Оновлення програми до версії 11.02.045

13 Липня 2021

Як вірно поповнювати свій рахунок ФОП?
Як зробити об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО за допомогою Медок?

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Реалізовано можливість передачі документів об’єднаної звітності із M.E.Doc у СОТА та завантаження документів із СОТА у M.E.Doc за допомогою відповідних команд головного меню: Сервіс – Передати документ в СОТА та Сервіс – Завантажити документи з СОТА.

2. Розширено можливості автоматичної заміни даних у Додатку 1 за допомогою команди головного меню Правка – Групова заміна полів.

У вікні Групова заміна додано опцію Код типу нарахувань. Якщо опцію встановлено, можна виконати групову заміну значень графи Тип нарахування.

3. Оновлено контролі у формах:

• J/F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

• J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу;

• J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;

• J/F0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1. Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів у Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для різних точок входу (I3100001, R3100001, Y3200001, X3200001). Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл – Заповнити з форм статистики.

2. Для зручності користувачів при виконанні операції перенесення даних із статистичних звітів за допомогою функції Заповнити з форм статистики у вікні протоколу з результатами виконання операції реалізовано відображення назв рядків, в які переносилися дані.

3. Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полях для введення текстової інформації великих об’ємів у бланках звітів та у Майстрі заповнення.

4. Реалізовано контроль на одночасне створення лише одного документа у пакеті: Інформація про аудиторський звіт (I1040001) або Звіт незалежного аудитора (I1040201).

Державна податкова служба

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – у разі потреби:

• J/F1318001 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

• J/F1318101 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

• J/F1318301 Реєстр повернутих марок акцизного податку.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України №8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України №841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

– додано нові версії бланків, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – Рік:

• J0104706 Звіт про контрольовані операції;

• J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;

• J0147206 Інформація про пов’язаність осіб.

– додано новий довідник Коди джерел інформації;

– внесено зміни у довідники:

• Коди методу встановлення відповідності умов;

• Код ознаки пов’язаності особи;

• Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Довідники використовуються у формі J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

Державна казначейська служба

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України №222 від 19.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

– початок дії – з 01.06.2021 р.; подання – щомісячно:

• FDODNV04 Довідка про операції в національній валюті;

• FDOVNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду.

– початок дії – з 01.01.2021 р.; подання – Рік:

• FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду.

2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №648 від 29.10.2020 р. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

• FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів).

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України №310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

• FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів;

• FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду;

• FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань;

• FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України;

• FZNR0005 Заявка на видачу готівки;

• FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті;

• FMER0004 Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;

• FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів;

• FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів;

• FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів;

• FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті;

• FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті;

• FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду.

ФСС України

Збільшено максимальну допустиму кількість символів полів Номер та Причина непрацездатності у шаблонах для імпорту в форматі DBF:

• C1100101 Заява-розрахунок;

• C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.

Первинні документи

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичного збереження вкладень до Первинних документів та Універсальних документів.

У розділах Обробка вхідних документів та Відправка первинних документів автообробником додано опцію Додати графічне відображення вкладень.

Якщо опцію встановлено, вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у папці, ім’я якої відповідає імені Первинного документа/Універсального документа.

Також у файлах PDF реалізовано відображення факсиміле підписів, що накладені на вкладення, та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів).

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Довідники

1. На виконання наказу Державної податкової служби України №658 від 05.07.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 №67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2021 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

– Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

– Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

3. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 07.07.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту (S130).

4. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

5. Додано новий довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Довідник недоступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план».

Як вірно поповнювати свій рахунок ФОП?
Як зробити об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО за допомогою Медок?