Оновлення програми до версії 11.02.036

15 Квітня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.037
Можливі причини для податкової перевірки в 2021 році

У таблиці модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ додано колонку Примітка. У колонці відображаються дані вкладки Примітка відповідних звітів.

Реалізовано можливість обирати пакет звітності при імпорті файлів у форматі DBF.

При імпорті звітів буде запропоновано створити новий або обрати вже існуючий пакет звітності.

Реалізовано можливість експорту пакета об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт в DBF.

При виконанні команди відкриється вікно налаштування параметрів експорту. У вікні потрібно обрати папку для збереження даних. Пакет звітності буде збережено у підкаталозі PFUDBF обраної папки. При кожному сеансі експорту створюється новий підкаталог, до назви якого додається порядковий номер (PFUDBF1, PFUDBF2 тощо).

Реалізовано можливість групової перевірки звітів пакета об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ. Для групової перевірки потрібно виділити на вкладці Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ потрібний пакет, та обрати один із способів:

– виконати команду головного меню Правка – Перевірити документ;

– натиснути клавішу ;

– натиснути кнопку на панелі інструментів .

Протокол перевірки буде відображено у вікні Результат перевірки.

Реалізовано можливість друку пакета звітів об’єднаної звітності. Друк можна виконати на вкладці Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ по команді головного меню Файл – Друк. У вікні, що відкриється, потрібно встановити опції, що відповідають типу друку документів:

Поточний документ – друкувати виділений документ;

Пакет звітів – друкувати всі документи обраного пакета;

Квитанції – друкувати квитанції до документів (за наявності).

У Додатку 4 об’єднаної звітності додано можливість групової заміни значень полів Нараховано доходу, Ознака доходу (ОД), Ознака (0,1).

Для групової заміни у вікні відкритого Додатка 4 виділіть потрібний рядок та виконайте команду головного меню Правка – Групова заміна полів.

Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при перенесенні даних за допомогою команди меню Правка – Заповнити пакет звітів JF0500106, за умови, що імпорт даних виконувався із DBF у кодуванні DOS.

Додано можливість копіювання Додатків 1 – 6 між пакетами об’єднаної звітності. Для копіювання додатків між пакетами у таблиці розділу потрібно виділити Додаток та виконати команду Копіювати. Після чого у вікні Копіювання звітів обрати пакет, до якого необхідно копіювати Додаток.

Для Додатків 1 – 3 реалізовано можливість перерахунку сум у полях документів, для яких здійснюється автоматичний розрахунок. Перерахунок можна виконати по команді меню Правка – Перерахувати документ, по натисканню кнопки на панелі інструментів або по натисканню клавіші .

Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J/F0510106) при відображенні від’ємних сум.

Оновлено електронний формат xsd для форм:

• F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

• F0103405 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Оновлено форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (опублікована 14.04.2021 р.) для наступних пакетів модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

– загальна таксономія 210_310;

– таксономія для страховиків 210_310;

– загальна таксономія 220_320;

– таксономія для страховиків 220_320.

Нові форми:

• I0001002 Ярлик – Загальна таксономія 210_310;

• I1040201 [104000-2] Звіт незалежного аудитора;

• Х0001002 Ярлик – Загальна таксономія 220_320;

• X1040201 [104000-2] Звіт незалежного аудитора;

• R0001002 Ярлик – Таксономія для страховиків 210_310;

• R1040201 [104000-2] Звіт незалежного аудитора;

• Y0001002 Ярлик – Таксономія для страховиків 220_320;

• Y1040201 [104000-2] Звіт незалежного аудитора;

• Q1050102 Актуарний звіт (страхування, інше, ніж страхування життя);

• Q1050202 Актуарний звіт (страхування життя).

Оновлено форми:

• I8259001 [825900] Примітки – Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність;

• I8254801 [825480] Примітки – Окрема фінансова звітність;

• I8257001 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;

• I8711001 [871100] Примітки – Операційні сегменти;

• I8251001 [825100] Примітки – Інвестиційна нерухомість;

• I8610001 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;

• X8259001 [825900] Примітки – Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність;

• X8254801 [825480] Примітки – Окрема фінансова звітність;

• X8257001 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;

• X8711001 [871100] Примітки – Операційні сегменти;

• X8251001 [825100] Примітки – Інвестиційна нерухомість;

• X8610001 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;

• R8259001 [825900] Примітки – Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність;

• R8254801 [825480] Примітки – Окрема фінансова звітність;

• R8257001 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;

• R8711001 [871100] Примітки – Операційні сегменти;

• R8251001 [825100] Примітки – Інвестиційна нерухомість;

• R8610001 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;

• Y8259001 [825900] Примітки – Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність;

• Y8254801 [825480] Примітки – Окрема фінансова звітність;

• Y8257001 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;

• Y8711001 [871100] Примітки – Операційні сегменти;

• Y8251001 [825100] Примітки – Інвестиційна нерухомість;

• Y8610001 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

Додано нові ярлики для пакетів звітності, що створюються відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002).

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

Якщо пакет звітності за 2020 рік вже створено раніше, необхідно скопіювати створений пакет та надалі працювати в новому скопійованому пакеті.

Додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора (І1040201, R1040201, X1040201, Y1040201 залежно від обраної точки входу).

Користувачі повинні самостійно обрати, який з двох звітів надавати у складі пакета звітності на порталі СФЗ: скорочений [104000-1] чи повний [104000-2]. Тип звіту, що буде створюватися у пакеті, погоджується з аудитором.

Якщо аудитор бажає користуватися не запропонованим шаблоном, а звітом у форматах *doc, *pdf тощо, підприємство у складі пакету таксономії заповнює скорочений звіт [104000-1] Інформація про аудиторський звіт. В такому випадку заповнюється лише мінімальна інформація та вказується, на якій вебсторінці розміщений безпосередньо сам аудиторський звіт.

Якщо для аудитора є зручною для використання надана в таксономії форма нового звіту [104000-2] Звіт незалежного аудитора, у складі пакету звітності заповнюється лише цей аудиторський звіт до річної звітності.

Звіти [104000-1] Інформація про аудиторський звіт та [104000-2] Звіт незалежного аудитора створюються функцією Створити звіт аудитора на основі пакета та входять в пакет звітності, сформований згідно з таксономією 2020.

Оновлено довідки заповнення в усіх формах модулю – змінено посилання на стандарти МСФЗ відповідно до нової таксономії 2020.

Додано нові форми Q1050102 та Q1050202 Актуарний звіт. Форми створюються за допомогою функції Створити звіт актуарія на основі пакета та не входять в пакет звітності, сформований згідно таксономії. (Додані замість форми [105000] Актуарний звіт).

Оновлено форму Q3010001 Запити про надання інформації (користувача). Форма доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) – Аудитор або Аудитор (повна).

Додано нові довідники: користувацький довідник Запити про надання інформації (користувача) та системний довідник Запити про надання інформації.

Довідник Запити про надання інформації (користувача) підключено до форми Q3010001 «Запити про надання інформації (користувача)» та призначений для швидкого та зручного заповнення форми Запиту.

Системний довідник Запити про надання інформації недоступний для редагування та використовується для формування персонального довідника Запити про надання інформації (користувача).

У довіднику Запити про надання інформації (користувача) користувачі мають можливість налаштувати персональний перелік шаблонів запитів. У вікні користувацького довідника можна самостійно додати рядок та заповнити графи Щодо та Зміст запиту, або додати рядок із системного довідника Запити про надання інформації та відредагувати вміст граф.

В Реєстрі податкових документів:

1. Відкориговано оновлення та відображення суми реєстраційного ліміту ДПС після отримання «Витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J/F1401206).

2. Налаштовано заповнення поля Підписант у реєстрі модуля для імпортованих та відправлених із закритого вигляду документа ПН/РК.

Відкориговано фіксацію наступного запуску автоматичної обробки документів у Журналі прийому вхідних повідомлень відповідно до проміжку часу, що встановлений у налаштуваннях модуля.

Оновлено довідник Населені пункти. Довідник підключений до поля Назва вікна Господарські одиниці/Акцизні склади.

В розділі Картка підприємства – Додатково реалізовано автоматичне заповнення поля Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ значенням, що відповідають коду, обраному у одному з полів.

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 09.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

– Довідник № 103/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

– Довідник № 103/2 інших податкових пільг.

В модулі Зарплата оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2021 р. – 101,7 %.

В розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис додано можливість обирати декілька сертифікатів співробітників для підпису типу Відповідальна особа у вікні Вибір сертифіката. Обрати кілька записів можна, виділивши потрібні записи курсором при натиснутих клавішах або .

Також реалізовано можливість обирати кілька записів для всіх типів підписів у модулі Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів.

У вікні Майстра заповнення даних про підприємство на кроці заповнення додаткових даних, зазначених у реєстраційних документах, додано поле Код за КАТОТТГ.

В модулі Звітність НФУ до НБУ оновлено контролі у формах:

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика;

• IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів.

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Реалізовано інформаційний контроль з рядком Усього графи 10 форми SM100306, починаючи з І Кварталу 2021 року: SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу Міністерства енергетики України

Реалізовано можливість експорту у Еxcel за допомогою додаткової програми обробки для додатків пакета: EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України.

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств Міністерства оборони України

Реалізовано перенесення даних та контролі на відповідність значень графи 1 рядка 2010 форми MOU22101:

• у графі 8 рядка 080: MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства;

• у графі 4 рядка 17.14: MOU90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

Перейти до завантаження оновлення.

Оновлення програми до версії 11.02.037
Можливі причини для податкової перевірки в 2021 році