Оновлення програми до версії 11.01.022

30 Вересня 2019

Оновлення програми до версії 11.01.023
Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)

В даному оновленні реалізовано створення та відправку посилання на первинний документ для підписання співробітниками підприємства-відправника. Функція працює у пілотному режимі.

Для непідписаних первинних документів на вкладці Наступні дії додано команду Відправити документ для допідписання. Підписання здійснюється комплектом підписів, що налаштований у програмі для відповідного типу документів.

Статус документа у програмі синхронізується після прийому пошти. Підписаний співробітником документ набуває статусу Готовий до відправки. Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу «ПТАХ».

В модулі Звірка документів з ЄРПН доопрацьовано автоматичне заповнення коду філії у полі інформація лише по філії (структурному підрозділу) покупця (отримувача) при формуванні Запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300107) «на дату» від імені структурного підрозділу.

В Реєстрі первинних документів розширено функцію багатостороннього обміну первинними документами. Додано можливість додавати, видаляти та редагувати отримувачів документа після передачі первинного документа на підпис.

Також, реалізовано можливість організувати багатосторонній обмін без обов’язкового додавання отримувачів у шаблон документа. Додати та/або змінити отримувачів документа при багатосторонньому обміні можна у вікні відкритого документа за допомогою кнопок панелі інструментів вкладки Маршрут документа.

Зверніть увагу! Функція доступна лише після передачі документа на підпис за допомогою відповідної команди вкладки Наступні дії.

Щоб скористатися новим функціоналом для шаблонів, які були створені у попередніх версіях програми, необхідно виконати повторну публікацію.

В Реєстрі документів довільних форматів додано відображення повідомлень про неможливість встановлення позначки часу, якщо вимкнено функцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг. Також, додано повідомлення про скасування підписання документа, якщо відсутній доступ до серверів OCSP, або сертифікат не проходить валідацію.

В Реєстрі документів РРО реалізовано можливість налаштування порядкового номера документів РРО у періоді.

В Довіднику співробітників реалізовано можливість зберігати у довіднику прізвища, ім’я та по батькові співробітників, що містять символ «крапка».

Додано нову функцію Встановлені носії. Функція доступна у головному меню Файл – Захищений носій (Token) – Встановлені носії та у контекстному меню Захищений носій (Token) – Встановлені носії. На виконання команди виводиться вікно з переліком всіх захищених носіїв, під’єднаних на момент запиту, та імена секретних ключів, що згенеровані на даних токенах.

В Журналі подій реалізовано такі функції:

  • Для операцій із створення та відновлення резервних копій реалізовано збереження даних про тип резервної копії, з якою виконувалась дії: ZBK або ZBF.
  • Додано збереження інформації про виконання операцій із Карткою користувача. Додано опції: Створення картки користувача, Редагування картки користувача, Видалення картки користувача, Зміна групи користувача. Робота з Карткою користувача доступна у розділі Адміністрування – Управління користувачами.
  • Додано збереження інформації про змінення пароля на токені при встановленій опції Зміна пароля секретного ключа. Змінення пароля на захищеному носії виконується у розділі Адміністрування – Сертифікати за допомогою команди головного меню Файл– Захищений носій – Зміна пароля.

Оновлено сертифікати Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.01.023
Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)