Оновлення програми до версії 11.02.046

30 Липня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.047
Як вірно поповнювати свій рахунок ФОП?

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Відкориговано механізм підрахунку кількості фізичних осіб у Додатку 4, графа Інші дані – Кількість фізичних осіб, за умови додавання співробітників за допомогою кнопки Додати рядок.

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 1

Оновлено контролі у формах:

• J/F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу;

• J/F0510406 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

Довідник Причини звільнення доповнено статтею: ст. 85 п.2 ЗУ «Про державну службу» – Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця. Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J/F0510506).

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1. Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів:

• у Звіти про рух грошових коштів для точок входу: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001;

• у проміжні Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для точок входу: I3100101, R3100101, Y3200101, X3200101.

Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл – Заповнити з форм статистики

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 2

2. Додано можливість створення проміжних звітів І3100101, X3100101, Y3100101, R3100101 при перенесенні даних із статистичних форм для періодів Півріччя та 9 Місяців.

3. В основні фінансові звіти для річної та проміжної звітності для всіх точок входу додана графа Примітки для заповнення кодів звітів-приміток, в яких розкривається детальна інформація щодо окремих показників відповідних статей:

• Звіти про фінансовий стан: I2100001, X2200001, R2100001, Y2200001, B2200002;

• Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток: I3100001, I3100101, X3100001, X3200101, R3100001, R3100101, Y3200001, Y3200101, B3200002, B3200102;

• Звіти про рух грошових коштів: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001, B5100002, B5200002.

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено форми:

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування.

Державна податкова служба

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 218 від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» додано нові бланки, початок дії – з 01.08.2021 р.:

• J/F0207704 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа;

• J/F0208904 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 43 від 27.01.2021 р. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» додано нові бланки, початок дії – з 01.08.2021 р.; період подання – у разі потреби:

• J/F0210602 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції;

• J/F0210702 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції.

Бланки доступні у модулі Облік акцизного податку – Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 839 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» додано нову форму, початок дії – з 01.08.2021 р.; період подання – Рік, терміни подання – до 1 жовтня року, що настає за звітним:

• J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 3

Додано Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Довідник використовується у формі J1800101 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

4. Додано поле розробника Нормативна грошова оцінка у формах:

• J/F0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Поле використовується для автоматичного заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J/F0103804).

Поле розробника не друкується, не експортується, не відправляється в ДПС.

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 4

5. У формах:

J/F0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.

реалізовано додаткову програму обробки За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104), програма доступна по команді Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

На виконання програми здійснюється автоматичне заповнення графи 3 (Площа земельної ділянки) та графи 4 (Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки) з сумуванням площ земельних ділянок, для яких встановлені однакові значення поля Нормативна грошова оцінка у формі «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J/F0138104). Якщо у пакеті наявні кілька Додатків, показники площі виводяться у Податкову декларацію окремо по кожному Додатку.

6. Оновлено контролі у формах:

• J/F1201012 Податкова накладна.

Інша звітність

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 261 від 15.03.2021 р. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» додано нові бланки, початок дії – з 01.07.2021 р.; період подання – у разі потреби:

• PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

• PD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА).

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Додано можливість експортувати підписаний первинний документ у форматі ASiC-S.

У вікні Експорт документа з підписами, що відкривається на виконання команди головного меню Файл – Експорт – Експорт документа з підписами,

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 5

додано опцію Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Якщо опцію встановлено, зберігається архів з розширенням .asice, що містить файли первинного документа у обраному форматі (XML та/або PDF) та файли підписів, що накладені на документ (кожен у окремому файлі в форматі p7s), а також файл MANIFEST, що містить інформацію про збережені дані. При збереженні архіву формату ASiC-S програма запропонує обрати сертифікат з комплекту підписів для підписання файлу MANIFEST.

Оновлення програми до версії 11.02.046 — Фото 6

Реєстр податкових документів

Відкориговано оновлення статусів ПН, для яких було призупинено реєстрацію, після отримання зареєстрованих ПН із ЄРПН за Запитом щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300107).

Автоматична обробка документів

При автоматичній відправці первинних документів доопрацьовано відправку контрагенту посилання на документ, у разі, якщо у шаблоні документа налаштовано параметри багатостороннього обміну.

Адміністрування

Управління ролями

1. Доопрацьовано налаштування прав доступу у ролях для модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

2. Налаштовано відображення отриманих документів, шаблони яких не опубліковані на платформі ПТАХ, для ролей з налаштованими правами доступу до модуля Реєстр електронних документів.

Інтеграція

Доопрацьовано механізм створення документів об’єднаної звітності. Додано властивість Specif для встановлення типу Довідковий. Докладно про використання властивості дивіться у файлі з описом COM-об’єктів для інтеграції з обліковими системами, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\ Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2021 р. – 100,2 %.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1066 від 01.06.2021 р. «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» оновлено довідник Причини лікарняного:

1 – (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;

2 – (ЕЛ) Вагітність і пологи;

3 – (ЕЛ) Необхідність догляду за хворою дитиною;

4 – (ЕЛ) Необхідність догляду за хворим членом сім’ї;

5 – (ЕЛ) Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;

6 – (ЕЛ) Карантин, встановлений відповідно до законодавства;

7 – (ЕЛ) Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8 – (ЕЛ) Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;

9 – (ЕЛ) Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

10 – (ЕЛ) Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2;

11 – (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

12 – (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. На вкладці Наступні дії за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа реалізовано можливість перенесення даних для форм:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

– із форми UOP00110 «Фінансовий план»;

– із відповідних форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2. Змінено на середнє арифметичне налаштування параметрів консолідації для рядків 8020 – 8026 граф 3 – 6:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію пакета звітів, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

• MOUFP001 Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани;

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• MOU67110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

Реалізовано перенесення даних із форм MOU00109 «Фінансовий план» та MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані із звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Реалізовано контролі з формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» та MOU00109 «Фінансовий план».

Реалізовано контролі по графі 3 із відповідною графою форми MOU45110 для періодів від 2021 року включно:

• MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний).

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

1. У формі:

• UOP00110 Фінансовий план

– скасовано автоматичний розрахунок і контролі для рядка 7050 граф 3 – 6;

– додано автоматичний розрахунок рядка 7050 графи 6, що дорівнює значенню рядка Усього графи 11 Таблиці 5;

– додано інформативний контроль значення рядка 6070 на відповідність значенню рядка 7050 граф 3 – 6;

– додано контролі по рядках 2000, 2005, 2009 графи 3 на відповідність значенням форми UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за минулий рік.

2. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

3. У формі:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану

– додано обов’язковий контроль значення рядка 3405 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 3 форми UOP10111 «Ф1. Баланс»;

– додано обов’язковий контроль значення рядка 3415 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 4 форми UOP10111 «Ф1. Баланс».

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:

• AVFP0010 Фінансовий план.

Оновлення програми до версії 11.02.047
Як вірно поповнювати свій рахунок ФОП?