Оновлення програми до версії 11.02.027

16 Грудня 2020

Як зміниться мінімальна зарплата та ЄСВ в 2021 році
Подання заяви на матеріальну допомогу - через Дія

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302» додано нову форму J1392101 Заява на отримання одноразової компенсації суб’єктом господарювання, подання – за потреби.

Внесено зміни у форму S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. № 1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» оновлено довідник Марки акцизного податку.

Оновлено довідник Військове звання. Довідник підключений у формах Таблиці 5 (J/F3040512) Додатку 4.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2020 р. – 101,3 %.

Додано нові форми до Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо), початок дії – з 01.11.2020 р.; період подання – Рік:

KINB0009 Форма №1-дс Баланс;

KING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

KINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

KINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

KINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

K2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

K43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

K4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

K4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

K4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

K4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

K7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

K7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

K7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

K7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

KRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

KRD11025 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

KRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами;

KRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.;

KRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.;

KRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

KRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

KRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

KRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

KRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

KRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

KRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

KRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

KRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

KRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

KRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

KRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

KRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

KRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

KRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Внесено зміни до Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України:

Додано рядок 3.00 Фінансовий результат від операційної діяльності. Реалізовано обов’язковий контроль на відповідність значення рядка 3.00 рядкам 2190 або 2195 (за наявності) форми UOP20211 «Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)»: UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу.

Перейти до завантаження оновлення.

Як зміниться мінімальна зарплата та ЄСВ в 2021 році
Подання заяви на матеріальну допомогу - через Дія