Оновлення програми до версії 11.02.019

03 Вересня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.020
Оновлення програми до версії 11.02.018

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлені дані розміру мінімальних (з 01.09.2020 р. – 5 000 грн) та максимальних (з 01.09.2020 р. – 75 000 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за вересень 2020 року:

Додаток 4:

1) Таблиця 6 (J/F3040612);

2) Таблиця 8 (J3040812);

3) Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

1) Таблиця 1 (F3050112);

2) Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.09.2020 р.

В модулі Первинні документи для розділу Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів доопрацьовано відображення підсумкового значення колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ по документам при застосуванні фільтра. Підрахунок значень здійснюється по всім документам, що підпадають під дію встановленого фільтру.

В Реєстрі електронних документів налаштовано підписання редакції електронного документа отримувачем при використанні власного комплекту підписів на шаблоні документу.

Для Автоматичної обробки документів:

1. Оптимізовано час відкриття Журналу прийому вхідних повідомлень, що містить значну кількість записів, при використанні СКБД Oracle.

2. Збільшено швидкодію відправки первинних документів за допомогою Автоматичної обробки документів при використанні криптомодуля «Гряда-301» у мережевому варіанті роботи програми.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Для розділу Заявки на сертифікат доопрацьовано механізм імпорту заявок на отримання сертифікатів, що створені у попередніх версіях програми.

В модулі Зарплата згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлено довідники Мінімальна заробітна плата та Максимальний ФОТ для оподаткування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» додано нові форми, подання – за потреби:

• J/F1305801 Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді;

• J/F1405801 Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді.

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Довідку в СЕАРП та СЕ.

Оновлено довідники:

• Підакцизні товари (новий);

• Коди УКТ ЗЕД пального (довідник підключений у формі J/F1203201 Акцизна накладна форми «П»).

Додано нові форми J/F1318401 Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну, подання – за потреби.

Оновлено контролі у формах J/F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

В модулі Звітність НФУ до НБУ додано нову форму, початок дії – з 01.08.2020 р., період подання – щомісячно, термін подання – не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за звітним: FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:

– Санкції;

– Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи;

– Стан застосування санкції;

– Спроба проведення фінансової операції;

– Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

Згідно з наказом Державної податкової служби України від 31.07.2020 р. № 385 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Довідник моделей РРО, який використовується для заповнення користувацького довідника моделей РРО.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії: SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) та SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2. Скасовано контролі на дублікати назв статей у графі Найменування показника по динамічних рядках для Органів управління: S3000109 Фінансовий план S3000309 Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики України

Для Звіту щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу додано обов’язковий контроль на наявність у пакеті EVDODB03 форми: EV003603 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Для форм: MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми MFZVIT04 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

– реалізовано відображення значення КПКВ, зазначеного у пункті 3, перед назвою форм у таблиці Реєстру звітів;

– до поля найменування бюджетної програми підключено довідник Код програмної класифікації видатків (КПКВ).

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.020
Оновлення програми до версії 11.02.018