Компания "Укрзвіт"

ул. Александра Кошица 7а, офис 7 (за Дарницкой налоговой, вход напротив Дарницкого районного суда)
Киев
Украина
(044) 228-13-73
(097) 823-73-73

Обновление программы до версии 11.02.055

01/10/21

Обновление программы до версии 11.02.055

Обновление программы до версии 11.02.055

 

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» в Приложении 4 новой версии (J/F0510407) добавлен Раздел III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». В окне открытого документа Приложение 4 добавлены кнопки Розділ І, ІІ и Розділ ІІІ. По нажатию на кнопки производится переход к заполнению данных соответствующих разделов Приложения 4.

 

 

2. Реализована конвертация пакета отчетов объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ предыдущей версии (версия 06) в новую версию (версия 07). Конвертация производится автоматически при копировании отчетов предыдущей версии.

3. Доработан механизм импорта/экспорта данных объединенной отчетности в формате DBF с учетом структуры Приложения 4 новой версии (J/F0510407).

Файл с описанием структуры файлов dbf для импорта динамических таблиц объединенной отчетности находится в каталоге …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

 

Во исполнение приказа Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» добавлены новые формы отчетов (версия 07):

• J/F0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

• J0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

• J0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;

• J/F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

1. Для расширения возможностей сохранения данных в виде форматированных текстов, таблиц и т.д. реализован редактор, который позволяет сохранять текст в html-формате.

Для вызова редактора необходимо нажать кнопку html, которая находится справа от поля для ввода текстовых данных большого объема. Редактор будет открыт в отдельном окне. Введите необходимую текстовую информацию и отформатируйте ее с помощью инструментов редактора. Для сохранения информации в окне редактора нажмите кнопку Зберегти і вийти. Введенный текст будет конвертирован в html-формат и отобразится в соответствующем поле формы.

 

 

Обратите внимание, редактировать форматированный текст можно только с помощью редактора по нажатию кнопки html.

Также сохранена возможность ввода неформатированного текста непосредственно в полях форм.

2. Для удобства пользователей после выполнения функции Сформувати документ в форматі iXBRL добавлено окно сообщения «Для формування iXBRL пакет звітності має бути передано на підпис. Передати пакет на підпис?», которое содержит кнопки ОК и Відміна.

 

 

По нажатию кнопки ОК формируется файл в формате iXBRL. Пакет отчетности, для которого сформирован файл iXBRL, получает статус На підписі (наложение электронных подписей на пакет отчетности для формирования файла не происходит).

 

 

По нажатию кнопки Відміна отменяется формирование файла в формате iXBRL.

3. Реализована возможность включать/выключать автоматический перерасчет больших отчетов пакета, которые заполняются с использованием Мастера заполнения отчетов. Автоматический перерасчет включается/выключается путем установки/удаления отметки в главном меню Правка - Автоматичний розрахунок. Функция доступна только для неподписанных отчетов в окне открытого документа.

 

 

4. Реализована возможность изменять название и период отчетности для заголовка файла iXBRL. В ярлыках отчетов І0001002, Х0001002, В0001002, R0001002, Y0001002 добавлен блок Назва звіту у файлі iXBRL.

 

 

Государственная налоговая служба

 

На исполнение приказа Министерства финансов Украины №1588 от 09.12.2011 г. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов Украины №62 от 08.02.2021 г.) добавлена новая форма, подача - по необходимости:

• J1312103 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів).

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Обновлены формы:

• LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

• LR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;

• LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів.

 

Единое окно

 

На исполнение приказа Министерства финансов Украины України № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г., первый раз формы подаются за период - 9 Месяцев 2021 года, период подачи - І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• S0100114 Ф1. Баланс;

• S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);

• S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал;

• S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;

• S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

• S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;

• S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства.

 

без возможности подачи в электронном виде:

 

• S0100154 Ф1. Консолідований баланс.

 

Другая отчетность

 

Реализована возможность экспорта в формате Excel с помощью команды Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

• PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

• PD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА).

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Настроено отображение факсимиле подписей при сохранении документов с помощью команды главного меню Файл - Друк в PDF из таблицы Реестр электронных документов.

2. Откорректировано отображение информации о подписях на вкладке Затверджено контрагентом на стороне получателя и отправителя после окончательного утверждения документа в случае, если при совершении многостороннего обмена первым и вторым получателем является одна и та же организация.

 

Автоматическая обработка документов

 

Реализована возможность отбора АН/РК для регистрации в ЕРАН по экземплярам.

В разделе Налаштування обробки документів СЕА добавлено поле Примірник, в котором можно выбрать экземпляр акцизных документов для отправки на регистрацию в ГНС: 1 - Перший примірник и/или 2 - Другий примірник.

 

 

Отправка на регистрацию 2-го экземпляра доступна только для выданных АН/РК.

Поле Примірник доступно для выбора значения, если в поле Типи документів выбран хотя бы один из типов документов:

- АН П - Акцизна накладна форми «П»;

- АН С - Акцизна накладна форми «С»;

- РК П - Розрахунок коригування форми «П»;

- РК С - Розрахунок коригування форми «С».

Эти доработки выполнены также в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Банковский модуль

 

Добавлена возможность запуска автоматической обработки банковских документов с использованием комплекта подписей Відповідальна особа - Відповідальна особа.

 

Монитор сообщений об открытии/закрытии счетов

 

Реализована возможность сохранения информации вкладки Відповідь с помощью кнопок:

- роздрукувати вміст вкладки;

- зберегти вміст вкладки у файлі.

 

Администрирование

 

Управление ролями

 

Добавлена возможность настроить права доступа к новым формам объединеной отчетности НДФЛ и ЕСВ (версия 07).

Доступ к бланкам объединенной отчетности устанавливается в разделе Доступ до підсистем модуль Звітність - Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ - Регулювання доступу до додатків.

 

 

Интеграция

 

Откорректировано подписание и отправка в ГНС полученного от контрагента 2-го экземпляра Акцизной накладной с помощью методов GetDocSigning и GetDocSender.

 

Зарплата

 

Отчеты

 

Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1, 4, 5, 6 (F/J0510107, F/J0510407, F/J0510507, F/J0510607) отчета Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ.

 

Справочники

 

1. ГНС обновлен Довідник умовних кодів причин коригування. С 1 октября 2021 года из справочника исключены коды:

- 302 - Усунення неоднозначностей;

- 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості;

- 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу.

Справочник используется в формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J/F1201212).

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» обновлены справочники:

- Довідник ознак доходів фізичних осіб;

- Ознаки податкових соціальних пільг.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» в пакете PROZVI01 добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г.:

период подачи - І - ІV Квартал, Год:

• SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• SS100114 Ф1. Баланс;

• SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);

• SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

период подачи - Год:

• SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності;

• SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

2. У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії - з 01.07.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

• SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Для формы:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану

реализованы контроли значения графы 4 со значениями соответствующих граф финансовых форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года.

3. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с финансовыми формами SS110013, SS100114, SS100154, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года в формах:

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой SS100214, начиная с периода ІІІ Квартал 2021, в форме:

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

5. Реализована доработка для форм пакета PROZVI01. Если в текущем году в форме SS104009 значение строки Зміна облікової політики либо Виправлення помилок, либо Інші зміни любой из граф больше «0», в отчетных периодах следующего года проверка по указанным графам не производится:

по графе 3:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану;

• SS100114 Ф1. Баланс;

• SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан).

по графе 4:

• SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

• SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

по графе 3 в I Разделе и по графе 4 во II Разделе:

• SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

по графам 3 и 4 Таблиц 1 и 2:

•SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

по графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиц 1 и 2:

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

по графам 5, 7, 9, 11 Таблиц 1 и 2:

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

по графам 4, 6, 8, 10 при проверке значений по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 прошлого периода:

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

6. Реализован контроль значения строки Заборгованість із виплати заробітної плати графы у тому числі прострочена на соответствие значениям строки Усього графы 10 формы SM100307, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года:

• SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г.:

период подачи - І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• MOU10112 Ф1. Баланс.

период подачи - Год:

• MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

1. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой MOU10112, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года, в формах:

• MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• MOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программі обработки на вкладке Наступні дії в окне открітіх документов:

• MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г., период подачи - І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• UOP10112 Ф1. Баланс;

• UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

1. Добавлені контроли значений графы 3 и графы 4 строки Фонд оплати праці керівника Таблицы 6 с соответствующими полями формы UOPDK021 при создании в периодах І - ІV Квартал и Год:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

2. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой UOP10112, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года, в формах:

• UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• UOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії в окне открытых документов:

• UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

4. Открыты для редактирования все поля формы для обеспечения возможности копирования данных отчета:

• UOP00110 Фінансовий план.

5. Реализовано автоматическое заполнение фактических данных при создании отчета в периодах ІІ - ІV Квартал данными за предыдущие периоды:

• UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г.:

период подачи - Год:

• MK105006 Ф5. Примітки до річної звітності;

• MK106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

период подачи - І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• MK100113 Ф1. Баланс;

• MK911013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

1. Реализованы контроли со значениями соответствующих граф форм MK100113 и MK911013, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года в формах:

• MK101002 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;

• MK102002 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості;

• MK103003 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;

• MK911110 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва;

• MK911210 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва;

• MK918004 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;

• MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»;

• MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

2. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії в окне открытых документов:

• MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• MK100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

Реализована возможность вводить значения с двумя десятичными знаками в графе 14 и строках на початок року, на кінець року, середньорічна графы 13:

• N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА.

 

Министерство энергетики Украины

 

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г.:

период подачи - Год:

• EV105009 Ф5. Примітки до річної звітності;

• EV106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

период подачи - І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• EV100115 Ф1. Баланс;

• EV110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

Реализованы контроли со значениями соответствующих граф новых форм EV100115, EV110014, SS100114, SS100214, SS110013, S0100114, S0100214, S0110013, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года в приложениях пакета:

• EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України.

 

УкрАвтоДор

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Реализован контроль значений строк 1010 - 1012 граф 2 и 6 со значениями соответствующих граф форм S0111006, S0110013, S0100114:

• AV100113 Додаток 1 до Ф1. Баланс.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие - с 02.08.2021 г.:

в пакете KMDAGV02, период подачи - І - ІІІ Квартал, Год:

• KM100114 Ф1. Баланс;

• KM100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• KM100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• KM104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

период подачи - І - ІІІ Квартал:

• KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів.

период подачи - Год:

• KM105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

в пакете KMDAGM01, период подачи - І - ІІІ Квартал, Год:

• KM110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• KMM04009 Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал;

• KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва).