Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.074

13 Травня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.075
Оновлення програми до версії 11.02.073

Звітність

 

Державна податкова служба

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» додано нові форми, початок дії – з 01.04.2022 р., період подання – щомісячно:

• J/F0103203 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні;

• J/F0132103 Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік;

• F0132203 Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Оновлено електронний формат xsd:

• J1309001 Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування.

Звітність НФУ до НБУ

 

1. Оновлено форму:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки.

2. Оновлено контролі у формах:

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Державна казначейська служба

 

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 12.11.2021 року, який передбачає внесення змін до наказу МФУ № 938 від 23.08.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», додано нову форму, початок дії – з 01.05.2022 р., період подання – щомісячно:

• FDODNV05 (Проєкт наказу) Довідка про операції в національній валюті (наказ МФУ 938 дод.22).

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. У формі:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

– додано контроль на заповнення динамічних рядків назвою статті із Довідника з великої літери Інше;

– у Таблиці 1.2 закрито на редагування графи 8 – 13 та реалізовано автоматичне встановлення одиниці виміру у графі 9.

2. Відкориговано перенесення даних із графи 4 рядка 5040 форми S3000310 у графу 8 форми:

• MFD00101 Додаток 1 до Методики.

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

• MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Реалізовано перенесення даних та контролі із новими версіями форм UOP00310 та UOP00110:

• UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства;

• UOP90801 Інформація за сегментами;

• UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу;

• UOPDK022 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

УкрАвтоДор

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Змінено зовнішній вигляд форми. Додано нові рядки 34 та 35:

• UADTMS01 Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ.

2. Додано умову перенесення даних із відповідних форм Єдиного вікна. Перенесення даних виконується за умови, якщо заповнено код графи «за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» форми S0100114:

– із форми S0100114 у:

• UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);

– із форми S0100214 у:

• UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО);

– із форми S0100310 у:

• UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);

– із форми S0104009 у:

• UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО);

3. Додано нові рядки Каса філій та Розрахункові рахунки філій у формі:

• UAD10401 Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти.
 

 

Оновлення програми до версії 11.02.075
Оновлення програми до версії 11.02.073