Оновлення програми до версії 11.01.021

18 Вересня 2019

Новий функціонал M.E.Doc - посилання на документ
Подання звітності в статистику

Розширено функцію опрацювання первинних документів за посиланням. Реалізовано механізм відправки посилання на первинний документ контрагентам, для яких відсутня можливість електронного документообігу (відсутні сертифікати контрагентів). При спробі відправити первинний документ такому контрагенту буде виведено вікно з повідомленням, у якому пропонується відправити посилання на документ. По натисканню кнопки Так буде запропоновано обрати контактну особу контрагента для відправки посилання на електронну адресу. Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу «ПТАХ».

Розширено можливості функції Надіслати посилання на документ. Реалізовано можливість надсилати посилання на документ контрагентам, дані яких відсутні у довіднику Контрагенти. Якщо картка контрагента відсутня у довіднику, на виконання команди Надіслати посилання на документ програма запропонує автоматично створити Картку контрагента та вказати контактні дані для відправки посилання на документ.

В Реєстрі первинних документів реалізовано можливість генерувати посилання на відправлений первинний документ з можливістю копіювання. Скопіювати посилання на документ можна, виконавши команду головного меню Сервіс – Отримати посилання на документ у вікні відкритого первинного документа, що має статус Відправлено контрагенту або Доставлено контрагенту.

У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) реалізовано нову функцію – Створити видану АН на основі отриманої. Поля створеної виданої АН автоматично заповнюються відповідними значеннями з отриманої АН.

У таблиці модуля Реєстр акцизних документів (пальне) додано колонку Пересувний акцизний склад, на який отримано паливо – код ТЗ. У колонці відображається інформація з графи Двосимвольний код типу транспортного засобу. Відобразити або приховати колонки таблиці можна за допомогою кнопки на панелі інструментів.

У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) доопрацьовано збереження налаштування ширини колонок при встановленні фільтру за допомогою кнопки на панелі інструментів.

Доопрацьовано формування імен файлів при експорті документів у форматі «для подачі у контролюючий орган». Якщо у Картці підприємства вказано код філії, значення коду філії буде зазначатися у імені експортованого файлу.

У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» у Реєстрі бланків змінено назву розділу ДФС (бюджет) на ДПС (бюджет).

В Довіднику контрагентів реалізовано імпорт/експорт даних контактних осіб контрагента. Імпорт/експорт даних довідника Контрагенти виконується по відповідній команді головного меню: Файл – Експорт / Файл – Імпорт.

Доопрацьовано можливість одночасно підписувати документ за допомогою сертифіката, що згенерований у файл, та сертифіката, що зберігається на захищеному носії.

У Журналі подій реалізовано функцію збереження інформації про увімкнення/вимкнення синхронізації вхідних та вихідних документів з платформою ПТАХ. Налаштування синхронізації документів здійснюється у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг.

В Модулі “Зарплата” оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2019 р.

У Довіднику співробітників додана кнопка Працюючі співробітники / Всі співробітники. За замовчуванням при відкритті довідника ввімкнено фільтр по працюючим співробітникам. Для відображення повного списку працівників необхідно натиснути кнопку Всі співробітники.

Перейти до завантаження оновлення

Новий функціонал M.E.Doc - посилання на документ
Подання звітності в статистику