Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.073

03 Травня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.074
Оновлення програми до версії 11.02.072

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Додано можливість автоматичного заповнення дати виплати коштів для звіту C1100201 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам». Встановлення дати здійснюється за допомогою команди головного меню Правка – Заповнити дату виплати коштів у вікні відкритого звіту C1100201.

 

Оновлення програми до версії 11.02.073 — Фото 1

Обрана дата автоматично встановлюється для всіх записів звіту.

 

Оновлення програми до версії 11.02.073 — Фото 2

Державна податкова служба

 

Відкориговано алгоритм розрахунку значення рядка 11, у разі, якщо значення рядка 10.2 дорівнює 0,0:

• J/F0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води.

Звітність НФУ до НБУ

 

1. Оновлено контролі в формах:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;

• IR770002 Дані про основні засоби;

• LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи;

• LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії.

2. Реалізовано можливість збереження у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа для форм:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

• CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;

• IR770002 Дані про основні засоби;

• IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;

• LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

• LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії;

• LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи.

Державна служба статистики

 

1. Оновлено контролі в форме:

• S0500911 № 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг.

2. Відкориговано перенесення даних з аналогічного періоду попереднього року у формі:

• S0100310 № 3 Звіт про рух грошових коштів.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

1. Допрацьовано відображення статусу Документ затверджено контрагентом для ПН:

• для затверджених ПН у вікні відкритого документу відображається штамп Документ затверджено контрагентом;

• назву вкладки для прийнятих документів змінено з Прийнято на Погоджено;

• на вкладці Протокол змінено повідомлення з Документ прийнято на Документ затверджено;

• в протоколі вікна Отримано повідомлення змінено результат обробки документу з Документ прийнято на Документ затверджено контрагентом.

Ці допрацювання також виконані у модулі Облік акцизного податку для відображення інформації про затверджені АН.

2. Для ПН/РК, що мають статус Реєстрація зупинена, у колонках Реєстраційний номер та Дата та час реєстрації реалізовано відображення відповідних значень із отриманої Квитанції (J/F1490902) про зупинення реєстрації ПН/РК з причини наявности критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

 

Реєстр електронних документів

 

1. Реалізовано можливість одночасного переміщення до архіву значної кількості документів.

У головному меню програми додано команду Файл – Помістити все в Архів. На виконання команди виконується встановлення стану обробки Архів для документів, які відповідають налаштуванням на панелі Фільтр та не були переміщені у архів раніше.

 

Оновлення програми до версії 11.02.073 — Фото 3

Зверніть увагу, перед виконанням команди Помістити все в Архів необхідно встановити потрібні параметри відбору документів на панелі Фільтр та натиснути кнопку Показати.

Ці доопрацювання також виконані у модулі Реєстр податкових документів.

2. Додано візуальне відображення статусу візування документу. Реалізовано відображення штампу у вікні відкритого документу: Документ завізовано або Візування відхилено.

 

Налаштування переноса полів для функції створити на основі

 

Додано можливість налаштовувати перенос значень полів для створення первинних документів на основі Акцизних накладних та Розрахунків коригувань до акцизних накладних, а також створення АН/РК до АН на основі первинних документів. На панелі Головний шаблон добавлена группа АН/РК:

• «Акцизна накладна форми П» (J/F1203202);

• «Розрахунок коригування форми П»(J/F1203302);

• «Акцизна накладна форми С» (J/F1203402);

• «Розрахунок коригування форми С» (J/F1203502).

 

Оновлення програми до версії 11.02.073 — Фото 4

Облік акцизного податку

 

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловый)

 

Розширено можливості створення документів на основі існуючихРасширены возможности создания документов на основании существующих. Добавлена функция Створити на основі – Власні налаштування. С помощью функции на основании АН/РК к АН осуществляется создание первичных документов, для которых произведены соответствующие настройки в модуле Первинні документи – Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

Также, в модуле Первинні документи добавлена возможность на основании первичных документов создавать АН/РК к АН с помощью функции Створити на основі – Власні налаштування.

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Документообіг

 

Установлена опция Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні по умолчанию.

 

Оновлення програми до версії 11.02.073 — Фото 5

Мережевий варіант роботи

 

Настроен запуск автоматической обработки документов в терминальном режиме работы при установленной опции Використовувати кластер сервісів утилиты ConnectionSetup.exe.

 

Довідники

 

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 51 від 22.02.2022 р. «Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)» внесено зміни в довідник Класифікація зовнішньоекономічних послуг.

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівли та сільського господарства України  № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланку, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

УкрАвтоДор

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівли та сільського господарства України  № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланку, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

• AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.074
Оновлення програми до версії 11.02.072