Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.075

19 Травня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.076
Оновлення програми до версії 11.02.074

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Для зручності користувачів у таблиці реєстру додано колонки:

Автор – містить ім’я користувача, що створив документ;

Редактор – ім’я користувача, що вніс останні зміни у документ.

 

Оновлення програми до версії 11.02.075 — Фото 1

 

Також, поле Редактор додано на вкладці Властивості.

Ці доопрацювання також виконані у модулях:

Первинні документи – Реєстр податкових документів;

Довідки державних органів – Інформаційна довідка;

Облік акцизного податку;

РРО – Реєстр документів РРО.

Щоб відобразити або приховати колонки, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.075 — Фото 2

 

На панелі Фільтр поле Користувач змінено на Автор.

 

Оновлення програми до версії 11.02.075 — Фото 3

 

Державна податкова служба

 

1. Реалізовано додаткові контролі у формах:

• J/F0103203 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні;

• J/F0132103 Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік;

• F0132203 Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

2. Оновлено електронний формат xsd. Встановлено необов’язкове заповнення граф Адреса, Номер державної реєстрації, Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії:

• J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Оновлено контролі:

• CR500002 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок.

 

Адміністрування

 

Журнал подій

 

Додано фіксацію подій:

• при коригуванні ПН/РК у Реєстрі податкових документів за допомогою команди головного меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК;

• при виконанні друку документа у Реєстрі електронних документів із реєстру та з вікна відкритого документа.

 

Управління ролями – Доступ до підсистем

 

У розділі налаштувань ролі Адміністрування – Параметри системи додано опцію Редагування параметрів «Документообіг». Якщо опцію встановлено, користувачу доступні для редагування налаштування у розділі програми Адміністрування – Параметри системи – Документообіг.

 

Оновлення програми до версії 11.02.075 — Фото 4

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2022 р. – 103,1 %.

 

Мережевий варіант роботи

 

Налаштовано роботу робочого місця у термінальному режимі при встановленій опції Використовувати кластер сервісів утиліти ConnectionSetup.exe, якщо у заданому діапазоні портів присутній порт, що вже використовується.

 

Довідники

 

Згідно з Законом України № 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» із змінами, внесеними згідно із Законами:

• № 2099-IX від 23.02.2022 р.;

• № 2118-IX від 03.03.2022 р.;

• № 2120-IX від 15.03.2022 р.;

• № 2135-IX від 15.03.2022 р.;

• № 2218-IX від 21.04.2022 р.

оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

На вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

• S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

– реалізовано можливість заповнення даними із форми UOP00310 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані з UOP00310;

– налаштовано експорт у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Оновлено контролі у формі:

• MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. Додано можливість коригування значення рядка 9.2, у разі зміни доходу відповідного періоду минулого року. Автоматичне заповнення рядка 9.2 на підставі даних рядка 9.1 аналогічного звіту за відповідний звітний період минулого року перенесено з програми відкриття у програму створення:

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. У графах 3 – 6 форми:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

– реалізовано заповнення рядків 7011, 7012, 7021, 7022 значеннями відповідних рядків 3311, 3061, 3341, 3141;

– додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7013 сумі значень рядків 3312, 3313, 3062, 3063;

– додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7023 сумі значень рядків 3142, 3343, 3142, 3143.

 

УкрАвтоДор

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Додано нову графу Поточний рік в розшифровці Заборгованість на кінець періоду у формах:

• UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;

• UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами.

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.076
Оновлення програми до версії 11.02.074