Оновлення програми до версії 11.02.049

13 Серпня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.050
Оновлення програми до версії 11.02.048

Звітність

Реєстр звітів

Для зручності користувачів реалізовано можливість оновлення дати пакета документів для комісії ДПС щодо прийняття Рішень СМКОР:

• «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603);

• «ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J/F1314901);

• «Таблиця даних платника податків на додану вартість» (J/F1312303);

• «СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J/F1313203);

• «Документ довільного формату» (J/F1360102).

Додано команду головного меню Правка – Оновити Дату документів в пакеті. Команда доступна при виділенні у таблиці реєстру головного документа пакета (або кількох пакетів) за умови, якщо документи знаходяться на етапі редагування (документи непідписані або не передані на підпис).

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 1

На виконання команди програма запропонує підтвердити операцію оновлення дати. Після підтвердження операції у документах обраного пакета (пакетів) поле Дата звіту заповнюється поточною датою.

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 2

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Реалізовано контроль на наявність заборонених символів під час імпорту документів пакета об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл – Імпорт – Імпорт з DBF.

2. Доопрацьовано заповнення граф 7 та 8 на основі даних довідника Співробітники при додаванні записів у Додатку 4 (J/F0510406) за допомогою функції Додати співробітника.

3. Відкориговано механізм копіювання Додатків консолідованих пакетів об’єднаної звітності у новий або існуючий пакет звітів.

Оновлено контролі у формах:

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1. Доопрацьовано підписання документів у форматі МСФЗ. При підписанні документа реалізовано додавання позначки часу.

2. Доопрацьовано обробку дат у форматах для різних регіональних налаштувань.

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено форму:

• OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг.

Державна податкова служба

Додано нові бланки, період подання – у разі потреби:

• J/F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Оновлено файл xsd у формах:

• J0147703 Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

• J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;

• J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях.

Інша звітність

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нові бланки, період подання – у разі потреби:

• PD801301 Форма 2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади);

• PD801102 Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

1. У таблиці Реєстру податкових документів додано колонку СМКОР Дата розблокування. У колонці відображається дата розблокування ПН/РК, для яких раніше було призупинено реєстрацію з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 3

Дата відображається у колонці після отримання позитивної Квитанції №2 (за рішенням комісії СМКОР) або Квитанції №3 (за рішенням комісії з питань розгляду скарг) та відповідає даті, зазначеній у квитанції.

Зверніть увагу, у колонці СМКОР Дата розблокування відображатиметься дата розблокування лише тих ПН/РК, для яких будуть отримані відповідні Квитанції після встановлення даного оновлення.

2. На боці відправника ПН/РК налаштовано відображення напрямку Отриманий для отриманих «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J/F1412404).

3. Налаштовано відображення значень у графі Дата ПН/Номер ПН/Код причини для РК, що знаходяться у підключеному архіві податкових документів.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)/Реєстр акцизних документів (пальне)

Налаштовано відображення документів у реєстрі відповідно до періоду, у який вони були скопійовані/імпортовані:

• «Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри» (J/F0210301);

• «Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції» (J/F0210602).

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Доопрацьовано відображення дат для документа «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції» (J/F0210702):

• у колонці Дата реалізовано відображення значення поля Кінець звітної доби документа «Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J/F0210702);

• у полях Початок звітної доби та Кінець звітної доби реалізовано відображення значення, що було обране у вікні Дата виписки при копіюванні «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J/F0210702).

Адміністрування

Архівування документів

Додано збереження значень граф ПН/РК у архіві податкових документів:

• Обсяг (ставка 20%);

• Обсяг (ставка 7%);

• Обсяг (ставка 14%);

• Обсяг (код ставки 901);

• Обсяг (код ставки 902);

• Обсяг (код ставки 903);

• ПДВ 7%;

• ПДВ 14%;

• ПДВ 20%.

Управління ролями

Розширено можливість налаштування прав доступу у ролях для модуля Автоматична обробка документів.

У розділі Доступ до підсистем для модуля Первинні документи – Автоматична обробка документів додано опцію Очистка журнала.

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 4

Якщо опцію встановлено, користувачу доступний пункт головного меню Файл – Очистити журнал у модулі Автоматична обробка документів.

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 5

Інтеграція

1. У методі GetDocSender реалізовано можливість відправки документів:

• Акцизна накладна форми «П» (J/F1203202);

• Розрахунок коригування форми «П» (J/F1203302);

• Акцизна накладна форми «С» (J/F1203402);

• Розрахунок коригування форми «С» (J/F1203502).

2. Налаштовано роботу метода GetDocSign при поверненні підписаного документа у форматі XML з підписами (SignType=2).

3. Відкориговано механізм отримання інформації про статус платника ПДВ за допомогою метода SentGetNDSPLTSTT.

Довідники

Додано новий довідник Перелік ПРРО з можливістю редагування та додавання записів. Довідник призначений для зберігання інформації щодо переліку програмних реєстраторів розрахункових операцій, які використовуються у господарських одиницях користувача.

Оновлення програми до версії 11.02.049 — Фото 6

Довідник заповнюється користувачем та використовується у формах:

• «Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій» (J/F1316602);

• «Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій» (J/F1316701);

• «Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій» (J/F1316801);

• «Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером» (J/F1316901).

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. Реалізовано перенесення даних із форми Укравтодора «Фінансовий план» AVFP0010 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з AVFP0010 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа для форм:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

2. Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

3. Відкориговано модифікацію по графі 6 для динамічних рядків у консолідованій формі для періодів І Квартал та Рік:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 687 від 06.06.2012 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р., період подання – Рік:

• MFBZF101 Бюджетний запит загальний, Додаток 1;

• MFBZF201 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

1. Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р.; подання – І – IV Квартал, Рік:

• UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника.

2. Реалізовано контролі з формами UOP31117 та UOP31012 для графи 4 Таблиці 6.1 по показниках Середня кількість працівників та Фонд оплати праці у періоді 2021 рік:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

3. У формі UOP00110 Фінансовий план:

– додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 значенням рядка Усього графи 12 Розділу V форми UOP00110;

– додано обов’язковий контроль значення рядка 7000 графи 5 на рівність значенню рядка 7050 графи 3;

– додано обов’язковий контроль значень рядка 7000 граф 6 – 10 на рівність значенням рядка 7050 граф 5 – 9;

– скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2.

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

• AVFP0010 Фінансовий план.

Оновлення програми до версії 11.02.050
Оновлення програми до версії 11.02.048