Оновлення програми до версії 11.02.018

20 Серпня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.019
АКЦІЯ на Tucha!

В модулі Реєстр звітів додано можливість збереження у форматі Для подачі у контролюючий орган для форм:

• J0901107 Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства

• J0901204 Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

Збереження виконується за допомогою команди головного меню Файл – Експорт, або команди контекстного меню Експорт.

Увага! Подання даної форми через Єдине вікно подання електронної звітності не передбачено!

Реалізовано автоматичне заповнення полів підписантів Керівник (уповноважена особа) та Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) даними з Картки підприємства головної організації у формах консолідованого пакету J0100118 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Оновлено файл xsd для форм J/F1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій.

Оновлено контролі у формах J/F0217021 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

В модулі Звітність НФУ до НБУ оновлено форми:

• CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

• LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

• LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

• LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

• LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

• IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

• CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

• IR770001 Дані про основні засоби

Додано новий довідник Банківські установи України у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

• IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами

• страховика

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

• IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

• IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

• IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

• IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

• IR760001 Дані про незавершене будівництво

• IR770001 Дані про основні засоби

• IR790001 Дані про капітал та заборгованість

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

1. Реалізовано можливість створення пакету документів Загальна таксономія 220_320. У вікні Створення звіту додано новий пункт X0001001 Загальна таксономія 220_320.

2. Додано можливість консолідації звітів від підзвітних установ.

Консолідація виконується у підприємстві головної установи та доступна за наявності ліцензій на модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) та M.E.Doc.Корпорація, а також за обов’язкової наявності Апаратного ключа.

Для здійснення консолідації необхідно попередньо у підприємстві головної установи налаштувати підпорядкованість установ у модулі Довідники – Підзвітні підприємства.

Для виконання консолідації необхідно у підприємстві головної установи:

1) імпортувати звіти підзвітних установ у модулі Прийом та обробка звітності – Реєстр консолідованих звітів;

2) у модулі Звітність – Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) виконати команду головного меню Файл – Створити консолідований або натиснути кнопку на панелі інструментів;

3) у вікні Створення звітів обрати період звітності, що консолідується, та пакет для консолідації;

4) у вікні Додати звіти основної організації обрати звіти головної установи, що консолідуються.

Після завершення консолідації у реєстрі модуля Фінансова звітність за МСФЗ буде відображено консолідований пакет документів, що виділяється жирним шрифтом.

Зверніть увагу! Імпортовані звіти підпорядкованих установ зберігаються у модулі Прийом та обробка звітності – Реєстр консолідованих звітів.

В розділі Реєстр податкових документів змінено відображення статусу для заблокованого від’ємного РК на боці відправника. При отриманні квитанції Вдале блокування на боці відправника відображатиметься статус Заблоковано відправником.

Для первинних документів в розділі Реєстр електронних документів:

1. Реалізовано можливість видаляти всі відмітки у вікні Одержувачі посилання при виборі отримувачів посилання на електронний документ.

2. Додано відображення факсиміле та інформацію про підписантів при перегляді та друку вкладень Універсального документа.

3. Для Первинних документів при формуванні квитанцій змінено визначення сторін документообігу на вкладках Затверджено контрагентом та Відхилено контрагентом на Відправник та Отримувач.

В модулі Довідки державних органів в розділі Інформаційна довідка реалізовано можливість збереження у форматі DBF форми J1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних. Збереження виконується за допомогою команди головного меню Файл – Експорт, або команди контекстного меню Експорт.

В модулі Облік акцизного податку в розіділі Реєстр акцизних документів (пальне):

1. При заповненні «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J/F0210401) реалізовано автоматичний процес заповнення Таблиці 5 «Інформація щодо добового обсягу отриманого пального за кодами згідно з УКТ ЗЕД», для показників:

• Обсяг залишку пального на кінець звітної доби (графа 12.4);

• Обсяг залишку пального на початок звітної доби (графа 12.5);

• Добовий обсяг реалізованого пального (графа 12.6).

Функція доступна за наявності ліцензії «Облік акцизного податку з доступом до API».

2. Реалізовано можливість здійснювати автоматичне заповнення «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J/F0210401) даними витратомірів/рівнемірів при формуванні звіту розпорядниками акцизних складів про використання палива виключно для власних потреб, звітний період – календарний місяць.

У вікні Автозаповнення даних додано поле Звітний місяць для вибору звітного місяця, за який створюється Довідка. Також, у вікні реалізовано можливість обирати період створення Довідки: “Звітна доба”” (за замовчуванням) або “Звітний місяць”.

Функція доступна за наявності ліцензії «Облік акцизного податку з доступом до API».

Оновлено довідник Підакцизні товари (новий).

В модулі Довідники – Співробітники доопрацьовано збереження даних у розділах Інші та Пайовики за наявності символу «пробіл» у прізвищі фізичної особи.

В розділі Адміністрування – Сертифікати:

1. Доопрацьовано введення назви організації та ПІБ у вікні Формування заявок на сертифікат. Додано колонки: Прізвище (Назва організації) та Ім’я по батькові. Реалізовано автоматичне заповнення колонок значеннями з Картки підприємства при формуванні заявок на сертифікати бухгалтера та керівника.

При формуванні заявки на сертифікат типу «Печатка», поле Ім’я по батькові неактивне.

Додано перевірку коректності заповнення імені та по батькові при створенні заявки на сертифікат. Якщо ім’я та по батькові вказані не повністю, а у вигляді ініціалів, користувачу буде виведено відповідне повідомлення.

2. Реалізовано можливість продовження/перевидачі сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

3. Реалізовано можливість редагувати значення поля Посада для касира та старшого касира у вікні майстра формування заявок на сертифікати РРО.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2020 р. – 99,4 %.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №241 від 26.05.2020 р. «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» оновлено довідник Види доходів.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2020 р. № 463 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

– Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ);

– Класифікація доходів бюджету (КДБ).

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.019
АКЦІЯ на Tucha!