Оновлення програми до версії 11.02.028

24 Грудня 2020

Які суми можна не враховувати у звіті з доходів для ФОП ФЛП 1-3 груп
Змінилася схема реєстрації платників ПДВ

В модулі Звітність НФУ до НБУ оновлено форми:

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;

• FR000001 Дані фінансової звітності.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.12.2020 р. оновлено довідник F108 «Призначення платежу».

Довідник доступний у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ.

Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 777 від 15.12.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1213 від 09.12.2020 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100» в модулі Зарплата доопрацьовано розрахунок видів оплат:

– Відпустка;

– Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;

– Учбова відпустка;

– Компенсація за невикористану відпустку;

– Компенсація відпустки для звільнених;

– Чорнобильська відпустка;

– Чорнобильська додаткова відпустка І-ІІ категорії.

У разі відсутності розрахункового періоду додано порівняння розміру посадового окладу з рівнем мінімальної заробітної плати.

В модулі Звітність в розділі Державна казначейська служба додано нові форми:

Додано нову форму FRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік.

Згідно зі змінами у законодавстві України додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:

• N0101015 Зведення показників спеціального фонду кошторису;

• FK0SHM15 Кошторис;

• FK0SHT19 Кошторис;

• FK0SHT20 Зведений кошторис;

• FK0SHT29 Тимчасовий кошторис;

• FK0SHT30 Тимчасовий зведений кошторис.

Згідно зі змінами у законодавстві України оновлено форми:

• FPLAN011 План використання бюджетних коштів;

• FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів;

• N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету;

• N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за період 2021 рік:

• FK0SHT19 Кошторис;

• N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету;

• FK0SHT29 Тимчасовий кошторис;

• N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

В розділі Державна служба статистики додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – щоквартально:

• S0703003 2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства;

• S2703603 2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства;

• S0603303 2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

• S2601103 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг.

період подання – щомісячно:

• S0404512 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства;

• S0401209 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції.

період подання – Рік:

• S2701713 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів;

• S1100914 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна);

• S2703113 6-сільрада. Звіт про об’єкти погосподарського обліку;

• S2204106 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури.

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці”» додано нову форму UB301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна), початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – щомісячно.

Реалізовано заповнення форми UB301012 даними форми S0301012 автоматично при створенні, а також за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії.

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств.

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» у пакет PROZVI01 додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.:

• SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• SS301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Реалізовано контролі для поточного періоду на відповідність значень Таблиці 6 розділу 1 та рядків 8000 – 8010 основної таблиці значенням форми UB301012, починаючи з І Кварталу 2021 року для форми S3000309 Показники виконання фінансового плану.

До Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо) додано нову форму KRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік.

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств Міністерство оборони України.

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.:

• MOU31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• MOU31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України.

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

− F2KDMN44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства);

− F41DEP44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (депозитні суми);

− F41VAL44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (іноземна валюта);

− F42VAL44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (іноземна валюта);

− F43_IM44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, (інші міністерства);

− F7KDZM44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства);

− FRD23MZ2 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, (інші міністерства).

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики.

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

− P2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

− P43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1);

− P4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

− P4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

− P4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

− P4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

− P7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− P7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− P7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− P7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− PRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;

− PRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

− PRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ____;

− PRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.;

− PRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.;

− PRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

− PRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

− PRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

− PRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

− PRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

− PRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

− PRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− PRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− PRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

− PRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− PRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− PRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− PRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− PRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

− PRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

− PINB0009 Форма №1-дс Баланс;

− PING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

− PINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

− PINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

− PINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України.

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.:

період подання – щоквартально:

• UOP31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

період подання – щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

• UOP31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці).

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

− FN2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

− FN41KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

− FN42KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

− FN43D144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

− FN43KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

− FN44KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

− FN7D1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− FN7D1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− FN7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− FN7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− FND21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− FND21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− FND23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− FND23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− FND24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− FND24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− FNDKRR01 Довідка про курсову різницю;

− FNDZFR09 Довідка про зміну фінансового результату;

− FNFINB09 Форма №1-дс Баланс;

− FNFING09 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

− FNFINP09 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

− FNFINR09 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

− FNFINV09 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

− FNFVRD01 Фактичні видатки;

− FNRD1025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

− FNRD1125 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

− FNRD1225 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на _____р.;

− FNRD1325 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.;

− FNRD1425 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.;

− FNRD1525 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

− FNRD1625 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

− FNRD1725 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

− FNRD1825 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

− FNRD1925 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

− FNRD2025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

− FNRD2225 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

− FNRD2525 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

− FNRD2625 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

− FNRD2725 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;

− FNUFRD01 Управлінська форма 3.

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації.

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці”» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.:

період подання – І-ІІІ квартали, Рік:

• KMM31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

• KM301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

період подання – Рік:

• KM301115 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

період подання – ІІ квартал:

• KM301116 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Додано нову форму KMD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік.

Перейти до завантаження оновлення.

Які суми можна не враховувати у звіті з доходів для ФОП ФЛП 1-3 груп
Змінилася схема реєстрації платників ПДВ