Держава: звітність та податки

Оновлення програми до версії 11.02.083

19 Серпня 2022

Графік роботи на День Незалежності
Оновлення програми до версії 11.02.082

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. Оновлено контролі:

 • J/F1201013 Податкова накладна;
 • J/F1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

2. Налаштовано імпорт полів із нульовими значеннями:

 • J/F1318202 Звіт про використання марок акцизного податку.

3. Оновлено статистичні форми діючої версії для перенесення даних за допомогою програми користувача на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Дані з …:

 • J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0900207 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • J0900904 Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • J0901005 Форма №4 Звіт про власний капітал.

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

1. Збільшено до 500 кількість символів для введення у полі Посада:

 • J/F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

2. Оновлено контролі:

 • J/F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

 

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі:

 • FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб;
 • IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Санкції (F085) відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ 29.07.2022 р.

 

ФСС України

 

Оновлено контролі:

 • C1100101 Заява-розрахунок.

 

Довідники

 

1. Оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).
2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2022 року № 235 “Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету” оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

1. Для зручності користувачів, розширено відображення статусів документів, які були відправлені за посиланнями. Додано відображення статусів:

 • Відправлено посилання на візування;
 • Відправлено посилання на допідписання;
 • Відправлено контрагенту (Посилання).

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 1

 

2. У таблиці реєстру додано колонку Посилання контрагенту. Колонка містить позначку у рядках документів, що були відправлені контрагентам за допомогою команди Наступні дії – Надіслати посилання на документ та мають статус Відправлено контрагенту.

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 2

 

Щоб відобразити або приховати колонку, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів . Колонка відображається, якщо у реєстрі присутній хоча б один документ, для якого було відправлено посилання.

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 3

 

3. Доопрацьовано відображення номера документа у листі-повідомленні, що відправляється на електронну адресу отримувача за допомогою функції Відправити документ на допідписання та Відправити документ на візування.

4. Доопрацьовано відображення інформації про підписантів для накладених підписів у вкладеннях до універсального документа. За умови встановлення опції Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів у вкладеннях відображається інформація про всіх підписантів, незалежно від кількості накладених підписів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 4

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 5

 

Реєстр податкових документів

 

Відкориговано відображення вкладок на панелі станів у випадку, якщо параметрам фільтру панелі інструментів не відповідає жоден документ.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

1. Актуалізовано попередження щодо граничного терміну реєстрації ПН/РК згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ.

2. Доопрацьовано збереження даних у Реєстрі… після внесення змін у вкладці Отримані при використанні СКБД PostgreSQL.

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Авторизація

 

Реалізовано можливість автоматичного оновлення даних користувачів з Active Directory за допомогою опції Автоматичне оновлення груп з AD та встановлення часового інтервалу оновлення у хвилинах.

 

Оновлення програми до версії 11.02.083 — Фото 6

 

Управління користувачами

 

Реалізовано можливість оновлювати дані користувачів з Active Directory за допомогою команди Оновити групи з AD. Команда доступна у головному меню Файл та у контекстному меню.

По виконанню команди здійснюється оновлення всіх існуючих груп користувачів у програмі: оновлення облікових записів, якщо вони відсутні у Active Directory, переміщення облікових записів у іншу групу, додавання нових користувачів.

При оновленні груп в Active Directory, користувач, який присутній в декількох групах АD, в програмі М.Е.DOC залишатиметься в останній завантаженій групі.

 

Журнал подій

 

У Журналі подій додано фіксацію подій:

 • запуск автоматичного оновлення користувачів з AD та загальна кількість доданих користувачів при автоматичному оновленні;
 • зміна групи користувача – при оновленні вручну облікових записів користувачів з Active Directory у розділі Адміністрування – Управління користувачами.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2022 р. – 100,7%.

 

Звіти

 

Реалізовано автоматичне заповнення звіту F/J3001003 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

 

Майстер заповнення даних про підприємство

 

Налаштовано перенесення даних у пакетах Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ при перенесенні даних з БД M.E.Doc на базі Firebird у БД M.E.Doc на базі PostgreSQL за допомогою команди Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі Firebird.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Додано обов’язковий контроль на заповнення значення тільки у графі 4 або тільки у графі 5:

 • SD300303 Додаток 3.

2. Відкориговано відображення підписантів звітів у відповідних полях як «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ» згідно з наказом Міністерства Юстиції України №2463/5 від 07.08.2019 р.:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств;
 • SI300107 Інвестиційний план;
 • SI300307 Звіт до інвестиційного плану;
 • SD300202 Додаток 2;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

 

Міністерство оборони України

 

Приймання, перевірка та консолідація фінансової та планової звітності

 

Доповнено та деталізовано текст контролів. Додано числові значення сум та різниці та додатково текстовий запис формату Різниця = (числове значення).

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • MOU67110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

 

УкрОборонПром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних УкрОборонПром

 

Внесені зміни у контролі по рядках (8011 – 8015) графи 6 для ІІ, ІІІ, ІV Кварталів:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Реалізовано контроль на рівність значення рядка 210 графи 17 форми EV000303 значенню рядка 190 графи 17 форми EV000403:

 • EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду;
 • EV000403 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Додано нову умову у контролі з фінансовими формами звітності:

 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану
 • якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS01, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;
 • якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS01, UADRMS01, UADGMS01, UADKMS01.

2. Додано нові контролі в формах:

 • UADRSB01 Розшифровка резерву сумнівних боргів;
 • UADPFZ01 Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності;
 • UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10501 Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал;
 • UAD10601 Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення;
 • UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами;
 • UAD11401 Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів;
 • UAD11501 Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи;
 • UAD11601 Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов’язання;
 • UAD11701 Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків.

 

 

Графік роботи на День Незалежності
Оновлення програми до версії 11.02.082