Оновлення програми до версії 11.02.062

16 Грудня 2021

Оновлення програми до версії 11.02.063
Оновлення програми до версії 11.02.061

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Оптимізовано відображення сторінок документів з великою кількістю рядків.

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Реалізовано можливість копіювання рядків при заповненні Додатків:

– «Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу» (J0510207);

– «Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (J0510307);

– «Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (J/F0510607).

Виділіть запис, який потрібно копіювати, та натисніть на кнопку або оберіть команду Скопіювати запис у головному меню Файл.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 1

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Додано можливість відправляти звіти з підпорядкованої організації у головну установу для баз даних PostgreSQL за допомогою команди головного меню Файл – Відправити в головну організацію.

1. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період у формах пакета І.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 2

2. Видалено відображення «0» при перенесенні даних з порожніх полів додатковими програмами обробки, для зручності заповнення даних збільшена висота текстових полів в електронній формі:

• I8221001 [822100] Примітки – Основні засоби.

3. Відкориговано відображення зовнішніх контролів з В8002002 у формах:

• B4100002 [410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування;

• B6100002 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі.

4. Змінено довідки щодо заповнення полів (додано текст в гривнях для показників на акцію) для форм: І3100001, R3100001, І3100101, R3100101, X3200001, Y3200001, X3200101, Y3200101, B3200002, B3200102, В8002002, I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B81000022, I8130001, R8130001, X8130001, Y8130001, B8130002, I8245001, X8245001, R8245001, Y8245001, I8341201, X8341201, R8341201, Y8341201, В8341202, I8612001, X8612001, R8612001, Y8612001, В8612002.

5. Для деяких таблиць з показниками на акцію додано напис (в гривнях):

• I3100001 [310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;

• I8100001 [810000] Примітки – Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ;

• I8130001 [813000] Примітки – Проміжна фінансова звітність;

• I8612001 [861200] Примітки – Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі;

• X3200001 [320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат.

6. Змінено довідки щодо заповнення полів відповідно до візуального вигляду бланка:

• I3901401 [822390-14] Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням;

• R3901401 [822390-14] Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням;

• X3901401 [822390-14] Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням;

• Y3901401 [822390-14] Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням.

7. Для файлу iXBRL відкориговано візуальне відображення назв деяких показників у формах 310000, 320000, 510000, 520000.

Державна податкова служба

 

Збільшено максимальну кількість символів для введення у графі 4.2 форми:

• J0820405 Дод.4-1 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

 

УкрБуд

 

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щомісячно:

• UB301013 1-ПВ. Звіт із праці (місячна).

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

1. Доопрацьовано механізм обробки квитанцій щодо призупинення реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР на боці покупця.

2. Відкориговано пошук та перехід до ПН/РК із меню вкладки Наступні дії документа «РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J/F1412404).

 

Реєстр електронних документів

 

Додано відображення штампу Анульовано у вікні відкритого документа, для якого було здійснено анулювання.

 

Облік ПДВ

 

Аналітичні довідки

 

1. На панелі Фільтр для параметру Тип додано значення МД (Митна декларація). Якщо значення обрано, у таблиці розділу враховуються дані Митних декларацій.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 3

2. У Реєстрі митних декларацій додано відображення значень полів фільтру, за якими здійснювався відбір даних:

– Період – місяць та рік або дата початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були створені документи;

– Код УКТЗЕД;

– Контрагент – коди ЄДРПОУ контрагентів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 4

Адміністрування

 

Сертифікати – Заявки на сертифікат

 

1. Реалізовано можливість зберігати секретні ключі КЕП у захищеному хмарному сховищі за допомогою послуги CloudKey.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 5

При створенні Заявок на сертифікати додано можливість замовити нову послугу. Після підключення послуги у вікні Генерація секретного ключа буде доступною опція Зберігати секретний ключ у хмарному сховищі CloudKey.

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 6

Послуга CloudKey дозволяє зберігати ключ електронного підпису у провайдера довірчих послуг «ЦСК “Україна”» на захищеному апаратно-програмному пристрої та забезпечує безпечний віддалений доступ до секретних ключів. CloudKey звільняє користувачів від необхідності зберігати файли секретних ключів або підключати захищені носії, що надає гнучкості у підписанні документів з будь-якої точки світу.

Нова послуга відповідає вимогам Закону України № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

2. Розширено функціонал автоматичного продовження існуючих сертифікатів, а також перевидачі сертифікатів. Додано можливість обрати послугу CloudKey та зберігати секретні ключі КЕП, що продовжені на новий термін або перевидані, у хмарному сховищі.

 

Зарплата

 

Реалізовано підтримку функціонала розділу Зарплата при використанні БД PostgreSQL.

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2021 р. – 100,9 %.

 

Налаштування

 

У розділі Види оплат – Премії додано вид оплати ПРЧ «Премія річна».

 

Оновлення програми до версії 11.02.062 — Фото 7

Довідники

 

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 30.11.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100).

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”», додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

• MOU22102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

• MOU31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

3. Реалізовано контролі та автоматичне заповнення з рядка 2010 графи 1 форми MOU22102, починаючи з 01.01.2022 р.:

· у рядку 080 графи 8 форми:

• MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства.

· у рядку 17.14 форми:

• MOU90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

4. Реалізовано автоматичне заповнення значень у рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 відповідними значеннями форми MOU31013, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

• MOU90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

5. Реалізовано контроль у рядку 2 графи 3 зі значенням рядка 2010 форми MOU22102, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

• MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”», додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р.; період подання – щомісячно:

• EV220104 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”», додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р.; період подання – щомісячно:

• UOP22102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

• UOP31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

3. Реалізовано контролі та автоматичне заповнення з рядка 2010 графи 1 форми UOP22102, починаючи з 01.01.2022 р.:

· у рядку 080 графи 8 форми:

• UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства.

· у рядку 17.19 форми

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

4. Реалізовано автоматичне заповнення значень у рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 відповідними значеннями форми UOP31013, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

5. Реалізовано контроль у рядку 2 графи 3 зі значенням рядка 2010 форми UOP22102, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

• UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021 р., виконано зміни у пакеті:

• KMDABR03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет;

• KMFB0005 Форма №1-дс Баланс;

• KMFR0005 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

• KMFG0005 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів;

• KMFV0005 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал;

• KMFP0005 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності;

• KM301115 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

• KMR2KD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• KMR2KM38 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• KMR41D38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• KMR41M38 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• KMR42D38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• KMR42M38 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• KMR43D38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• KMR43M38 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• KMR44D38 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

• KM43D140 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

• KM43M140 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

• KMR7DZ39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KMR7DS39 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KM7DBZ39 Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KM7DBS39 Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KMR7MZ39 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KMR7MS39 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KM7MBZ39 Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KM7MBS39 Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• KM7D1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KM7D1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KMZ71Z40 Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KMZ71S40 Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KM7M1Z40 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KM7M1S40 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• KMD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;

• KMD10022 Додаток 10 Пояснювальна записка;

• KMD11022 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

• KMD12023 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

• KMD13023 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;

• KMD14023 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;

• KMD15023 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

• KMD16023 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

• KMD17023 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

• KMD18Z23 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

• KMD18S23 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

• KMD19Z23 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;

• KMD19S23 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;

• KMD20023 Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

• KMD21023 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя.

 

Оновлення програми до версії 11.02.063
Оновлення програми до версії 11.02.061