Оновлення програми до версії 11.02.008

04 Травня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.009
Оновлення програми до версії 11.02.007

В Реєстрі звітів для Єдиного внеску у документі Перелік таблиць звіту (J3000412) налаштовано автоматичне оновлення відповідних відміток у графі Відмітка про подання при видаленні таблиць пакету Додаток 4 (J3000412). Реалізовано автоматичне заповнення рядків Розділу ІІ Додатку 4 Таблиці 2 (J3040212).

Налаштовано відображення номеру порції у таблиці реєстру після формування/редагування документа «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) при відключеній опції Правка – Автоматичний розрахунок.

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для компаній з управління активами реалізовано можливість створювати звіти для пайових інвестиційних фондів (ПІФ). Функція доступна за наявності ліцензії на модуль Фінансова звітність за МСФЗ, до якої додано коди ЄДРІСІ ПІФ. У вікні Створення звіту відображається додаткове поле ПІФ, у якому можливо обрати код ПІФ, для якого створюється звіт. У разі створення звітності безпосередньо для компанії з управління активами необхідно обрати значення Власна установа.

В Реєстрі первинних документів

1. Додано відображення загальної суми по кожній колонці реєстру:

• Обсяг (ставка 20%)

• Обсяг (ставка 7%)

• Обсяг (код ставки 901)

• Обсяг (код ставки 902)

• Обсяг (код ставки 903)

• ПДВ 7%

• ПДВ 20%

За замовчуванням поля приховані.

2. Відкориговано відображення документів у таблиці розділу та експорт у форматі Excel при відборі документів за параметром Платник ПДВ за допомогою панелі Фільтр або фільтру панелі інструментів.

3. Налаштовано відображення вкладки Зв’язані документи для ПН/РК на СКБД Oracle.

В Реєстрі документів довільних форматів реалізовано можливість заповнення теми та короткого змісту листа при відправленні файлів. На виконання команди Відправити, після вибору адресата, відкривається вікно Дані листа, в якому в однойменних полях вказується тема та короткий зміст листа. Якщо поля не заповнено, за замовчуванням виводяться значення «Електронний документ M.E.Doc». Інформація про одержувача, тема та зміст відправленого листа відображаються на вкладці Відправлено. Вказані значення теми та змісту листа також відображаються у вхідній пошті отримувача.

В розділі Шаблони первинних документів

1. Додано шаблони первинних документів:

• Зворотна накладна 1С (ціна з ПДВ) (1СZN);

• Зворотна накладна 1С (ціна без ПДВ) (1СZN0);

• Зворотна накладна 1С (без ПДВ) (1СZNB).

• Повернення постачальнику 1С (ціна з ПДВ) (РР1С);

• Повернення постачальнику 1С (ціна без ПДВ) (РР1С0);

• Повернення постачальнику 1С (без ПДВ) (РР1СВ).

2. Відкориговано відображення підписів на вхідних первинних документах, у яких отримувач та відправник мають однакові коди ЄДРПОУ (філія та головна установа).

3. Налаштовано коректне відображення графічних зображень підписів у документах, які були створені за власним опублікованим шаблоном та затверджені отримувачем.

Для Автоматичної обробки документів налаштовано підписання документів сертифікатами, що відповідають ПІБ підписанта, при відправці первинних документів автообробником, за умови встановлення параметра системи Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату для первинних документів та налаштованому комплекті підписів у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів.

В Реєстрі акцизних документів (пальне)

1. Реалізовано автоматичне заповнення граф Початок звітної доби та Кінець звітної доби при створенні з самостійним заповненням «Довідки про зведені за добу підсумкові дані …» (J/F0210401).

2. Налаштовано роботу фільтру панелі інструментів при одночасному відборі документів за значеннями колонки Примірник та значеннями колонок таблиці, що містять дати.

В модулі Інтеграція для метода AddAppendix реалізовано можливість додавати вкладення, що зберігаються у локальному каталозі комп’ютера, з якого запускається метод.

Для гарантованої доставки звітів до контролюючих органів та отримання квитанцій на них за замовчуванням увімкнено використання прямого з’єднання. Для користувачів, у яких опцію з використання прямого з’єднання було відключено, після встановлення оновлення у розділі Адміністрування – Параметри системи – Звітність буде автоматично встановлено позначку Пряме з’єднання.

Доопрацьовано механізм формування заявок при отриманні нових сертифікатів, а також їх продовженні та перевидачі. Реалізовано створення універсальної заявки на одночасне формування сертифікатів підписання та шифрування.

У Планувальнику завдань змінено алгоритм опрацювання протермінованих завдань. Додано опцію Не виконувати задачі з вичерпаним терміном запуску, більше ніж: ___ (хв) з можливістю встановити граничний термін запуску завдання. Якщо опція встановлена, при обробці завдань, які з будь-яких причин не були виконані за розкладом, виконується перевірка встановленого терміну запуску та запланованого часу запуску завдання. Якщо завдання було протерміноване на вказане у параметрі значення (або більше), йому присвоюється статус «помилка», завдання не виконується. Для протермінованих періодичних завдань наступне завдання буде виконуватися згідно зі створеним розкладом. У полі можна вказати термін запуску від 1 до 1380 хвилин (23 години).

Відкориговано сортування записів резервних копій у таблиці модуля за розміром файлу.

В Журналі подій реалізовано можливість збереження інформації про подію Створення нового підприємства.

Оптимізовано швидкодію передачі документів у веб-сервіс СОТА.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2020 р. – 100,8 %.

1. Додано звіт PKO Прибутковий касовий ордер у розділ Банк та каса.

2. Додано параметри Не відображати звільнених працівників та Дата складання для звіту PVZ Платіжна відомість на виплату зарплати.

3. Реалізовано автоматичне заповнення графи 14 таблиці 7 звіту ЄСВ, за умови заповненого розділу Спецстаж в особовій картці працівника.

Реалізовано імпорт даних із формату *.DBF та *.ТХТ у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних для поля Касовий метод.

Реалізовано експорт у форматі НКЦПФР, починаючи з 01.07.2019 р., для форми S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Реалізовано новий довідник Пункти навантаження/розвантаження. Довідник заповнюється користувачем та підключений до граф форми J/F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними. Також, довідник доступний у модулі програми Довідники – Загальні довідники – Акциз.

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 02.04.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме: Довідник № 98/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 98/2 інших податкових пільг.

Оновлено довідник КОАТУУ.

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.009
Оновлення програми до версії 11.02.007