Оновлення програми до версії 11.02.006

04 Квітня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.007
Укрзвіт переходить на віддалений режим роботи

В модулі “Звітність” для головних документів звітів ЄСВ Додаток 4 та Додаток 7 реалізовано можливість друку головного документа, додатків та квитанцій. У вікні Друк додано опцію Друкувати квитанцію.

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

1. Реалізовано можливість створення Звіту актуарія в отриманому пакеті документів. Створення Звіту актуарія можливе (команда меню доступна) для пакетів документів, що мають статус Отриманий та, якщо ЄДРПОУ актуарія, зазначене у документах, відповідає ЄДРПОУ поточної організації.

2. Реалізовано можливість обирати адресата документа, для випадку, коли вихідний документ може бути надісланий як актуарію, так і аудитору. При виконанні команди Відправити відкривається вікно для вибору адресата: Аудитор або Актуарій.

В Реєстрі первинних документів

1. Для зручності користувачів у таблиці Реєстру первинних документів змінено назву поля ПДВ на Заг. сума ПДВ та додано нові поля:

  • Обсяг (ставка 20%)
  • Обсяг (код ставки 7%)
  • Обсяг (код ставки 901)
  • Обсяг (код ставки 902)
  • Обсяг (код ставки 903)
  • ПДВ 7%
  • ПДВ 20%

За замовчуванням поля приховані. Щоб відобразити/приховати поля скористайтеся Конфігуратором таблиці. Реалізовано експорт нових полів у форматі Excel.

2. Назву Документ довільного формату змінено на Універсальний документ. Він призначени1 для створення, підписання ЕП та відправки контрагентам документа із вкладеннями різних форматів. При створенні Універсального документа із вкладеннями різних форматів додано можливість заповнювати поля:

– Найменування документа у реєстрі – вводиться з клавіатури, введена назва відображається у колонці Найменування таблиці Реєстру первинних документів, поле може залишатися пустим, у такому випадку у таблиці реєстру відображатиметься назва «Універсальний документ».

– ПІБ підписанта – значення обирається з довідника Відповідальні особи;

Реалізовано відображення кодів філій відправника та отримувача документа. Код філії не відображається, якщо відправник та/або отримувач документа не є філією.

3. Налаштовано відбір документів за допомогою фільтру панелі інструментів за значеннями колонок таблиці, що містять дати. Також, налаштовано відбір документів при одночасному застосуванні фільтра панелі інструментів за значеннями колонок ЄДРПОУ та Дата експорту.

4. Для Податкових накладних, переміщених до архіву, налаштовано відображення статусу після отримання квитанцій про погодження від контрагента.

За допомогою Автоматичної обробки документів:

1. Реалізовано можливість відправки документа «Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального» (J/F0210401) за допомогою автообробника.

2. У розділі Імпорт первинних документів з диску – Імпорт вкладень до первинних документів додано опцію Замінювати спеціальні символи в номері документа. Якщо опцію встановлено, здійснюється заміна заборонених операційною системою символів у імені файлу на відповідні дозволені символи у полі номера первинного документа.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Для зручності користувачів реалізована можливість запуску Сервісу універсальної автоматичної обробки документів за допомогою файлу apnet.exe.

Алгоритм запуску apnet.exe аналогічний запуску ПЗ M.E.Doc для робочого місця у термінальному режимі роботи. На робочому місці користувача необхідно створити ярлик файлу apnet.exe. Запуск Сервісу універсальної автоматичної обробки здійснюється за допомогою створеного ярлика.

Під час запуску виконується копіювання необхідних файлів Сервісу універсальної автоматичної обробки, після чого здійснюється запуск APMonitor.exe з каталогу профіля користувача. Також, залишається можливість запуску Сервісу універсальної автоматичної обробки за допомогою APStart.exe після копіювання каталогу АР з серверу.

Для модуля Облік акцизного податку з доступом до АРІ реалізовано можливість експорту в Еxсеl таблиць показників системи моніторингу рівнемірів/витратомірів.

В розділі Адміністрування – Сертифікати оптимізовано механізм формування імен файлів при збереженні сертифікатів на диск. Реалізовано додавання 3-х останніх символів серійного номера до назви кожного файлу сертифіката, що зберігається.

Для управління ролями реалізовано можливість надавати доступ до вхідних первинних документів за кодом та назвою отримувача. У розділі налаштувань Управління ролями – Первинні документи – Реєстр первинних документів додано блок Регулювання доступу за кодом та найменуванням отримувача.

Для забезпечення можливості налаштування доступу за отримувачем у Конструкторі шаблонів додано нові системні поля Код отримувача та Найменування отримувача (блок Основні поля).

Дані у блоці Регулювання доступу за кодом та найменуванням отримувача відображаються лише у випадку, якщо для організації існують вхідні первинні документи, в яких заповнені поля Код отримувача та/або Найменування отримувача.

Після виконання налаштувань ролі у блоці Регулювання доступу за кодом та найменуванням отримувача у модулі Реєстр первинних документів користувачу будуть доступні лише ті вхідні первинні документи, які містять обрані код та найменування отримувача.

У таблиці Реєстру первинних документів додано нові поля: Код отримувача та Найменування отримувача. Щоб відобразити/приховати поля скористайтеся Конфігуратором таблиці.

В Журналі подій:

1. Додано опцію Збереження параметрів системи. Якщо опцію встановлено, у журналі зберігається інформація про змінення налаштувань у розділах: Адміністрування – Параметри системи – Налаштування проксі та Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта.

2. Реалізовано можливість збереження інформації про подію Прийом пошти.

Для Картки підприємства додано розділ Логотип. У розділі реалізовано можливість завантаження та редагування зображення логотипу підприємства. Завантажений логотип підприємства відображається у документах фінансової звітності за МСФЗ у форматі iXBRL.

В модулі Зарплата у розділ Кадровий облік додано звіт KD000901 «Довідка з місця роботи». Для автоматичного заповнення звіту оберіть необхідних працівників у розрахунковій відомості та при створенні звіту натисніть Заповнити. Або створіть звіт у розділі Реєстр звітів/Облікові документи/Кадровий облік, з підключеного довідника оберіть необхідного працівника та натисніть Заповнити на панелі інструментів.

Оновлено алгоритм імпорту даних із формату DBF та TXT у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ за І квартал 2020 року.

Оновлено довідник Марки акцизного податку.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 березня 2020 року № 124 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету.

Оновлено довідник Типи об’єктів оподаткування станом на 16.03.2020 р.

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.007
Укрзвіт переходить на віддалений режим роботи