Оновлення програми до версії 11.02.011

03 Червня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.012
Оновлення програми до версії 11.02.010

Для зручності користувачів у таблиці Реєстру первинних документів реалізовано відображення підсумкових значень колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ з розділенням на розряди.

Для модуля Автоматична обробка документів:

1. Додано можливість заповнення коду ЄДРПОУ контрагента при експорті вхідних документів у форматах PDF + підписи P7S або PDF з підписами. Також, для зручності аналізу експортованих документів, реалізовано можливість налаштувати збереження експортованих файлів у підпапках, назви яких відповідають ідентифікатору (ЄДРПОУ) контрагента.

У області налаштувань Автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу розділу Обробка вхідних документів додано опції:

• Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) контрагента в ім’я файлу – якщо опція встановлена, на початку імені файлу, що експортується, додаватиметься код ЄДРПОУ та, у разі наявності, ІПН контрагента. У випадку експорту типу PDF + підписи P7S, ЄДРПОУ та ІПН контрагента додається до імені кожного файлу у архіві та до імені архіву, що експортується.

• Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ контрагента) – у каталозі, який обраний у полі Шлях, створюються підкаталоги з іменем, що є кодом ЄДРПОУ контрагента з експортованого первинного документа, файли, що експортуються, розміщуються у цих підкаталогах.

Опції активні та можуть бути застосовані до експорту тільки за умови, якщо обрано тип експорту PDF з підписами або PDF + підписи P7S.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

2. Відкориговано відображення статусу первинних документів, що були імпортовані за допомогою модуля Автоматичної обробки документів та сервісу Універсальної автоматичної обробки.

Для Шаблонів первинних документів оптимізовано відображення графічних зображень підписів/печаток у первинних документах згідно з налаштуваннями графічних полів IMGFIELD.

Налаштовано імпорт даних у довідник Контрагенти з формату DBF при використанні СКБД Oracle.

Оновлено довідник КВЕД.

Реалізовано можливість налаштовувати рівень протоколювання системних подій для запису до log-файлів. Налаштування рівня логування подій здійснюється у новому пункті Адміністрування – Параметри системи – Додаткові налаштування.

Зверніть увагу! Для мережевого варіанта роботи налаштування рівня протоколювання здійснюється за допомогою утиліти ConnectionSetup.exe, запущеної з кореневого каталогу серверної частини. Налаштування знаходиться на вкладці Основні.

В модулі Зарплата для звіту LSPERGOD «Особовий рахунок з розрахунковими листами по заданим рокам» додано можливість формувати звіт за період місяць.

Змінено комплект підписів, що використовується при підписанні форм, на Довідки про зведені дані та обладнання АС:

• J/F0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

• J/F0210601 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

Комплект підписів налаштовується у розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис – Довідки про зведені дані та обладнання АС.

Для форми PD013004 Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю реалізовано можливість обирати значення з довідника Співробітники, а також автоматичне заповнення даними з Картки підприємства ПІБ фізичної особи-підприємця та його реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.012
Оновлення програми до версії 11.02.010