Держава: звітність та податки

Оновлення програми до версії 11.02.080

20 Липня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.081
З Днем Бухгалтера та Аудитора!

 

Звітність

 

Державна податкова служба

Реалізовано додаткові контролі згідно з електронним форматом xsd:

 • J/F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

 

Державна служба статистики

Доопрацьовано контроль на відповідність коду послуги у довіднику КЗЕП:

 • S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

 

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі:

 • LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

1. Додано можливість групового візування виділених документів. У головному меню Файл та у контекстному меню додано команду Візувати.

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 1

Команда доступна, якщо для виділених документів у модулі Користувацькі налаштування комплектів підписів налаштовано підпис з типом Візування.

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 2

2. Реалізовано  можливість збереження історії ярликів та приміток при експорті обраних документів. У головному меню Файл та у контекстному меню додано команду Експорт документа з історією ярликів та приміток. Команда доступна, якщо серед виділених у реєстрі документів наявний хоча б один документ, що містить ярлик та/або примітку.

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 3

Експортовані документи зберігаються у папці з іменем Експорт документів з історією від <дата збереження > <час збереження>.

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 4

Документи зберігаються у вигляді pdf-файлів. Історія приміток та ярликів зберігається на окремій сторінці pdf-файлу кожного документа.

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 5

3. Реалізовано можливість вводити коментар при відправці документа на допідписання. У вікні Персоніфікація посилання додано поле Коментар. Введений коментар зазначається у листі-повідомленні з посиланням на документ, що надходить на електронну адресу отримувача.

4. Доопрацьовано збереження зв’язаних документів при виконанні експорту.
Для пакета звʼязаних документів з визначеною ієрархією та Універсальних документів реалізовано збереження головного документа та вкладень у одному каталозі.
Змінено механізм формування імен файлів, у яких зберігаються зв’язані документи та вкладення до них. При створенні назв експортованих файлів використовуються виключно латинські літери.

5. Відкориговано алгоритм погодження документів за умови повторної відправки посилання на документ, оновлено механізм синхронізації документів з платформою «Птах».

6. Налаштовано збереження розширення файлів у нижньому регістрі при експорті документів з підписами у форматі .p7s за допомогою команд Документ з підписами в одному файлі та Документ та підписи окремими файлами.

7. Налаштовано відображення підсумкової суми по всім документам при збереженні даних реєстру у форматі Excel за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт таблиці в Excel.

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Електронна пошта

Для зручності користувачів реалізовано можливість автоматичного заповнення налаштувань електронної пошти для прийому і відправки повідомлень у програмі M.E.Doc у разі використання хостингу Exchange online або Office 365.
На вкладці налаштувань Електронна пошта додано кнопку Використовую Office365.

 

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 6

 

Кнопка доступна за умови введення у полі Адреса будь-якої поштової скриньки, крім доменів @ukr.net, @gmail.com або @meta.ua.

 

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 7

 

По натисканню кнопки Використовую Office365 у областях налаштувань Сервер вхідної пошти та Сервер вихідної пошти виконується автоматичне заповнення полів відповідними значеннями.

 

Оновлення програми до версії 11.02.080 — Фото 8

 

Додано інструкцію з налаштування авторизації у поштових скриньках Outlook з використанням паролів додатків для прийому і відправки повідомлень у програмі M.E.Doc.
Докладно дивіться у інструкції, що знаходиться у каталозі встановлення програми …\help\Інструкція з налаштування пошти провайдера Office365.pdf.

 

Управління користувачами

Реалізовано можливість оновлювати дані користувачів з Active Directory у будь-який момент часу.

Щоб оновити з Active Directory дані вже існуючої групи користувачів, необхідно обрати назву групи та виконати команду головного меню Файл – Імпортувати групу з AD.

У вікні, що відкриється, обрати групу користувачів, яка оновлюється, та у вікні протоколу перевірки обрати облікові записи користувачів, для яких потрібно виконати операції, що доступні за результатами перевірки: оновити, додати, видалити або перемістити в іншу групу.

У вікні протоколу також можна переглянути зміни, які будуть вноситися в облікові записи користувачів.

 

Мережевий варіант роботи

Реалізовано можливість запуску утиліти ConnectionSetup.exe незалежно від виконаних налаштувань, а також у випадку відсутності доступу до служби, з метою коригування параметрів підключення.

На вкладці Основні утиліти ConnectionSetup.exe додано кнопку Перевірити з’єднання. По натисканню кнопки виконується перевірка з’єднання з вказаними параметрами без їх збереження.

 

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2022 р. – 103,1 %.

 

Звіти

Додано можливість формування звіту S0301013 «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» за обраними підрозділам та за обраними працівниками.

Довідники

 1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).
 2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2022 року. ДПСУ затверджені нові довідники пільг:
  • Довідник № 109/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
  • Довідник № 109/2 інших податкових пільг.
 3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 192 від 05.07.2022 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор (КДБ).

 

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. У формі:

• S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

 • реалізовано контролі по рядках 1400 – 1440 на рівність сумі значень відповідних рядків 2500 – 2520 форм SS100214 та SS100253, якщо у звітному періоді присутня форма SS100214 або SS100253 та відсутня форма SS110013 (крім Органів управління);
 • відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;
 • відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

2. Реалізовано нові інформаційні контролі по рядках 7011, 7012, 7021, 7022 на рівність значенням відповідних рядків 3310, 3060, 3340, 3140 форми S3030110:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

 

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

1. У формі:

• MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

 • додано контроль по рядку 3255;
 • відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;
 • реалізовано контролі по елементах операційних витрат з формою MOU20211 у розділі I. Формування фінансових результатів;
 • відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

2. Додано контроль по рядку 3255:

• MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

 

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щомісячно:

 • UADRGK01 Звіт про рух грошових коштів;
 • UADRR001 Реєстр рахунків.

1. У формі:

• AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

 • реалізовано контролі по рядках 1400 – 1440:
 • на рівність значенням рядків 2500 – 2520 форми UADRNS01, якщо у формі AVZVFP01 заповнена графа Стандарти звітності П(с)БОУ;
 • на рівність значенням рядків 2500 – 2520 форми UADRMS01, якщо у формі AVZVFP01 заповнена графа Стандарти звітності МСФЗ;
 • відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;
 • відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

2. Реалізовано перенесення даних з форм пакету UADFZV01 без посилання на дані форми UADVMS01 на програмі створення та за допомогою додаткової програми обробки для неконсолідованих звітів:

 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ);
 • UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ);
 • UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ);
 • UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ).

3. Реалізовано можливість автоматичного заповнення даних за допомогою додаткової програми обробки Конвертувати зі звітності за МСФЗ на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО);
 • UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);
 • UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО).

 

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

У формі:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

 • відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;
 • відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;
 • додано суми та різниці в текстах контролів.

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.081
З Днем Бухгалтера та Аудитора!