Держава: звітність та податки

Оновлення програми до версії 11.02.057

22 Жовтня 2021

Вакансія Менеджер із продажів
Оновлення програми до версії 11.02.056

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість автоматичного створення Документів довільного формату (J/F1360102) на основі файлів-вкладень формату PDF.

У головному меню Файл – Імпорт додано команду Створити пакет документів з PDF-файлів.

Для створення пакету Документів довільного формату:

1) оберіть команду головного меню Файл – Імпорт – Створити пакет документів з PDF-файлів;

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 1

2) оберіть звіт, для якого створюються Документи довільного формату, та період, у якому потрібно створити звіт;

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 2

3) оберіть каталог, у якому зберігаються PDF-файли вкладень, назви файлів повинні відповідати шаблону: <Назва документа>_<Номер документа>_<Дата в форматі ДД.ММ.РРРР>.pdf, якщо ім’я не відповідає шаблону, імпорт файлу не виконується.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 3

При встановленій опції Видалити файли після імпорту успішно імпортовані PDF-файли будуть видалені з каталогу.

Якщо встановлено опцію Експортувати в XML створений документ, після створення звіти будуть експортовані у «форматі для обміну звітністю». Звіти зберігаються у файлах з іменами формату <РРРР-ММ-ДД-ГГ-ХХ-СС>_<ЄДРПОУ>.xml у той самий каталог, з якого виконувався імпорт PDF-вкладень.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 4

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 5

4) підтвердіть створення звіту, натиснувши кнопку ОК.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 6

У Реєстрі звітів створюється звіт, до якого додані Документи довільного формату, що містять PDF-вкладення з обраного каталогу. Кількість Документів довільного формату відповідає кількості імпортованих PDF-вкладень.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 7

Перевірте відповідність доданих вкладень та заповніть необхідні поля звіту та Документів довільного формату.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 8

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Реалізовано можливість обирати співробітників із довідників Співробітники, Інші, Пайовики при додаванні записів за допомогою команди Додати співробітника у Додатку 2 (J0510207) об’єднаної звітності.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 9

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Для зручності користувачів доопрацьовано роботу з великими таблицями. Реалізовано закріплення заголовків колонок у видимій області.

Державна податкова служба

1. Додано нові форми:

• J/F1490504 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ.

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

2. Додано нові форми:

• J/F1500103 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ.

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

Звітність НФУ до НБУ

Реалізовано перенесення даних із форм S0100114, S0100214, S0100310, S0103354, S0104009, S0110013, S0111006 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

• FR000001 Дані фінансової звітності.

ФСС України

Оновлено форму:

• C1100101 Заява-розрахунок

– у форму додані поля розробника для вибору способу заповнення Заяви: Паперові лікарняні та Електронні лікарняні, поля не друкуються, не експортуються та не відправляються у контролюючі органи;

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 10

– у Додатках 1.1 та 1.3 додані причини непрацездатності для електронного лікарняного (поля не друкуються);

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 11

– додано контролі заповнення полів Заяви та реалізовано розрахунок табличної частини Заяви відповідно до обраного способу заповнення: Паперові лікарняні або Електронні лікарняні.

Інша звітність

Для зручності користувачів у полі Видати реалізовано можливість обирати співробітників та пайовиків із відповідних довідників:

• PD030104 Видатковий касовий ордер.

Оновлення програми до версії 11.02.057 — Фото 12

Первинні документи

Шаблони первинних документів

Реалізовано можливість автоматичного додавання поля для відображення інформації про підписантів при збереженні шаблона користувачем.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2021 р. – 101,2 %.

Відправка та прийом повідомлень

Відкориговано механізм прийому вхідних повідомлень у разі надходження копії документа, який раніше був заблокований відправником.

Підписання документів

Реалізовано позиціонування на останньому успішно застосованому сертифікаті у вікні Підпис за умови використання сертифікатів різних КНЕДП.

Мережевий варіант роботи

Для клієнтських станцій налаштовано виконання експорту в Excel звітів НФУ до НБУ за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії.

Довідники

1. Уточнено дані в Довіднику податкових пільг станом на 01.10.2021 р.

2. Оновлено довідник Класифікатор сфер застосування РРО.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

1. Реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 з відповідним значенням рядка 2010 форми MOU22101, починаючи з 1 січня 2021 року:

• MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість.

2. Реалізовано контролі по рядку 4300 зі значеннями відповідних граф форми MOU10112, починаючи з періоду Рік 2021:

• MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

1. У формі:

• UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

– реалізовано контроль значення суми рядка 5 графи 2 та рядка 6 графи 2 із значенням суми рядка 1510 графи 4 та рядка 1600 графи 4 форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року;

– реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 із відповідним значенням рядка 2010 форми UOP22101, починаючи з 1 січня 2021 року.

2. Реалізовано контролі по рядках 4300 та 4095 зі значеннями відповідних граф форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 р.:

• UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

3. Реалізовано контролі по рядку 3415 граф 3 і 4 та рядку 3405 графи 3 зі значеннями відповідних граф рядка 1165 форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року:

• UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).

4. Реалізовано автоматичне заповнення із форми UOP10112 відповідних граф розділу Показники майнового стану Підприємства, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, та автоматичне заповнення відповідних граф розділу Показники ефективності використання державного майна і прибутку із форми UOP00110, починаючи з періоду І Квартал 2022 року:

• UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства.

5. Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф форми UOP10112, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 р.:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

Вакансія Менеджер із продажів
Оновлення програми до версії 11.02.056