Оновлення програми до версії 11.02.035

08 Квітня 2021

Можливі причини для податкової перевірки в 2021 році
Кейс: Кримінальна справа за отримання оплат на особисту картку підприємцем

В розділі Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ:

1. Реалізовано можливість друку документів пакету об’єднаної звітності із таблиці модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ за допомогою команди головного меню Файл – Друк.

2. Реалізовано автоматичне заповнення графи кількість додатків для рядків 061 – 066 Розрахунку (J/F0500106). Заповнення графи виконується при відкритті Розрахунку.

3. Додано структуру імпорту у форматах XML для документів пакету об’єднаної звітності. Опис нової структури імпорту у форматах XML можна завантажити за посиланням.

Оновлено файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

4. Налаштовано імпорт пакету об’єднаної звітності у форматі xml з ознакою Довідковий.

5. Налаштовано імпорт у форматі DBF полів Дата початку та Дата закінчення Додатка 5 (J/F0510506) та поля Ознака податкових соціальних пільг (ОП) Додатка 4 (J/F0510406) об’єднаної звітності.

В Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних реалізовано можливість експорту даних за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт у форми звітності – Експорт в уточ. Додаток 1 у звіти: J0200523/F0200423 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1).

Відкориговано виконання автоматичного експорту відправлених ПН, РК та документів модуля Інформаційна довідка, для яких була отримана квитанція з результатом обробки, при встановленій опції Автоматичний експорт документів в PDF у розділі Адміністрування – Параметри системи – Експорт в PDF.

Оновлено електронний формат xsd:

• F0295808 Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;

• F0296008 Дод.9 Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування.

Відкориговано контролі у формах: J/F0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Оновлено контролі у формах розділу Державна служба статистики:

• S0301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• S0300703 7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників;

• S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

В модулі Звітність НФУ до НБУ оновлено контролі у формах:

• FR000001 Дані фінансової звітності;

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду.

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

– Довідник № 102/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

– Довідник № 102/2 інших податкових пільг.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади» від 23 березня 2020 р. № 238 змінено назву Міністерство культури на Міністерство культури та інформаційної політики.

На виконання Постанови назву розділу Довідники – Реєстр бланків – МінКультури змінено на МКІП.

До Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці) додано нові форми:

початок дії – з 01.04.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців: FNFVKD03 Фактичні видатки.

початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

• FNDNKI01 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій;

• FNDRVZ01 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів;

• FNDRGD01 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі.

Перейти до завантаження оновлення.

Можливі причини для податкової перевірки в 2021 році
Кейс: Кримінальна справа за отримання оплат на особисту картку підприємцем