Оновлення програми до версії 11.02.033

16 Березня 2021

План Кабміну по боротьбі з неплатниками податків
5 років знадобиться для повного переходу на електронні трудові книжки

На виконання Закону України № 1115-IX від 17.12.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» та Закону України № 962-IX від 04.11.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

В розділі Державна податкова служба додано нові форми:

• J/F1201012 Податкова накладна;

• J/F1201112 Додаток №1 до податкової накладної;

• J/F1201212 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

В Реєстрі податкових документів реалізовано можливість:

– створення ПН та РК нових 12-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки на панелі інструментів;

– створення виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити видану ПН на основі отриманої;

– створення РК нової 12-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН;

– автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями відповідних кодів, які вказані у Картці підприємства та Картці контрагента при створенні РК нової 12-ї версії на основі ПН попередніх версій (10-ї та більш ранніх);

– автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями кодів, що зазначені у Картці підприємства та Картці контрагента, при створенні ПН/РК нових 12-х версій на основі ПН/РК попередніх версій (10-ї та більш ранніх) за допомогою команд Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі нову версію Додатка 2;

– автоматичного перенесення значень полів Код ознаки джерела податкового номера при створенні РК нової 12-ї версії на основі ПН 11-ї версії по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН;

– створення зведеної виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;

– перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 12-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону. Діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;

– перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 12-х версій імені, зазначеному у сертифікаті. Перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг;

– реалізовано автоматичну обробку поля Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) при створенні ПН/РК нових 12-х версій за допомогою команд Створити на основі – Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі – Створити на основі нову версію Додатка 2. Графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ автоматично заповнюється повним ПІБ із довідника Співробітники. У разі якщо дані співробітника з зазначеним ІПН відсутні у довіднику, графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ залишається незаповненою. Ця обробка також виконується при створенні РК 12-ї версії на основі ПН 10-ї версії за допомогою команди Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН.

Реалізовано можливість заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера у ПН/РК 11-х та 12-х версій за допомогою команди головного меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК.

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано поля Код ознаки джерела податкового номера (продавця) та Код ознаки джерела податкового номера (покупця). Для виконання операції необхідно встановити відмітку біля поля, яке потрібно заповнити, та обрати значення коду ознаки джерела податкового номера із підключеного довідника. По натисканню кнопки ОК буде виконано заповнення відповідних полів ПН/РК обраними значеннями.

У вікні можна налаштувати заповнення полів для всіх ПН/РК або тільки для виділених ПН/РК.

Заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера виконується лише для тих ПН/РК, у яких відповідні поля не містять значень.

У таблиці розділу додано колонки Обсяг (ставка 14 %) та ПДВ 14 %.

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 12-ї версії.

Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.

У каталог «…\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

В Реєстрі електронних документів реалізовано створення ПН нової 12-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:

– Створити Податкову накладну на основі Акту;

– Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;

– Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;

– Створити Податкову накладну на основі Рахунка;

– Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

В розділі Адміністрування – Параметри системи – Перетворення форм ПН-Дод2 оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 12-ту версію при виконанні імпорту.

Перетворення форм документів у 12-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х, 9-х, 10-х та 11-х версій ПН/РК виконується автоматично.

В Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 12-ї версії на основі ПН нової версії (J/F1201012) та/або ПН попередньої версії (J/F1201011) за допомогою команди головного меню Файл – Відкрити список додатків – Додати на вкладці Видані.

Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 12-ї версії.

Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи – Реєстр податкових документів.

Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 12-ї версії у форматі DBF.

Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 12-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням.

Оновлено довідник кодів ставок ПДВ.

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 752 від 09.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» додано нові версії бланків, подання – Рік:

• J0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи;

• J0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Оновлено електронний формат .pdf у формі J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності.

Оновлено електронний формат .xsd у формах J/F1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок.

Відкориговано контролі у формах:

• J/F1203202 Акцизна накладна форми «П»;

• J/F1203402 Акцизна накладна форми «C».

Підключено довідник Тип підпису у формах J/F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

В модулі Звітність НФУ до НБУ додано нову форму FM2JX002 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – щоквартально.

Оновлено контролі у формах:

• LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;

• IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;

• FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу;

• IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів;

• LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Показники форми 2JХ.

В розділі Державна казначейська служба додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

• FINB0010 Форма №1-дс Баланс;

• FINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» від 29.01.2021 р. № 1158-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

Назву довідника Органи ДКУ змінено на Органи ДКСУ. Оновлено довідник Органи ДКСУ.

В розділі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) у всіх пакетах звітності оновлено назви статей, рядків та граф таблиць у відповідності з оновленим перекладом міжнародної таксономії, який затверджений наказом Міністерства фінансів України № 709 від 13.11.2020 р. «Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності».

Розширено налаштування ролей для модуля Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано опції:

Перегляд налаштувань для вхідних документів – якщо опція встановлена, користувачу доступні для перегляду без можливості редагування всі налаштування для вхідних документів поточної організації;

Перегляд налаштувань для вихідних документів – якщо опція встановлена, користувачу доступні без можливості редагування всі налаштування для вихідних документів поточної організації;

Створення (створення, редагування, копіювання) – користувачу доступні операції створення, копіювання та редагування налаштувань;

Видалення – користувачу доступне видалення будь-якого з налаштувань для поточної організації.

Оновлено сертифікат для зашифрування Звітності державних підприємств.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2021 р. – 101,0 %.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

В модулі Відправка та прийом повідомлень відкориговано механізм відправки пакетів звітів у головну установу.

Перейти до завантаження оновлення.

План Кабміну по боротьбі з неплатниками податків
5 років знадобиться для повного переходу на електронні трудові книжки