Держава: звітність та податки

Оновлення програми до версії 11.02.084

05 Вересня 2022

Оновлення програми до версії 11.02.085
Графік роботи на День Незалежності

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Реалізовано можливість групового виділення, відправки та видалення пакетів документів у таблиці реєстру.

 

Державна податкова служба

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2022 року № 151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» додано нові форми, період подання – щомісячно, вперше за новою формою звіти подаються за серпень 2022 року:

 • J/F0209509 Декларація акцизного податку;
 • J/F0295009 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298409 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298509 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298609 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229
  розділу VI Кодексу;
 • J/F0295109 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу);
 • J/F0295209 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно;
 • J/F0295309 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу);
 • J/F0295409 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою;
 • J/F0295509 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F0295609 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • J/F0295709 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії;
 • J/F0295809 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;
 • J/F0296009 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування;
 • J/F0295909 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу;
 • J/F0298109 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298209 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298309 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298709 Додаток 6-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах).

Оновлено Довідник кодів операцій до розділів Декларації акцизного податку.

Реалізовано можливість множинного заповнення графи 6 Реєстраційний номер облікової картки платника податків виділеними рядками довідника Співробітники у формах:

 • J/F3001003 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 1

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Оновлено контролі:

 • IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;
 • IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;
 • FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу;
 • FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ, оновлено довідники:

 • Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи (F086);
 • Стан застосування санкції (F087);
 • Спроба проведення фінансової операції (F088).

 

Державна служба статистики

 

Доопрацьовано роботу контролів:

 • S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Для зручності користувачів оновлено механізм додавання вкладень до первинних документів за допомогою вкладки Вкладення.

Вкладка Вкладення доступна на панелі вкладок для виділеного у реєстрі документа та у вікні відкритого первинного документа, незалежно від наявності вкладень у документі. Для додавання вкладень на вкладці додано кнопку Виберіть вкладення.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 2

 

Реєстр податкових документів

 

Скасовано обмеження на відображення значної кількості документів у таблиці реєстру для 64-розрядних ОС.

 

Автоматична обробка документів

 

Допрацьовано автоматичну відправку «Запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J/F1300107), що були сформовані у модулі Реєстр податкових документів за допомогою команди меню Правка – Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН з розбивкою по 1000 рядків (документів) на запит.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 

Шаблони первинних документів

 

Змінено адресу завантаження переліку шаблонів первинних документів на https://docflow.ezvit.com.ua/gb_tmpl/Template.asmx.

 

Користувацькі налаштування комплектів підписів

 

Реалізовано можливість автоматичної відправки посилань для візування документів, відповідно до комплекту підписів Візування, що налаштований у розділі програми Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Для увімкнення автоматичної відправки посилань для візування документів у налаштуваннях комплекту підписів Візування у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів необхідно встановити опцію Використовувати у автоматичній обробці документів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 3

 

Автоматична відправка посилань для візування документів здійснюється на електронні адреси співробітників, які необхідно попередньо налаштувати у розділі Довідники – Співробітники – Картка співробітника.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 4

 

Зверніть увагу, для автоматичної відправки посилань необхідно:

1. для вхідних документів у розділі Первинні документи – Автоматична обробка документів активувати розділ Обробка вхідних документів та у комплекті підписів Візування обрати напрямок документа, для якого застосовується комплект підписів:

Вхідні документи або Всі документи;

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 5

 

2. для вихідних документів у розділі Первинні документи – Автоматична обробка документів активувати розділ Відправка первинних документів автообробником контрагенту та у комплекті підписів Візування обрати напрямок документа, для якого застосовується комплект підписів:

Вихідні документи або Всі документи.

Автоматична відправка посилань для візування документів також може здійснюватися за допомогою сервісу Універсальної автоматичної обробки документів.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Відкориговано заповнення розділу ІІ. Податковий кредит при створенні Податкової декларації з ПДВ на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних при використанні PostgreSQL.

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Електронна пошта

 

Реалізовано роботу з поштовим провайдером Office 365 по протоколу ОAuth 2.0 для прийому і відправки повідомлень у програмі M.E.Doc.

На вкладці налаштувань Електронна пошта додано опцію ОAuth 2.0. Опція доступна за умови, якщо у полі Сервер вказано налаштування для провайдера outlook.office365.com.

Після встановлення опції ОAuth 2.0 виконується перевірка наявності access token (токен доступу). Якщо access token відсутній, буде запропоновано авторизуватися на сервері поштового провайдера для отримання access token. Після успішного отримання та збереження access token автоматично виконуються налаштування для використання протоколу ОAuth 2.0.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 6

 

Опція ОAuth 2.0 встановлюється автоматично при натисканні кнопки Використовую Office 365.

Перевірка наявності access token та його отримання (у разі потреби) також виконується по натисканню кнопки Перевірити з’єднання.

Докладно про налаштування роботи з поштовим провайдером Office 365 по протоколу ОAuth 2.0 для прийому і відправки повідомлень дивіться у розділі довідки до програми «Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта».

 

Управління користувачами

 

Реалізовано можливість блокування облікових записів користувачів відповідно до вимог внутрішньої безпеки підприємства.

У Картці користувача додано опцію Заблокований. Якщо опція встановлена, доступ обраного користувача до програми блокується. При спробі авторизації у програмі користувачу буде виведено повідомлення: «Користувача заблоковано. Зверніться, будь ласка, до адміністратора».

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 7

 

У разі зазначення кількості спроб для невдалого введення пароля у розділі Параметри системи – Авторизація – Використовувати посилений захист, при перевищенні встановленої кількості спроб опція Заблокований встановлюється автоматично після останньої невдалої спроби.

 

Оновлення програми до версії 11.02.084 — Фото 8

 

Керування опцією Заблокований доступне лише користувачам з правами адміністратора.

Подія невдалої спроби авторизації у програмі з причини введення неправильного пароля фіксується у Журналі подій.

 

Зарплата

 

Звіти

 

Налаштовано відображення суми окладу у звітах Розрахунковий лист (RL1-RL6) при формуванні їх за архівний період.

 

Довідники

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 року № 257 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Змінено контроль окремих значень рядків 3270 та 3290 графи 3 на рівність сумі рядків 3270 та 3290 графи 4 «Звіту про виконання фінансового плану» за відповідний період минулого року:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення звітного періоду у формах пакету PROZVI01:

 • SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал;
 • SS100114 Ф1. Баланс;
 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

3. Налаштовано відображення імені та прізвища директора і бухгалтера/головного бухгалтера як «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ» відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №2463/5 від 07.08.2019 р.:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств;
 • SI300107 Інвестиційний план;
 • SI300307 Звіт до інвестиційного плану;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300202 Додаток 2;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

4. Відкориговано умови контролю по рядку 3 для поточного періоду:

 • SD300101 Додаток 1.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Відкориговано контроль значення рядка 6080 графи 3 на рівність значенню рядка 1495 графи 4 форми «Ф.1 Баланс» за відповідний період минулого року:

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Змінено умову контролю на заповнення номера розрахункового рахунку для доданих філій:

 • UADRR001 Реєстр рахунків.

2. Реалізоване сортування звітів пакету за номерами пов’язаних документів:

 • UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття.

3. Змінений контроль у графах 12 та 13 – враховуються числові значення по модулю:

 • UAD11101 Розшифровка ряд. 1010 Ф № 1 «Основні засоби».

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. У формі:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

– при створенні звітів за ІІ – IV Квартали реалізовано автоматичне перенесення даних у рядок 2000 графи 6 звіту поточного періоду із рядка 2070 графи 6 звіту за попередній звітний період;

– реалізовано новий інформаційний контроль: значення графи 6 рядка 2000 повинно дорівнювати значенню графи 6 рядка 2070 звіту за попередній звітний період;

– відкориговано контролі по рядках 2.1, 4.1 та 5.1 розділу VІ. Джерела капітальних інвестицій.

2. У формі:

 • UOP00110 Фінансовий план

– реалізовано обов’язкові контролі на рівність значень рядків 6050, 6020 граф 3 – 6 значенням сум відповідних рядків 6030 та 6040, 6050 та 6080, 6000 та 6010 граф 3 – 6;

– підключено довідник Банки до полів розшифровки довгострокових та короткострокових зобов’язань розділу V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

 

 

Оновлення програми до версії 11.02.085
Графік роботи на День Незалежності