Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.069

14 Лютого 2022

Оновлення програми до версії 11.02.070
Оновлення програми до версії 11.02.068

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Оновлено контролі у формах:

• J/F0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Додано контролі у формах:

• CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

• CR500002 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок;

• CR110002 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами.

 

Державна податкова служба

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., подання – у разі потреби:

• F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

1. Оновлено електронні формати:

• F0100112 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0100212 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0100412 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

У формах F0111912, F0121912, F0141912 «Додаток ЄСВ 1 …» скасовано обов’язкове заповнення поля Номер розрахунку в періоді.

2. Реалізовано можливість перенесення даних із відповідних форм фінансової звітності (FINB0011, FINR0011, FING0011, FINV0011, FINP0011) за допомогою команди Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа:

• J0903203 Форма №1-дс Баланс;

• J0903303 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

• J0903403 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

• J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

• J0903602 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

3. Оновлено електронні формати:

• J1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

4. Оновлено електронні формати. Змінено точність значення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати (рядок 7), до 4-х знаків після коми:

• J/F0821005 Дод.10-1 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами.

 

Державна служба статистики

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – Рік:

• S0702100 № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт – імпорт послуг з будівництва;

• S0305101 Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) Анкета обстеження економічної діяльності підприємства;

• S0305201 Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) Анкета обстеження стану економічної активності підприємства.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Відкориговано механізм створення та обробки редакції вхідного первинного документа при роботі з СКБД Oracle.

 

Довідки державних органів

 

Інформаційна довідка

 

Налаштовано імпорт вхідного документа «Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J/F1401206) при роботі з PostgreSQL.

Облік акцизного податку

 

Налаштовано отримання вхідних АН при використанні PostgreSQL.

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн)

 

Реалізовано відображення номерів «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102). Номер документа відображається перед назвою документа у колонці Назва документа.

Довідники

 

Адресна книга

 

Оновлено сертифікат для подання звітності до Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На виконання Закону України № 1914-IX від 30.11.2021 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни у довідники:

• Ставки екологічного податку;

• Ставки акцизного податку;

• Коди УКТ ЗЕД спирт етиловий;

• Коди УКТ ЗЕД пальне;

• Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2022 р. № 297 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Реалізовано можливість заповнення даними із форм MOU02005 та UOP02005 за допомогою команди вкладки Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа:

• SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

2. Відкориговано перенесення даних із форми MOU00309 за допомогою команди вкладки Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану

– у рядках 4000 – 4000/4 граф 3, 4 – IV. Капітальні інвестиції;

– у рядках 6000 – 6080 граф 3 – 5 – VI. Звіт про фінансовий стан;

– у рядках 7000 – 7013 граф 3, 4 – VII. Кредитна політика;

– у рядках 8000 – 8005, 8020 – 8025 графи 3 – VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці.

3. Реалізовано контролі у рядках 6000 – 6080 графи 3 з формами SS110013, SS100114, SS100154, починаючи з періоду 2022 Рік:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

4. Відкориговано програму збереження звіту:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану.

5. У формах:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

– реалізовано перенесення даних у графу 4 із графи 6 аналогічних звітів, створених у попередньому році, за допомогою команди у вікні відкритого документа Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести планові показники та дані попередніх періодів;

– додано контролі по графі 4 на рівність значень графі 6 аналогічних звітів, створених у попередньому році.

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Додано контроль значення рядка 315 графи 4 із значенням рядка 45 графи 5 форми EV003603:

• EV005603 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати (p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2).

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. Реалізовано контролі у рядках 6000 – 6080 графи 3 з формою MOU10112, починаючи з періоду 2022 Рік:

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

2. Для форм:

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

– реалізовано перенесення даних у графу 4 із графи 6 аналогічних звітів, створених у попередньому році, за допомогою команди у вікні відкритого документа Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести планові показники та дані попередніх періодів;

– реалізовано контролі на рівність значень графи 4 значенням графи 6 аналогічних звітів, створених у попередньому році.

Міністерство фінансів України

 

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2021 р. № 677 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – Рік:

• MFPASP07 ПАСПОРТ бюджетної програми;

• MFZVIT05 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

Для форми MFZVIT05 реалізовано перенесення даних за допомогою команди у вікні відкритого документа Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Дані з паспорту бюджетної програми. Перенесення даних виконується з останнього за кодом Паспорта відповідної програми на заданий рік (з кількох можливих).

2. Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – Рік:

• MFBZF202 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2;

• MFBZF302 Бюджетний запит додатковий, Додаток 3.

Додано аналітичну довідку MFBZF302 «Бюджетний запит, Додаток 3 загальний», що консолідує індивідуальні запити MFBZF302. Форма аналітичної довідки доступна у модулі програми Первинні документи – Реєстр шаблонів звітів.

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.

період подання – І – ІV Квартал:

• UOPDK022 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

період подання – Рік:

• UOPZK023 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника.

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 135 від 25.06.2021 р. «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» виконано зміни у пакетах:

– до пакета KMDAGM01 додано форму

• KMM31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

– до пакета KMDAGV02 додано форму

• KM301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.070
Оновлення програми до версії 11.02.068