Оновлення програми до версії 11.02.056

11 Жовтня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.057
Оновлення програми до версії 11.02.055

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Додано можливість налаштування порядкового номера документів пакета об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (налаштування лічильника).

У вікні відкритого документа на панелі інструментів додано кнопку Показати бланк.

Оновлення програми до версії 11.02.056 — Фото 1

По натисканню на кнопку відкривається вкладка Перегляд бланка. Для налаштування лічильника документа у періоді на вкладці Перегляд бланка оберіть команду головного меню Файл – Властивості або натисніть кнопку на панелі інструментів.

Оновлення програми до версії 11.02.056 — Фото 2

У вікні Властивості бланка перейдіть на вкладку Додатково та виконайте необхідні налаштування для кожного періоду.

Оновлення програми до версії 11.02.056 — Фото 3

2. Відновлено можливість змінювати розмір області відображення Розділу II Додатка 4 (J/F0510407).

Оновлення програми до версії 11.02.056 — Фото 4

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Доопрацьовано форми банківського пакета В3901302, В3901402, В3901502, В3901702, В3901802, В8230102, В8230202.

Додано можливість внесення даних для порівняльного періоду.

Державна податкова служба>

Оновлено контролі у формах:

• J/F1203202 Акцизна накладна форми «П».

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі у формах:

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

FR000001 Дані фінансової звітності;

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Додано нові форми, початок дії – з 01.09.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

• FNDZFR11 Довідка про зміну фінансового результату;

• FNDNKI02 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій;

• FNDRGD02 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі;

• FNDRVZ02 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів;

• FNDROZ01 Додаток 7. Довідка про рух основних засобів.

ФСС України

Додано нову версію бланка, період подання – за потреби:

• C0104102 Повідомлення про нещасний випадок.

Інша звітність

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нову версію бланка, період подання – за потреби, без можливості подачі у електронному вигляді:

• PD801201 Форма 4. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Розширено можливості збереження документів у форматі PDF за допомогою функції Друк в PDF у вікні відкритого документа.

Додано збереження вкладень до Універсальних документів та Первинних документів у файлах формату PDF з відображенням факсиміле підписів, що накладені на документ і вкладення (за наявності), та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів).

Документ та вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у каталозі, ім’я якого відповідає імені Універсального документа/Первинного документа.

При виконанні команди Друк в PDF у вікні відкритого документа зберігаються лише поточний документ та його вкладення.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Розширено можливості відбору документів за допомогою панелі Фільтр.

Оновлення програми до версії 11.02.056 — Фото 5

На панелі Фільтр додано поля:

Період – відбір за місяцем та роком, в межах якого були створені документи;

Інтервал – відбір за датою початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були створені документи;

На дату – за датою початку та закінчення довільного інтервалу, за який виконувався запит інформації;

Дата отримання – за датою початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були отриманні документи;

Номер – для пошуку документів за номером;

Автор – перегляд документів, що створені певним користувачем;

Тип – перегляд документів певного типу: Довідка в СЕА ПДВ, Довідка в СЕАРП та СЕ, Довідка про РРО, Інша довідка;

Стан обробки – перегляд документів, що знаходяться у роботі, або документів, переміщених до Корзини.

Зарплата

Звіти

Додано можливість формування звіту Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ по підрозділам.

Довідники

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2021 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

• Довідник № 105/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

• Довідник № 105/2 інших податкових пільг.

2. Оновлено довідник Причини настання нещасного випадку.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Для форми:

• SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

реалізовано автоматичне заповнення та контролі значень граф 4 та 6 із значеннями граф 12 та 9 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

• MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства;

• MOU90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формах:

• UOP90801 Інформація за сегментами;

• UOP90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства;

• UOP90502 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів;

• UOP90601 Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами;

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства;

• UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу.

Оновлення програми до версії 11.02.057
Оновлення програми до версії 11.02.055