Новий модуль Реєстр електронних документів

16 Липня 2020

Кваліфікований електронний підпис для ПРРО в M.E.Doc
Оновлення програми до версії 11.02.015

Впроваджено новий модуль Реєстр електронних документів.

Модуль призначений для створення, редагування та збереження електронних документів (актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень тощо), а також універсальних документів із вкладеннями різних форматів. У модулі здійснюється обмін документами з контрагентами в електронному вигляді (з використанням ЕП).

Цей модуль буде вдосконалюватись та доповнюватись новими можливостями для того, щоб задовольнити всі ваші побажання!

Назву модуля Реєстр первинних документів змінено на Реєстр податкових документів. У модулі можна і надалі здійснювати створення, редагування та збереження податкових документів: Податкових накладних та Розрахунків коригування, з метою обміну цими документами з контрагентами та контролюючими органами.

На час впровадження Реєстру електронних документів створення первинних документів (актів, рахунків тощо) також можливо виконувати у Реєстрі податкових документів, ці документи будуть доступні як у Реєстрі електронних документів, так і у Реєстрі податкових документів. Зазначимо, що для користувачів залишаються доступними всі функції. Модулі Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів автоматично стають доступними за наявності ліцензії на рішення M.E.Doc.Бізнес.

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» у Реєстрі податкових документів для зведених ПН та/або РК до зведених ПН, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, змінено розрахунок значення колонок:

− Граничний термін реєстрації;

− Кількість днів прострочки.

У колонці Граничний термін реєстрації відображатиметься дата – 20 число місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК. У колонці Кількість днів прострочки для розрахунку кількості днів використовуватиметься кінцевий термін реєстрації ПН/РК – 20 число наступного місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК. Зміни щодо терміну реєстрації починають діяти з травня 2020 р.

Також внесено правки у алгоритм розрахунку Реєстраційного ліміту ДПС, у частині врахування документів, зареєстрованих у ЄРПН.

Для звітності до НБУ для небанківських фінансових установ реалізовано:

− експорт та імпорт у форматі документ з квитанціями;

− імпорт із формату Excel файлів звітності, які створені відповідно до інструкцій НБУ.

Імпорт доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001.

Зверніть увагу! Для коректного імпорту у файлі Excel необхідно зазначити інформацію про код форми, ЄДРПОУ, період звіту та заповнити дані табличної частини, відповідно до xsd-схеми документа, згідно з вимогами НБУ, викладеними у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат», яка доступна у розділі Інструкції на порталі https: //portal.bank.gov.ua.

Реалізовано можливість одночасно обирати декілька значень з довідника у формах звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001. Для обрання кількох значень при заповненні форм необхідно встановити відмітки у відповідних рядках вікна довідника.

Додано нову форму FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності

Оновлено контролі у формах:

• CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами;

• CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

• CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками;

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика;

• IR600001 Дані про операції перестрахування;

• IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування;

• LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи.

Також оновлено довідник Вид страхування, який використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

У діалогових вікнах програми, що містять поля для введення пароля, додано можливість перегляду введених символів.

Новий модуль Реєстр електронних документів — Фото 1

Відповідно до Закону України «Про державну службу» у довідник Причини звільнення додано нові статті причин звільнення:

− ст.40 п.1 ЗУ «Про державну службу» – Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу;

− ст.40 п.2 ЗУ «Про державну службу» – Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Довідник підключено у формі Таблиці 5 (J/F3040512) Додатка 4.

Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX внесено зміни у довідники:

− Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

− Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

− Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547” додано нові форми, подання – за потреби:

• J/F1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій;

• J/F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів).

Форми доступні у розділі РРО – Реєстр документів РРО – Створити – ПРРО – програмні РРО.

Оновлено файл xsd у формах J/F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій.

Оновлено контролі у формі S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Внесено зміни та оновлено контролі у спеціалізованій звітності для міністерств та відомств

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2020 р. – 100,2 %.

Перейти до завантаження оновлення

Кваліфікований електронний підпис для ПРРО в M.E.Doc
Оновлення програми до версії 11.02.015