Оновлення програми до версії 11.02.047

03 Серпня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.048
Оновлення програми до версії 11.02.046

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Відкориговано відображення документів філій для ролей з налаштованими правами доступу до модуля Реєстр податкових документів при роботі у конфігурації M.E.Doc.Корпорація.

Мережевий варіант роботи

Відкориговано підписання документів на робочій станції з використанням токенів, які встановлені на серверній частині, та доступ до яких здійснюється через мережеве підключення.

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Оновлено контролі у формах:

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі у формі:

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика.

Державна податкова служба

1. Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі Номер Таблиці 4:

• J/F0299823 Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника.

2. Налаштовано відображення значення «0» у графах 2 та 4:

• F0134105 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0133107 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Змінено на інформативний контроль по рядку 3030 графи 3 та 4:

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом).

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Реалізовано автоматичний розрахунок відсотків по кварталах у розділі Джерела капітальних інвестицій:

• UOP00110 Фінансовий план.

Оновлення програми до версії 11.02.048
Оновлення програми до версії 11.02.046