Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.065

13 Січня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.066
Оновлення програми до версії 11.02.064

Зарплата

 

Звіти

 

Реалізовано можливість формування звіту SPPD «Список працівників» за обраними записами.

 

Звітність

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Оновлено форму:

• FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

1. Відкориговано роботу контролю:

• B8002002 [800200] Примітки – Аналіз доходів та витрат.

2. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, відповідно змінений текст протоколів перевірки в усіх формах пакета Y.

3. Змінено висоту текстових полів в електронній формі, додано закріплення назв граф та рядків:

• R8241801 [824180] Примітки – Сільське господарство;

• Y3901901 [822390-19] Примітки – Подальша участь у фінансових активах, визнання яких припинено / або стосовно переданих активів.

 

Державна податкова служба

 

1. Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.:

• J/F1418901 Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію.

Отримані з ДПС форми доступні у модулях Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (пальне) та Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2020 року № 752) додано нові форми, період подання – Рік, Місяць:

• F0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи;

• F0138104 Відомості про наявність земельних ділянок;

• F0138204 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2021 р. № 555 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість» додано нові бланки, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал:

• J/F0212001 Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;

• J/F0212101 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

4. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2021 р. № 512 «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., подання – за потреби:

• J1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

5. Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., подання – за потреби:

• J1308101 Заява про попереднє узгодження ціноутворення.

Оновлено контролі:

• F1315501 Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру.

 

Державна служба статистики

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.12.2021 р., період подання – Рік:

• S0400120 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;

• S1101211 1-відходи. Утворення та поводження з відходами.

 

ДФС (бюджет)

 

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.11.2021 р., період подання – Рік:

• FNUFRD02 Управлінська форма 3.

Оновлено контролі:

• FNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Довідники

 

1. Оновлений Довідник податкових пільг станом на 01.01.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

• Довідник № 106/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

• Довідник № 106/2 інших податкових пільг.

2. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлені довідники:

• Адміністративно-територіальна одиниця України (KODTER);

• Країни (K040).

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2021 року № 722 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлені довідники:

• Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

• Бюджетний класифікатор.

 

Звітність державних підприємств

 

Приймання, перевірка та консолідація звітів державних підприємств органами управління з подальшим направленням до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

 

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нові форми в пакеті PROZVI01, початок дії – з 01.01.2022 р.:

період подання – І – ІV Квартал:

• SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

• SS301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

• SS220102 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

• SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. Реалізовано автоматичне заповнення граф 20, 22, 24, 26 із нової форми MOU07003:

• MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

• MOU31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

• UOP31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.066
Оновлення програми до версії 11.02.064