НОВІ ФОРМИ ПН І РК В M.E.DOC

30 Березня 2016

НОВІ ПН ТА СТАРТ РОБОЧОГО РЕЖИМУ СЕА РП
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ

Згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», з 01.04.2016р. в дію вступають нові податкові накладні та Додатки 2 до них (розрахунки коригування). Як працювати з новими ПН і РК в комп’ютерній програмі «M.E.Doc»?

Як Ви знаєте, всі податкові накладні (зокрема ті, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9-15 і 19 цього Порядку) підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і за формою, що діє на день такої реєстрації.

У зв’язку з цим в «M.E.Doc» будуть реалізовані певні зміни в програмному забезпеченні, зокрема:

 • З’явиться можливість створення ПН та РК за новими формами у періоді «Березень 2016» у модулі «Реєстр первинних документів» та «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»

(FJ1201007 I FJ1201008, FJ1201207 I FJ1201208). Користувачі «M.E.Doc» матимуть можливість створювати нові форми ПН та РК, вказуючи дату складання як «Березень», так і «Квітень»  для того, щоб подати такі документи на реєстрацію, починаючи із 01.04.2016.

 • У модулі «Реєстр первинних документів» буде реалізовано функцію створення нової версії бланку ПН-РК на основі діючої на даний момент форми ПН-РК (FJ1201007 таFJ1201207).

Виділивши потрібний документ діючої форми (ПН-РК) та використавши  нову функцію «Створити на основі нову версію ПН» («Створити на основі нову версію Додатка 2»), користувач зможе отримати новостворений документ на новій формі бланку.  Усі поля, які є однаковими у діючій та новій версіях бланків, будуть автоматично перенесені у новий документ (Опис полів, які автоматично будуть перенесені із діючої форми у нову версію, знаходиться у Таблиці 1).
Оскільки нові форми ПН-РК містять відсутні у попередній формі поля, користувач зможе відразу при створенні задати значення нових полів для вибраних документів або групи документів (рис. 1,2).

 • Буде реалізовано функцію перетворення діючих форм ПН-РК у нові на етапі імпорту.Перетворення форм буде відбуватись із форматів:
 • XML («Для подачі у контролюючий орган»);
 • XML («Для обміну звітністю»);
 • DBF («Для обміну звітністю»).

Користувач матиме можливість у налаштуваннях програми ввімкнути опцію «Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2» (рис.3), після чого виконати імпорт 7-х форм ПН-РК та отримати у MEDOC ці документи на нових формах документів.

У налаштуваннях буде доступною можливість вказати ІПН посадової особи, що зазначена у документах, оскільки попередня форма містить лише ПІБ посадової особи.

Користувач матиме можливість налаштувати проставлення ІПН при імпорті із старої форми у нову двома способами: 1) автоматичним заповненням із сертифікату цієї особи, але лише за умови, якщо він завантажений у програму (у противному випадку – значення поля буде пустим) 2) задавши значення ІПН у полі вручну, або вибравши із довідника «Співробітники».

 • Буде розширено формат «Для обміну звітністю» (DBF) для можливості імпорту нових форм. Формат буде доповнено новими полями (згідно нових версій бланків ПН-РК).Дивитися формат
 • Опубліковано формат «Для обміну звітністю» (XML) для імпорту в комп’ютерну програму «M.E.Doc» нових форм ПН-РК. Дивитися формат
 • Опубліковано  формат «Для подачі у контролюючий орган» (XML) для імпорту в комп’ютерну програму «M.E.Doc» нових форм ПН-РК. Дивитися формат

ТАБЛИЦЯ 1. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ПН»

Назва поля у  ПН (Fj1201007)

Поле у MEDOC  форма 7
(Fj1201007)

Поле у MEDOC форма 8
(Fj1201008)

Не видається покупцю (тип причини)

N13, N14

N13, N14

Дата складання

N11

N11

Порядковий номер

N2_11

N2_11

Код діяльності

N2_12

N2_12

Номер філії продавця

N2_13

N2_13

Постачальник (продавець)

FIRM_NAME

FIRM_NAME

Індивідуальний податковий номер

FIRM_INN

FIRM_INN

Отримувач (покупець)

N3

N3

Індивідуальний податковий номер

N4

N4

Код філії покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 –  то перетягнеться)

DEPT_POK

DEPT_POK

ЄДРПОУ покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 –  то перетягнеться)

EDR_POK

EDR_POK

Номенклатура товарів/послуг продавця

TAB1_A13

TAB1_A13

Код товару згідно УКТ ЗЕД

TAB1_A131

TAB1_A131

Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення

TAB1_A14

TAB1_A14

Одиниці виміру товару/послуги

TAB1_A141

TAB1_A141

Кількість (об’єм, обсяг)

TAB1_A15

TAB1_A15

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість

TAB1_A16

TAB1_A16

Особа, яка склала документ

N10

N10

Обсяги постачання (база оподаткування)

В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:

 1. TAB1_A17
 1. TAB1_A171
 1. TAB1_A18
 1. TAB1_A19
 1. TAB1_A110

У перше поле переноситься значення, друге – заповнюватиметься значенням ставки:

 1. TAB1_A10,  TAB1_A8=20
 1. AB1_A10,    TAB1_A8=7
 1. TAB1_A10,  TAB1_A8=902
 1. TAB1_A10 , TAB1_A8=901
 1. TAB1_A10 , TAB1_A8=903

Відмітка «Складена на операції, звільнені від оподаткування»

Якщо заповнене поле A5_10
(Усього за розділом «Звільнення від ПДВ»)

N26 = ‘Без ПДВ’

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

A7_11

A7_11

Загальна сума податку на додану вартість, утому числі:

A6_11

A6_11

Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

A6_7

A6_7

Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%

A6_71

A6_71

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

A5_7

A5_7

Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)

A5_71

A5_71

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)

A5_9

A5_9

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)

A5_8

A5_8

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

A5_10

A5_10

Дані щодо зворотної тари (заставної) тари

A3_11

A3_11

Номер рахунку фактури (поле розробника)

N22

N22

Дата рахунка фактури (поле розробника)

N23

N23

Вид договору

N8

N8

Дата договору

N82

N82

Номер договору

N81

N81

Податкові зобов’язання

PZOB

PZOB

Податковий кредит

PKRED

PKRED

Касовий метод

N24

N24

Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування

N16

N16

ТАБЛИЦЯ 2. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ДОД2»

Назва поля у ДОД2 (Fj1201207)

Поле у MEDOC  форма 7
(Fj1201207)

Поле у MEDOC форма 8
(Fj1201208)

Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем

N16

N16

Не видається покупцю (тип причини)

N17, N18

N17, N18

Дата складання

N15

N15

Порядковий номер

N1_11

N1_11

Код діяльності

N1_12

N1_12

Номер філії продавця

N1_13

N1_13

Дата ПН(що коригується)

N2

N2

Порядковий номер ПН (що коригується)

N2_11

N2_11

Код діяльності (у номері ПН, що коригується)

N2_12

N2_12

Номер філії (у номері ПН, що коригується)

N2_13

N2_13

Постачальник (продавець)

FIRM_NAME

FIRM_NAME

Індивідуальний податковий номер

FIRM_INN

FIRM_INN

Отримувач (покупець)

N3

N3

Індивідуальний податковий номер

N4

N4

Код філії покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 –  то перетягнеться)

DEPT_POK

DEPT_POK

ЄДРПОУ покупця*(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 –  то перетягнеться)

EDR_POK

EDR_POK

Причина коригування

TAB1_A2

TAB1_A2

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

TAB1_A3

TAB1_A3

Код товару згідно УКТ ЗЕД

TAB1_A31

TAB1_A31

Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення

TAB1_A4

TAB1_A4

Одиниці виміру товару/послуги

TAB1_A41

TAB1_A41

Коригування кількості: зміна кількості, об’єму, обсягу (-)(+)

TAB1_A5

TAB1_A5

Коригування кількості: ціна постачання товарів/послуг

TAB1_A6

TAB1_A6

Коригування вартості: зміна ціни

TAB1_A7

TAB1_A7

Коригування вартості: кількість постачання товарів/послуг

TAB1_A8

TAB1_A8

Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:

 1. TAB1_A9
 1. TAB1_A91
 1. TAB1_A10
 1. TAB1_A11

У перше поле переноситиметься значення, друге – заповнюватиметься значенням ставки :

 1. TAB1_A013,  TAB1_A011=20
 1. TAB1_A013,  TAB1_A011=7
 1. TAB1_A013, TAB1_A011=902
 1. TAB1_A013, TAB1_A011=903

Особа, яка склала документ

N10

N10

Номер рахунку фактури (поле розробника)

N24

N24

Дата рахунка фактури (поле розробника)

N25

N25

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту  за основною ставкою (-)(+)

A2_9

A2_9

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту  за  ставкою 7% (-)(+),

A2_91

A2_91

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-)(+) (код ставки 20)

A1_9

A1_9

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-)(+) (код ставки 7)

A1_91

A1_91

Усього підлягають коригуванню обсяги  операцій , звільнених від оподаткування      (-)(+) (код ставки 903)

A1_11

A1_11

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

Якщо заповнене поле A1_11

N28 = ‘БЕЗ ПДВ’

Номер рядка

Не буде заповнений, дозволено подавати РК на попередні форми ПН без зазначення номеру.
Зазначене правило щодо відповідності порядкового номеру рядка, зазначеного у графі 1 розділу Б розрахунку коригування, засовується лише до податкових накладних, складених за формою, затвердженою наказом № 1307.

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану  вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 902)

A1_10

A1_10

Вид договору

N8

N8

Номер договору

N82

N82

Дата договору

N81

N81

Податкові зобов’язання

PZOB

PZOB

Податковий кредит

PKRED

PKRED

Дата отримання розрахунку коригування

N13

N13

НОВІ ПН ТА СТАРТ РОБОЧОГО РЕЖИМУ СЕА РП
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ