Оновлення програми до версії 11.02.021

02 Жовтня 2020

Електронний документообіг в Україні
Оновлення програми до версії 11.02.020

В модулі Звітність НФУ до НБУ реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів:

• LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

• LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

• LR810001 (Фін.) Інформація про довірче товариство

• LR820001 (Фін.) Інформація про довірених осіб довірчого товариства

• LR830001 (Фін.) Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

• LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

• LR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

• LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

• IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

• IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового

• IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

• LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:

• Показники форми 2JX;

• Показники форми 2LX;

• Взаємодія небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (F124);

• Вид прийняття готівки або платежу (F106);

• Призначення платежу (F108);

• Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100);

• Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101);

• Код ознаки операцій для фінансового моніторингу (D050);

• Показники форми IR10;

• Вид обтяжень, обмежень щодо володіння активами (H026);

• Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H027);

• Показники форми IR11;

• Код висновку рецензії (H028);

• Показники форми IR12.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

Оновлено довідник Вид страхування H011.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.09.2020 р. додано нові форми, початок дії – з 01.10.2020 р., період подання – щоквартально:

• FM2JX001 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

• FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

• IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

• IR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Оновлено форми:

• IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

В Реєстрі звітів:

1. Реалізовано створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів) (J/F1360102), як підлеглого документа у пакеті, для форм:

• J/F1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

• J/F1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)

• J/F1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

2. Додано контроль на кількість документів довільного формату у пакетах:

• J/F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

• J/F1313203 СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

В Реєстрі електронних документів та Реєстрі податкових документів розширено функціонал експорту первинних документів за допомогою команди Експорт документа з підписами.

Експорт документа доступний у форматах XML та PDF.

За допомогою функції Експорт документа з підписами первинний документ з накладеними електронними підписами можливо зберегти у .P7S одним файлом, або окремими (файл документу та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S).

Для збереження документів у форматах XML та PDF, у вікні Експорт документа з підписами, можливо обрати один з необхідних варіантів:

• Документ з підписами в одному файлі – документ та підписи зберігаються у одному файлі з розширенням .P7S;

• Документ та підписи окремими файлами – файл документу та підписи з розширенням .P7S зберігаються окремими файлами у архіві .ZIP.

Оновлення програми до версії 11.02.021 — Фото 1

В Реєстрі податкових документів:

1. Налаштовано збереження квитанції за допомогою кнопок “Зберегти” та “Друк” на вкладці Відправлено контрагенту у вікні відкритих документів Податкова накладна та Розрахунок коригування.

2. Для документів Податкова накладна та Розрахунок коригування додано можливість вибору друку документа та квитанції при використанні функції «Друк в PDF» з Реєстру податкових документів, аналогічно функціоналу «Друк».

3. Відкориговано механізм прийому та обробки документів, що були створені з використанням функцій «Створити нову копію для узгодження» або «Змінити для перевідправки».

В Реєстрі акцизних документів (пальне) відкориговано механізм автоматичного заповнення Довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані … (J/F0210401) за звітний календарний місяць для кількох акцизних складів одночасно.

В модулі Зарплата:

1. У розділі Розрахункові відомості додано звіт «Розгорнута відомість по перерахованим податкам». У звіті відображається інформація по загальній сумі нарахованих та перерахованих податків. Окремо відображені податки з авансу та з виплат у міжрозрахунковий період за такими видами оплат: Відпустка, Чорнобильська відпустка, Чорнобильська додаткова відпустка, Лікарняний лист ФСС, Лікарняний по догляду за дитиною.

2. У розділі Кадровий облік – Документи по кадрам додано звіт PD013004 «Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

Відповідно до наказу Державної податкової служби України «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 №67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» від 08.09.2020р. №479 оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18.08.2020р. №1574 оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010.

Довідник підключений до граф 12-14 Таблиці 5 Додатку 4 ЄСВ.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019 р. (у редакції від 01.09.2020 р., підстава – Закон України №822-IX) оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

Згідно з наказом Державної служби статистики України «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» №247 від 10.08.2020 р. оновлено довідник Органи управління.

Довідник підключений у Картці підприємства – Підприємство – Орган управління. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Внесено зміни у тип поля Ознака доходу.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» та інших нормативних та внутрішніх документів додано нові форми.

Початок дії – з 01.07.2020 р., період подання – 9 Місяців:

FN2KD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01 Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01 Довідка про курсову різницю

FNFINB08 Форма №1-дс Баланс

FNFINR08 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01 Фактичні видатки

FNKD1024 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01 Управлінська форма 3

FNDZFR08 Довідка про зміну фінансового результату

Внесено зміни у Звітність державних підприємств, а саме Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств.

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 2 Найменування суб’єкта та графи 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Перейти до завантаження оновлення

Електронний документообіг в Україні
Оновлення програми до версії 11.02.020