Оновлення програми до версії 11.02.025

01 Грудня 2020

Нові особливості відправки звітів до ДПСУ поштою
Два напрямки з підтримки бізнесу в карантин

Зверніть увагу! ДПС здійснено перехід на DNS ім’я вебсервісу обміну документами та квитанціями з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Відповідно до цих змін у програмі M.E.Doc оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями: http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

У розділі Звітність — Реєстр звітів додано нові форми:

J/F1491402 Повідомлення про припинення електронного документообігу

Форми надходять від ДПС.

Додано нові форми, подання – за потреби:

J/F1311802 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J/F1311902 Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Додано Довідник критеріїв пов’язаності осіб. Довідник підключений у формі Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (J/F1311802).

Реалізовано можливість експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ) за формами Довідки про зміни до кошторису (FDK0SH03) та Довідки про зміни до плану асигнувань … (FDPLAZ03).

Додано команду головного меню Файл — Експорт — Експорт змін до кошторису в форматі ДКСУ.

На виконання команди відкривається вікно, у якому необхідно визначити параметри експорту:

• обрати період для експорту даних у полях Рік та Період;

• обрати доступні звіти FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, створені за обраний період (експорт можливий лише для одного із звітів FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, для здійснення експорту форми повинні бути коректно заповнені);

• обрати вид експорту: за довідками головного розпорядника або за довідками МФУ.

Після виконання експорту дані зберігаються у файлі формату DBF. Ім’я файлу містить значення Коду одержувача коштів, що зазначений у експортованому звіті.

Додано бланки для експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ), початок дії – з 01.10.2020 р., період подання – щомісячно:

FDK0SH03 Довідка про зміни до кошторису (експорт DBF державний бюджет)

FDPLAZ03 Довідка про зміни до плану асигнувань (експорт DBF державний бюджет)

у розділі Звітність НФУ до НБУ додано нові форми, початок дії – з 01.01.2019 р., період подання – Рік:

IR910001 Дані про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя;

IR920001 Дані про результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань та резервів належних виплат страхових сум;

IR930001 Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів.

Оновлено форми:

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування;

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки;

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками.

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

IR910001 Дані про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя;

IR920001 Дані про результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань та резервів належних виплат страхових сум;

IR930001 Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів.

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

У розділі Довідники — Загальні довідники — НБУ додано нові довідники:

– Показники форми IR91;

– Показники форми IR92;

– Показники форми IR93.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

Доопрацьовано можливість вибору додаткових сертифікатів шифрування при завантаженні квитанцій за допомогою команди меню Файл — Імпорт — Імпорт квитанцій.

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) додано можливість підписання звітності iXBRL, створеної КІФ або НПФ, посадовими особами відповідних керуючих компаній – КУА або адміністратора ПІФ.

При створенні пакету звітності у вікні Створення звіту відображається додаткове поле КУА/Адміністратор, у якому необхідно обрати керуючу компанію.

Функціонал з боку КІФ або НПФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) — Обмін з КУА. Функціонал підписання з боку КУА/адміністратора ПІФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) — КУА.

Під час відправки звіту реалізовано можливість обирати адресата документа. При виконанні команди Відправити відкривається вікно для вибору адресата: Аудитор або КУА/Адміністратор.

В Реєстрі електронних документів та Реєстрі податкових документів налаштовано відбір документів за допомогою параметра Статус на панелі Фільтр при виборі значення На підпис відповідальній особі.

В модулі Інтеграція відкориговано роботу методу Send при відправці запитів на отримання довідок державних органів.

В модулі Адміністрування:

1. Для зручності користувачів при створенні Резервної копії обраних підприємств у вікні Вибір підприємств додано поле для пошуку підприємств за ЄДРПОУ, назвою підприємства або кодом філії. У заголовку таблиці додано відмітку для швидкого вибору всіх підприємств.

Ці доопрацювання також виконані у вікні налаштування завдання Створення резервної копії обраних підприємств у розділі Адміністрування — Планувальник завдань.

2. Відкориговано механізм створення резервної копії у разі, якщо шлях до бази даних містить кириличні або спеціальні символи.

В розділі Управління ролями доопрацьовано алгоритм встановлення та застосування параметра Адміністрування — Налаштування отримання первинних документів.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2020 р. – 101%.

У розділі Розрахункові відомості додано звіт Зведена відомість по видам оплат (підрозділи). У звіті відображається інформація по видам нарахувань та утримань в розрізі підрозділів.

У довідник Посвідчення особи додано пункт Посвідка на тимчасове проживання. Довідник підключений у Картці співробітника, поле Документ.

Внесено зміни в довідник Підакцизні товари (новий).

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465-IX, редакція від 13.08.2020 р., підстава – Закон № 768-IX від 14.07.2020 р. оновлено:

– Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

– Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

– Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

Оновлено довідник КОАТУУ.

у модулі Облік акцизного податку — Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано нові форми:

J/F1403602 Копія розпорядження.

Форми надходять від ДПС.

Оновлено ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 2021 рік згідно з Податковим кодексом України:

J/F0295207 Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.

Для розділу Державна служба статистики додано нові форми, період подання – Рік:

– S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

– S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

– S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

Додано довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

– S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

– S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

– S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

Внесено зміни у Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств:

1. Оновлено перелік ЄДРПОУ Органів управління, для яких не повинні спрацьовувати відповідні контролі у формах:

SD300101 Додаток 1;

S3000309 Показники виконання фінансового плану;

S3000109 Фінансовий план;

SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

SS100113 Ф1. Баланс;

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом);

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал;

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності;

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 – 6080 графи 4 з графи 6 попереднього року по виконанню додаткової програми обробки Перенести планові показники та дані попередніх періодів S3000109 Фінансовий план.

3. Відкориговано контролі по графам 6, 8, 10 у формі SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Реалізовано контроль на від’ємні значення у графах форм:

SD300101 Додаток 1;

SD300302 Додаток 3;

SD300401 Додаток 4.

Внесено зміни у Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України:

Реалізовано контроль на рівність значення графи 6 рядка 3405 Таблиці 3 відповідному значенню графи 5 рядка 3415 Таблиці 3 UOP00109 Фінансовий план.

Для Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України додано нові форми, початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – Рік:

NA090002 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

NA290002 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Перейти до завантаження оновлення.

Нові особливості відправки звітів до ДПСУ поштою
Два напрямки з підтримки бізнесу в карантин