Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.066

21 Січня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.067
Оновлення програми до версії 11.02.065

Звітність

 

Реєстр звітів

 

1. Для оптимізації обсягу бази даних та збільшення швидкодії обробки даних при використанні БД Firebird реалізовано можливість перенесення у архів пакетів документів:

• «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603);

• «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J/F1314901);

• «Таблиця даних платника податків на додану вартість» (J/F1312303);

• «Скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J/F1313203).

До архіву переноситься головний документ пакета, а також «Документи довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102), що входять у склад пакету.

Можливість переміщення до архіву доступна для пакетів документів, що мають статус Прийнятий або Неприйнятий.

Для переміщення у архів пакету документів необхідно встановити стан обробки Архів, обравши пункт контекстного меню Помістити в архів або пункт головного меню Файл – Помістити в архів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 1

Якщо у розділі програми Адміністрування – Архівування документів встановлена опція Архівування періодів, документи, для яких встановлено стан обробки Архів, автоматично переносяться із бази програми у файли архівів, згідно з встановленими налаштуваннями архівування.

У вікні відкритого документа, що має стан обробки Архів, на вкладці Наступні дії у розділі Стан звіту додано повідомлення «Документ знаходиться в архіві».

2. У таблиці Реєстру звітів додано колонку Архів, у якій встановлюється відмітка для документів, що мають стан обробки Архів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 2

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Налаштовано відображення консолідованих звітів у реєстрі документів МСФЗ при використанні СКБД Oracle.

1. Для показників впливу ставки оподаткування (%) додано можливість відображення внесених «0»: Х8351101, R8351101, Y8351101, B8351102 [835110] Примітки – Податки на прибуток.

2. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, відповідно змінений текст протоколів перевірки в усіх формах пакетів Х та В.

3. Додано автоматичне заповнення назви звіту для файлу iXBRL відповідно до періоду та збереження відредагованої назви підприємства при копіюванні ярликів пакетів I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.

4. Додано текстовий напис в гривнях для показників на акцію на бланках та в iXBRL:

• Y8245001, R8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань.

5. Для контролів з іншими формами реалізовано застосування контролів за умови, якщо поля, що перевіряються, не є порожніми в обох формах:

• B2200002, Y2200001, X2200001 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;

• B8001002, Y8001001, X8001001, I8001001 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;

• R2100001 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні.

6. Для файлу iXBRL відкориговано візуальне відображення назв показників у звітах 823000-2, 823000-3, 819100, 710000.

 

Державна податкова служба

 

1. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

• J/F1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Для нової версії форм реалізовано додаткову програму обробки для створення «Заяви на реєстрацію платника акцизного податку» (J/F1304102). Програма обробки доступна у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 3

2. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1392) додано нові форми, подання – у разі потреби:

• J/F3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

1. Збільшено максимальну кількість символів до 500 у полях форми. Відкориговано друк у PDF:

• J1610101 ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

2. Оновлено електронний формат xsd. Скасовано обов’язковість заповнення п.2 «Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України»:

• F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;

• F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки.

 

Державна служба статистики

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.:

• S0423118 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

• S0423119 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

• S0400412 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості;

• S0701115 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»;

• S1600214 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту;

• S1605113 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

• S1805110 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту;

• S2105112 51-ЦА. міс. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства;

• S0603208 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту;

• S0600116 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі;

• S2305210 12-труб. Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами;

• S2703011 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

• S2702414 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин;

• S2701415 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

• S2700510 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання;

• S1904110 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива;

• S0301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

• S0220102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці;

• S0401210 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції.

 

ФСЗІ

 

Відкориговано розрахунок рядка 05:

• S0302006 №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

Держпродспоживслужба

 

На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» додано нову форму, без можливості подання у електронному вигляді:

• DPSS0001 ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

1. У таблиці реєстру реалізовано відображення додаткової інформації для документів, що знаходяться на допідписанні. Додано колонки:

• Відправлено на допідписання, ПІБ – містить ПІБ всіх підписантів, які вказані у налаштуваннях;

• Дата відпр. на допідписання – дата відправки документа на допідписання;

• К-сть днів на допідписанні – кількість днів, які документ знаходився на допідписанні.

Колонки відображаються у таблиці, якщо у обраному періоді є хоча б один документ, відправлений на допідписання.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 4

2. Оптимізовано швидкодію механізму архівування первинних документів.

 

Реєстр податкових документів

 

1. Відкориговано копіювання Податкової накладної з відкритого вигляду при використанні PostgreSQL.

2. Оптимізовано роботу з великим обсягом даних у реєстрі для БД PostgreSQL.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Відкориговано роботу з документами у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних при використанні PostgreSQL.

 

Довідники

 

Співробітники

 

Реалізовано можливість друку у розділах Пайовики та Інші. Друк виконується по натисканню кнопки на панелі інструментів або на виконання команди головного меню Файл – Друк.

 

Картка підприємства – Рахунки

 

У вікні Банківські рахунки додано поле Код для введення значення ЄДРПОУ банка.

Значення можна обрати з підключеного довідника Банки. У вікні довідника Банк додано колонку Код, що містить ЄДРПОУ банка.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 5

1. Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. № 810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 р. № 727 «Про внесення змін до відомчої класифікації видатків державного бюджету» оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків(КВК).

3. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 267 від 26.10.2020 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

4. У вікні довідника Господарські одиниці/Акцизні склади, що відкривається при заповненні відповідних форм, додано колонку Ідентифікатор об’єкта оподаткування.

 

Оновлення програми до версії 11.02.066 — Фото 6

Адміністрування

 

Управління ролями

 

У вікні попередження, що відкривається при спробі закрити вкладку ролі без збереження змін, реалізовано можливість повернутися до редагування налаштувань по натисканню кнопки «Х» у заголовку вікна повідомлення.

 

Журнал подій

 

Додано збереження колонки Ім’я ПК при експорті реєстру Журналу подій у форматі Excel.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за грудень 2021 р. – 100,6 %.

 

Звіти

 

Реалізовано автоматичне заповнення звіту S0301013 1-ПВ (місячна).

 

Майстер заповнення даних про підприємство

 

Відкориговано перевірку поштового індексу для юридичних адрес при додаванні підприємства на основі сертифікатів, за умови, якщо відсутній сертифікат печатки.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р.:

• SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі граф 4 та 7 з формою S0301013 та графи 10 з формою SS220102, починаючи з І Кварталу 2022 року:

• SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р.:

• MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р.:

• UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.067
Оновлення програми до версії 11.02.065