Оновлення програми до версії 11.02.041

01 Червня 2021

Як у Медку змінити електронну пошту і пароль?
Оновлення програми до версії 11.02.040

В модулі Звітність державних підприємств — Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств внесено зміни:

1. Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 – 10 для рядка 3415 графи 6 у формі S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2. Для рядка 5060 реалізовано відображення 2 знаків після коми у формі S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3. Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110 у формі S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники – Картка підприємства – Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

Перейти до завантаження оновлення.

Як у Медку змінити електронну пошту і пароль?
Оновлення програми до версії 11.02.040