Оновлення програми до версії 11.02.024

06 Листопада 2020

Як в Медку створити скасовуючий звіт по ЄСВ
Довідка про відсутність заборгованості Медок

В Реєстрі податкових документів відкориговано імпорт ПН, що не містять номеру документа в періоді.

Для модуля Інтеграція відкориговано роботу методу CertToCache при відправці документів у контролюючі органи.

В розділі Архівування документів налаштовано групове видалення обраних архівів первинних документів.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 21.10.2020 р. та 30.10.2020 р., оновлено довідники:

− KODTER «Адміністративно-територіальна одиниця України»;

− K030 «Код резидентності»;

− H020 «Вид фінансової послуги».

Довідники доступні у розділі Довідники — Загальні довідники — НБУ.

Оновлено форми Звітність НФУ до НБУ:

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками;

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування;

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні;

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів;

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах.

В розділі Державна податкова служба додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., подання – за потреби:

J/F1300204 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС;

J/F1400204 Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами.

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Іншу довідку.

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 р. за №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» додано нову форму S0302005 №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, початок дії – з 01.01.2020 р., період подання – Рік.

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України.

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України) оновлено назви кодів КЕКВ у формі FBUDZP02 Бюджетний запит

2. Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації видатків:

F3_403 Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров’я;

F31MOZ01 Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ;

F3201S02 Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів;

F3201Z02 Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів;

F3202S02 Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів;

F3202Z02 Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів;

F3203S03 Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти;

F3210Z03 Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

F32DB03 Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2;

F38MZS02 Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах;

F38MZZ02 Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах;

FBUDZP02 Бюджетний запит;

FOZ24D05 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Реалізовано контроль на тотожність показників з формою UOP00309:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства для періоду І Півріччя:

− рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

− рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

− рядка 8.3 графи 4 форми з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал для періоду 9 Місяців:

− рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

− рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

− рядка 8.3 графи 4 з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал.

Перейти до завантаження оновлення.

Як в Медку створити скасовуючий звіт по ЄСВ
Довідка про відсутність заборгованості Медок