Оновлення програми до версії 11.02.051

02 Вересня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.052
Оновлення програми до версії 11.02.050

Звітність

Реєстр звітів

Оптимізовано швидкодію відкриття реєстру за період, у якому міститься значна кількість документів.

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Оновлено контролі у формах:

• J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510406 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Облікові документи

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 913-21 від 05.05.2021 р. «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу» додано нові бланки, початок дії – з 01.08.2021 р.; період подання – у разі потреби:

• PD013005 Типова форма трудового договору про надомну роботу;

• PD013006 Типова форма трудового договору про дистанційну роботу.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Налаштовано відображення статусу Реєстрація зупинена для ПН, реєстрацію яких було призупинено з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

Автоматична обробка документів

У Журналі автоматичної обробки додано фіксацію кількості контрагентів, для яких успішно оновлені сертифікати, та кількості контрагентів, для яких неможливо завантажити сертифікати, при виконанні операції оновлення сертифікатів, довідників контрагентів та адресної книги у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Адміністрування

Журнал подій

Додано фіксацію події Очищено журнал подій при виконанні команди головного меню Файл – Очистити журнал у модулі Первинні документи – Автоматична обробка документів.

Інтеграція

1. Реалізовано можливість обробки документів за допомогою метода AcceptDoc:

• Акцизна накладна форми «П» (J/F1203202);

• Розрахунок коригування форми «П» (J/F1203302);

• Акцизна накладна форми «С» (J/F1203402);

• Розрахунок коригування форми «С» (J/F1203502).

2. Доопрацьовано роботу метода FillNNStatusDS. У відповідь метода додано поля REGNUM – реєстраційний номер документа ПН/РК у ДПС та CARDCODE – внутрішній ідентифікатор документа у M.E.Doc.

3. Доопрацьовано роботу метода AddAppendix. Додано контроль формату файлів вкладень, що додаються до первинних документів. У якості вкладень можна додавати файли форматів: .txt, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .xml.

Зарплата

Звіти

Додано можливість заповнення поля Дата заповнення у звітах Розрахунково-платіжна відомість форма № П-6, Розрахунково-платіжна відомість форма № П-7.

Довідники

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 460 від 13.08.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 178 від 23.07.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. Змінено зовнішній вигляд форми, перенесено з 1-го аркуша на 2-й табличну частину, починаючи із розділу ІІ Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

2. У формі:

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом:

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2060 граф 3 – 10;

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2011 по графах 8 – 10 за умови, якщо рядки 2011 та 1200 по графах 8 – 10 містять від’ємні значення.

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Додано можливість додавати файли форматів .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf у формах:

• ZPK11801 Розд.VI. Окремі додатки до звіту платежі на користь держави;

• ZPK21801 Розд.VI Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

У формі:

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом:

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2060 граф 3 – 10;

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2011 по графах 8 – 10 за умови, якщо рядки 2011 та 1200 по графах 8 – 10 містять від’ємні значення.

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 687 від 06.06.2012 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» у чинній редакції від 24.07.2015 р., додано нові бланки, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

• MFBZF102 Бюджетний запит загальний, Додаток 1;

• MFBZF201 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2;

• MFBZF301 Бюджетний запит додатковий, Додаток 3.

Для форми MFBZF301 у розділі Первинні документи – Реєстр шаблонів звітів додано шаблон довідки MFBZF301 Бюджетний запит, Додаток 3 загальний для консолідації даних з форм Додатка 3, заповнених для різних держпрограм. Рекомендовані формати збереження: .xls, .rtf та .docx.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

1. У формі:

• UOP00110 Фінансовий план:

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2060 граф 3 – 10;

⦁ скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2011 по графах 8 – 10 за умови, якщо заповнено рядок 1202.

2. Видалено рядок Разом у формі:

• UOPZK022 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника.

3. У формі:

• UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП:

⦁ у таблиці Довідково додано рядок Нараховані резерви;

⦁ додано можливість заповнення планових даних на підставі форми UOPZK021 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенесення даних із UOPZK021 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа;

⦁ додано контроль на відповідність планових даних з формою UOPZK021;

⦁ реалізовано обов’язковий контроль на заповнення поля Розмір посадового окладу.

Оновлення програми до версії 11.02.052
Оновлення програми до версії 11.02.050