Оновлення програми до версії 11.02.012

18 Червня 2020

Звітність небанківських фінустанов
Оновлення програми до версії 11.02.011

Для зручності користувачів при виконанні друку у PDF реалізовано збереження сортування співробітників за ІПН, ПІБ та іншими видами сортування, які задаються користувачами у Таблиці 5 Додатка 4 (J/F3040512) під час роботи з документами.

Для збереження сортування перед друком у PDF виконайте команду меню Файл – Зберегти сортування таблиці. Після чого оновіть поля (F5) та перерахуйте документ (F6).

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

1. Реалізовано можливість створення документів:

• Інформація аудитора про підприємство (Q2010001);

• Інформація аудитора про юридичну особу (Q2020001).

Документи створюються за допомогою:

− команди головного меню Файл – Створити інформацію аудитора;

− команди контекстного меню Створити інформацію аудитора;

− кнопки на панелі інструментів.

Для зручності користувачів у формах документів підключено новий довідник Класифікатор типів подій.

Для документів реалізовано можливість експорту, що здійснюється по виконанню команди головного меню програми Файл – Експорт – Експорт в форматі НКЦПФР – аудитор або команди контекстного меню Експорт в форматі НКЦПФР – аудитор. При експорті файл документа зберігається з іменем Report.xml.

Документи подаються та підписуються на сайті агента подання з іменем Report.xml.

Функція доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) – Аудитор.

2. Реалізовано додаткові програми обробки:

• Перенесення з попереднього року – перенесення даних з актуального звіту за попередній календарний рік;

• Перенесення з попереднього періоду поточного року – перенесення даних актуального звіту за відповідний період поточного календарного року.

Програми обробки доступні для документів пакета, на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

В Реєстрі первинних документів налаштовано відображення статусу Реєстрація зупинена при повторному отримані квитанції про зупинку реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР, відповідно до тексту отриманої квитанції.

Відкориговано запуск Автоматичної обробки документів за умови одночасного налаштування комплектів підписів для ПН/РК у модулі Адміністрування – Параметри системи – Підпис та встановленій опції Використовувати у автоматичній обробці документів при налаштуванні підписів за чаркодом документа у модулі Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2020 р. – 100,3 %.

На прохання користувачів закрито можливість здійснювати відправку у контролюючі органи та/або контрагентам документів, які переміщені до Корзини.

Корзина використовується для зберігання вилучених з обробки документів, що були створені помилково, відхилені при реєстрації, чернеток, дублюючих екземплярів тощо.

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» оновлено довідники:

• Довідник ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом;

• Довідник підакцизних товарів.

Додано нову форму Державної податкової служби J0108401 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі), подання за звітний податковий період 2019 р. до 01.07.2020 р.

Оновлено контролі у формах Державної служби статистики:

• S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

• S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Додано нову форму ФСС України C0103503 Відомості про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння/аварії)), що стався (сталося/сталася). Початок дії з 01.01.2020 р., подання – за потреби.

У Звітності державних підприємств підключено Довідник доходів та витрат у рядках 3270/01, 3270/03 форми S3000109 Фінансовий план.

Внесено зміни у Фінансову, статистичну, планову звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств Міністерства оборони України, а саме:

1. Змінено розрахунок та контроль у графі 2 Таблиці 6.1 показника Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника для Новостворених підприємств у попередньому звітному періоді, які відпрацювали неповний Рік: MOU00109 Фінансовий план

2. Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді IV Квартал та Рік із відповідної таблиці форми MOU00109 Фінансовий план: MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Відкориговано перенесення даних UOP00309 Показники виконання фінансового плану у Таблицю 6 розділ 8 у періоді Рік із відповідної таблиці форми UOP00109 Фінансовий план для Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України (Укроборонпром).

Перейти до завантаження оновлення

Звітність небанківських фінустанов
Оновлення програми до версії 11.02.011