Оновлення програми до версії 11.02.020

17 Вересня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.021
Оновлення програми до версії 11.02.019

В Реєстрі податкових документів оптимізовано механізм обробки ZDC архівів, отриманих у відповідь на запити щодо відомостей з ЄРПН/ЄРАН.

В Реєстрі електронних документів налаштовано погодження редакції електронного документа при використанні власного комплекту підписів на шаблоні документа.

В Реєстрі звітів реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

FR000001 Дані фінансової звітності;

FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності;

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки;

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок;

CR600001 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб;

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками;

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами;

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 283 від 10.06.2020 р. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.09.2020 р., подання – за потреби:

P0100371 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

P0100380 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Згідно з наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 26.08.2020 № 415-од «Про примірний договір із страхувальником щодо подання електронних документів до Фонду» додано нову форму C1200102 Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України. Початок дії – з 01.09.2020 р., подання – за потреби.

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Оновлено сертифікати для подання звітності до ФССУ.

1. Доопрацьовано контроль коректності заповнення поля Порядковий номер у формах J/F1201010 Податкова накладна та J/F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної;

2. Оновлено електронний формат PDF для форм J/F1391103 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису;

3. Відкориговано контролі у формах J/F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2020 р. – 99,8 %.

Оновлено налаштування для виду оплати Вихідна допомога у розділі Проведення.

Для мережевого варіанту роботи відкориговано відображення кількості днів збереження Журналу подій для клієнтських станцій.

1. Відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 55 від 26.08.2020 р. «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» оновлено довідники:

– Коди програмної класифікації видатків (КПКВ);

– Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 544 від 01.09.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

– Класифікація доходів бюджету (КДБ);

– Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

3. Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

4. Оновлено довідники:

– КОАТУУ;

– Країни;

– Валюти.

Внесено зміни у Звітність державних підприємств, а саме Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств:

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форм MOU02004, MOU08003, MOU09103, MOU09203, MOU09303 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у відповідних формах:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління;

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна;

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління.

2. У графі 8 Заходи збільшено до 500 кількість допустимих для введення символів: SD300201 Додаток 2.

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.021
Оновлення програми до версії 11.02.019