графи 9-10 не заповнюються;

– значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;

– у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка ПН, що коригується;

у другому рядку:

– у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в ПН, що коригується (якщо в ПН, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11).

– у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна кількості»;

– значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;

– у графі 7 зазначається правильне значення кількості товарів/послуг:

– у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;

– графи 9-10 не заповнюються;

– значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;

– у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Зміна ціни

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна ціни товарів/послуг, постачальник (продавець) складає РК до ПН, який заповнюється аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, з наступними відмінностями:

–  в обох рядках у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна ціни»;

– в обох рядках графи 7-8 не заповнюються;

– у першому рядку у графі 9 зі знаком «-» зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;

– у другому рядку у графі 9 зазначається правильне значення ціни товарів/послуг;

– в обох рядках у графі 10 зазначається значення графи 6 рядка ПН, що коригується.

Зміна номенклатури

Важливо! Податківці у довідково-інформаційному ресурсі ЗІР (категорія 101.15) роз’яснили, що одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, яка відбувається після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної, розглядається як зміна номенклатури товарів/послуг.

У разі, якщо у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна номенклатури» коригування здійснюється шляхом виведення рядка, що коригується в «0». А саме:

у першому рядку:

-у графі 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;

– у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна номенклатури»;

– значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;

– у графі 7 зі знаком «-»  зазначається значення графи 6 рядка ПН, що коригується;

 -у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;

– графи 9-10 не заповнюються;

– значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;

– у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

У другому рядку такого розрахунку коригування зазначаються всі правильні (змінені) дані щодо товарів/послуг, ціна та кількість яких змінюються. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування такому рядку присвоюється новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (лист ДФС України від 26.03.2018 р. № 1229/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Повернення товару або авансових платежів

У разі, якщо у графі 2 зазначається причина коригування «Повернення товару або авансових платежів» коригування здійснюється шляхом повного повернення кількості товарів:

– у графі 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;

– у графі 2 зазначається причина коригування «Повернення товару або авансових платежів»;

– значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;

– у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка ПН, що коригується;

– у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;

– графи 9-10 не заповнюються;

– значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;

– у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка ПН, що коригується.

Усунення неоднозначностей

У разі, якщо в ПН в результаті коригування виникла невідповідність (множинне значення показників), необхідно застосовувати причину коригування «Усунення неоднозначностей».

Коригування здійснюється шляхом виведення рядка, що коригується в «0» (графи 7 та 13 є обов’язковими до заповнення, при цьому графа 7 завжди повинна бути зі знаком «-», а графа 13 менше «0». У графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»; значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується; інші графи не заповнюються) та додаванням нового рядка/рядків, які заповнюються за загальними правилами, при цьому коригування може бути лише в межах обсягу, який був до виведення в «0» рядка, що коригується.

Зверніть увагу! Розрахунок коригування з причинами: усунення неоднозначностей, зменшення кількості при нульовому обсягу, зменшення обсягу при нульовій кількості, можна скласти лише до податкової накладної, дата складання якої до 15.03.2018 року.

Зменшення кількості при нульовому обсягу

У разі, якщо у графі 2 зазначається причина коригування «Зменшення кількості при нульовому обсягу» коригування здійснюється шляхом зазначення в графі 7 підсумкового показника «Кількість» зі знаком «-», при цьому значення показників у графах 8, 13 дорівнюють «0».

Зменшення обсягу при нульовій кількості

У разі, якщо у графі 2 зазначається причина коригування «Зменшення обсягу при нульовій кількості» коригування здійснюється шляхом зазначення в графі 13 обсягу постачання зі знаком «-», при цьому значення показників у графі 7,8 дорівнюють «0».

Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена
УВАГА! ПРОБЛЕМИ З ЗВ'ЯЗКОМ