Оновлення програми до версії 11.02.037

26 Квітня 2021

Ключі в Медку: як налаштувати?
Оновлення програми до версії 11.02.036

В модулі Звітність — Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ:

1. Додано можливість консолідації пакетів об’єднаної звітності (J/F0500106).

Для консолідації необхідно виконати команду головного меню Файл – Консолідувати звіти та у вікні, що відкриється, відмітити пакети, які потрібно консолідувати.

Зверніть увагу, можливо консолідувати пакети однакових типів (Звітний, Уточнюючий тощо). Консолідація додатків виконується за номером місяця. Якщо у додатку не вказано номер місяця, консолідація для такого додатка не виконується.

2. Реалізовано можливість зберігати порядок сортування записів у Додатку 1 та Додатку 5 під час друку. Щоб зберегти сортування записів, перед друком звіту необхідно відсортувати таблицю за потрібною колонкою та виконати команду меню Файл – Зберегти сортування таблиці.

3. Оновлено алгоритм автоматичного розрахунку значень сумуючого рядка у Додатках 1 – 3 з типами Звітний новий та Уточнюючий, за умови, якщо у полі Ознака (0, 1) встановлено значення «1».

4. Змінено механізм автоматичного перенесення даних у Розрахунок (J/F0500106) із Додатка 1 (J/F0510106) та Додатка 2 (J0510206) для типів додатків Звітний новий та Уточнюючий, за умови, якщо у полі Ознака (0, 1) встановлено значення «1». Автоматичне перенесення даних виконується при встановлених опціях у головному меню: Правка – Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2.

5. Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при імпорті даних із формату DBF.

6. Налаштовано експорт Додатків у форматі DBF, у разі, якщо у пакеті об’єднаної звітності присутні додатки за кілька місяців кварталу.

7. Доопрацьовано відображення значення колонки Ознака при експорті Додатка 5 з типом Звітний у форматі DBF.

8. Налаштовано перенесення даних у графи 21 – 24 Додатка 1 (J/F0510106), при імпорті звіту у форматі xml.

В модулі Звітність — Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

1. Реалізовано відображення інформації про ярлик пакета звітів, на основі якого було створено Актуарний звіт. Інформація відображається на вкладці Пов’язані документи. Також, для ярлика пакета на вкладці Пов’язані документи реалізовано відображення інформації про створені на його основі Актуарні звіти.

2. На боці актуарія реалізовано можливість відправки створених Актуарних звітів суб’єкту господарювання.

3. Додано новий системний довідник Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Довідник підключено до однойменного поля форми Звіт незалежного аудитора (I1040201, R1040201, X1040201, Y1040201, B1040202 залежно від обраної точки входу).

В модулі Первинні документи — Реєстр податкових документів налаштовано можливість відхилення отриманих від’ємних РК після накладання підписів, незалежно від застосованого комплекту підписів та кроку підписання.

В модулі Звітність — Звітність НФУ до НБУ оновлено контролі у формах:

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів.

В модулі Банківський модуль для розділу Монітор обробки інкасових доручень реалізовано автоматичну перевірку сертифікатів для отриманих від ДПС документів «Інкасове доручення (розпорядження)» (J1720101) та «Лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження)» (J1720201).

В таблиці модуля додано групу колонок Перевірка сертифікату. Група містить колонки Стан сертифікату та Дата та час перевірки, у яких відображаються результати перевірки сертифікатів на сервері OCSP відповідного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Для модуля Інтеграція у методі GetPrimaryReestr реалізовано можливість роботи з документами «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J0209902). У перелік типів документів додано значення: docType=10053 (Заявка на поповнення (коригування) залишку пального) та docType=10133 (Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового).

В модулі Зарплата налаштовано заповнення звіту Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ даними модуля Зарплата із розділу Звітність – Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 214 від 14.04.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету.

Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

Для розділу Державна податкова служба відкориговано контролі у бланках:

• F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця;

• F0133107 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0103405 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця;

• F0134105 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Для розділу Державна служба статистики оновлено контролі у формах:

• S0500910 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг;

• S0600318 3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі;

• S0900111 1-житлофонд. Житловий фонд;

• S1300109 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві;

• S1401115 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність;

• S1401116 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність;

• S1605309 51-вант (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі;

• S2702115 50-сг. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

• S2702213 2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства.

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 563 від 18.03.2021 р. «Про затвердження форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання» в розділі ДСЗУ додано нову форму, початок дії – з 01.04.2021 р., період подання – щомісячно: C0302603 Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 767 від 14.04.2021 р. «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» оновлено зовнішній вигляд форм для розділу Звітність державних підприємств — Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств:

• SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100306 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

В розділі Міністерство оборони України — Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств реалізовано перенесення даних у графи 4 та 7 із відповідних граф форми MOU31012 та у графу 10 із рядка 2010 графи 1 форми MOU22101 у періодах, починаючи з 2021 року: MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Реалізовано контроль на рівність значень відповідних граф.

Перейти до завантаження оновлення.

Ключі в Медку: як налаштувати?
Оновлення програми до версії 11.02.036