Оновлення програми до версії 11.02.042

11 Червня 2021

Як перейти на електронний документообіг з клієнтами?
Як у Медку змінити електронну пошту і пароль?

В модулі Звітність — Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ:

1. У Додатку 4 (J/F0510406) реалізовано можливість додавання рядка для ручного введення даних у графах ІПН та ПІБ.

2. Оптимізовано швидкість відкриття документа Розрахунок (J/F0500106) за умови, що пакет об’єднаної звітності містить кілька Додатків 1 (J/F0510106) з великою кількістю записів.

3. Налаштовано імпорт Додатків у пакет об’єднаної звітності у разі, якщо імпортовані додатки містять помилки. У пакет імпортуються лише коректно заповнені Додатки.

Довідник Причини звільнення доповнено статтею: ст. 85 п.1 ЗУ «Про державну службу» – Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J/F0510506).

В модулі Реєстр звітів реалізовано автоматичне заповнення полів Моб. тел. та Факс при створенні звітів:

• J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств;

• J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування);

• J0109102 Спрощена податкова декларація;

• J0109202 Спрощена податкова декларація;

• F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

за умови заповнення відповідних полів та встановленні відмітки Моб. тел. та Факс для юридичної адреси у розділі програми Картка підприємства – Адреси.

В розділі Державна податкова служба додано нові версії бланків, подання – у разі потреби: J/F1315301 Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов’язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.

В розділі Інша звітність:

• згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 р. № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби: PD011106 Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками).

• згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 499 додано нову форму, початок дії – з 13.08.2020 р., період подання – Рік: ZPKD0001 ЗВІТ ПРО ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ підприємств, що здійснюють заготівлю деревини.

В модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) реалізовано можливість експорту документів «Повідомлення про вибір аудитора» Q2030001. Для виконання експорту необхідно виділити рядок документа у реєстрі та виконати команду меню Файл – Експорт в форматі НКЦПФР. За замовчуванням, експортований файл зберігається з іменем Report.xml.

Додано нову форму, подання – у разі потреби: Q2030001 Повідомлення про вибір аудитора.

Для пакетів звітності МСФЗ з ярликами I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002, B0001002 додана можливість створення/копіювання необмеженої кількості пакетів в одному періоді.

В модулі Звітність НФУ до НБУ налаштовано експорт значень граф 7 та 8 у форматі xml: OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг.

В модулі Первинні документи — Реєстр електронних документів у колонці Підписант налаштовано відображення ПІБ підписанта після допідписання вхідних/вихідних первинних документів за посиланням. Якщо документ підписало декілька осіб, у колонці відображається ПІБ останнього підписанта.

Реалізовано збереження інформації у Журналі подій про виконання операцій створення, перегляду та редагування документів розділу Первинні документи – Реєстр електронних документів.

Додано збереження номера первинного документа у Журналі подій при фіксації операцій з документами розділу Первинні документи – Реєстр електронних документів.

В модулі Автоматична обробка документів у розділі Загальні налаштування додано групу налаштувань Для прийому повідомлень використовувати, що містить опції:

• Сертифікати з поточного комплекту підписів – (встановлено за замовчуванням) при автоматичному прийомі вхідних повідомлень використовується сертифікат шифрування з комплекту підписів типу Звітність;

• Всі наявні сертифікати шифрування – при автоматичному прийомі вхідних повідомлень використовуються всі наявні сертифікати шифрування, які завантажені у програму для поточного підприємства.

Опції доступні при встановленні відмітки Виконувати прийом повідомлень.

Зверніть увагу, обрані сертифікати шифрування використовуються виключно для розшифрування вхідних повідомлень.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

В модулі Облік акцизного податку — Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) додано колонку Умови оподаткування у відповідному реєстрі для заявок «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J/F0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J/F0209902).

В модулі Довідники – Контрагенти – Картка контрагента:

1. Налаштовано збереження назви підприємства у картці контрагентів-юридичних осіб, для яких наявний лише сертифікат директора.

2. Налаштовано заповнення Картки контрагента із сертифіката співробітника по виконанню команди Завантажити сертифікат, у разі, якщо у підприємства відсутній сертифікат печатки.

Відповідно до Закону України № 1434-IX від 29.04.2021 р. «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”», оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

В модулі Адміністрування — Управління ролями оптимізовано налаштування прав доступу до модулів та підсистем програми:

• збільшено швидкодію процесу створення нової ролі;

• оптимізовано механізм збереження ролі: всі виконані зміни зберігаються у момент закриття вкладки ролі та/або при виконанні команди Зберегти;

• на вкладці ролі реалізовано позначення модулів програми відмітками сірого кольору, якщо налаштовано доступ не до всіх функцій модуля;

• у розділі Доступ до бланків реалізовано можливість окремо встановлювати права доступу: Тільки перегляд або Повний доступ.

В розділі Спеціалізована звітність для міністерств та відомств — ДФС (бюджет) — Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці) додано нові форми, початок дії – з 01.05.2021 р., період подання – І Півріччя, 9 Місяців:

• FNUFKD03 Управлінська форма 3;

• FNFFNR10 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

Внесено зміни у форми:

• FNDZFR10 Довідка про зміну фінансового результату;

• FNFINB10 Форма №1-дс Баланс.

В розділі :Звітність державних підприємств — Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств:

1. Реалізовано можливість консолідації форм:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво;

• SDOC1101 Супровідні документи.

2. Обов’язкові контролі для рядків 3130, 3151 – 3156/2 граф 3 – 10 (крім рядка 3154) змінено на інформативні: S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом).

3. Обов’язковий контроль для рядка 2060 граф 3 та 4 змінено на інформативний: S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

4. Заблоковані для ручного введення поля Вид діяльності та Найменування видів діяльності за КВЕД, заповнення можливе лише шляхом вибору значення із підключеного довідника: S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану.

5. У формі S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво скасовано автоматичний розрахунок для рядка 4 розділу «VІ. Джерела капітальних інвестицій» у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього), додано можливість введення даних вручну для рядка 4 у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього), реалізовано контроль значень граф рядка 4.

6. Реалізовано експорт у форматі Excel всіх Додатків пакету: PROZV102 Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани.

Експорт всіх Додатків виконується за допомогою додаткової програми обробки Експорт в Excel на вкладці Наступні дії форми S3000110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)».

Оновлено довідник Статті витрат, доходів, зобов’язань. Довідник підключений до динамічних рядків форм:

• S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»;

• S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»;

• S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Перейти до завантаження оновлення.

Як перейти на електронний документообіг з клієнтами?
Як у Медку змінити електронну пошту і пароль?