Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.090

07 Грудня 2022

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.050
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.221

Звітність

 

Державна податкова служба

 

Додано нові форми:
 • J/F1419001 Повідомлення про недоліки.
Форми доступні у розділі програми Реєстр звітів та надходять від ДПС у відповідь на заявку-розрахунок:
 • «Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J/F1314403);
 • «Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J/F1314303);
 • «Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А» (J/F1318001);
 • «Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т» (J/F1318101).

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі у формах:
 • LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду;
 • FR000001 Дані фінансової звітності;
 • IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
 • IR770002 Дані про основні засоби;
 • IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Облікові документи

1. На виконання наказу Міністерства економіки України від 26.10.2022 р. № 4179 «Про затвердження примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом» додано нову форму, початок дії – з 31.10.2022 р., період подання – щомісячно, без можливості подання у електронному вигляді:
 • PD013007 Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом.
2. Додано нову форму, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – у разі потреби, без можливості подання у електронному вигляді:
 • KD000802 Штатний розпис.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1. Додано можливість відправки документів у ПриватБанк:
 • «29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (S2702913, S2702914);
 • «4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» (S2700413, S2700414).
Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії – Відправити у банк.
2. Реалізовано можливість відкриття документів Реєстру електронних документів у окремих вікнах програми.
Щоб відкрити документ у окремому вікні, виділіть документ у таблиці реєстру та скористайтеся одним із способів:
 • у головному меню програми виконайте команду Вигляд – Перегляд у вікні;
 • виконайте команду контекстного меню Перегляд у вікні.
3. Налаштовано відображення записів реєстру при використанні фільтра на панелі інструментів за значенням На підпис відп. особі у колонці Статус.

Реєстр податкових документів

1. Відкориговано відображення стану ПН/РК на вкладці Властивості, в разі відміни підписання відповідальною особою при використанні комплекту підписів Відповідальна особа – Печатка.
2. У розділі Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП реалізовано можливість відбирати записи реєстру за допомогою кнопки фільтра на панелі інструментів.

Автоматична обробка документів

У розділі налаштувань Обробка вхідних документів – Автоматичне погодження первинних документів реалізовано можливість роздільного налаштування значень у полях Контрагент або Документи.
У разі, якщо вказано тільки значення ЄДРПОУ у полі Контрагент, виконується автоматичне погодження всіх первинних документів, що надходять від вказаного контрагента (контрагентів).
Якщо зазначено лише код (коди) документів у полі Документи, виконується автоматичне погодження всіх первинних документів з вказаним кодом (кодами), що отримані від будь-яких контрагентів.
У разі заповнення тільки поля Контрагент або тільки поля Документи, у іншому полі автоматично проставляється значення Всі.
Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік акцизного податку

Реєстр ТТН (спирт, алкоголь)

Налаштовано експорт записів реєстру у форматі Excel по виконанню команди головного меню Файл – Експорт – Експорт таблиці в Excel.

Адміністрування

Сертифікати – Заявки на сертифікат

Додано можливість відновлення сертифікатів, термін дії яких скінчився після 24 лютого 2022 року (включно).
У вікні Формування заявок на сертифікат додано команду Відновити. Команда доступна, якщо у програмі наявні сертифікати КНЕДП «ЦСК “Україна”», термін дії яких скінчився після 24 лютого 2022 року (включно).
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 1
По натисканню кнопки Відновити відкривається вікно Майстра формування заявок на сертифікат, у якому наводиться перелік сертифікатів поточного підприємства, термін дії яких збіг після 24.02.2022 р. Поля вікна заповнюються автоматично та недоступні для редагування.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 2
Поле Початок дії заповнюється поточною датою. У полі Закінчення дії встановлюється дата закінчення дії відновленого сертифіката, максимальна дата може становити 3 роки від початку дії сертифіката, що відновлюється, але термін дії відновленого сертифіката не може перевищувати 1 рік.
Термін дії сертифікатів продовжується автоматично у разі наявності оплати за послугу.

Параметри системи – Авторизація

1. Додано можливість здійснювати перевірку пароля користувача Active Directory при авторизації у програмі M.E.Doc.
У розділі програми Адміністрування – Параметри системи – Авторизація додано опцію Використовувати пароль доменного облікового запису.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 3
Якщо опцію встановлено, при авторизації у програмі, у вікні вибору користувача, необхідно обрати ім’я користувача та ввести пароль поточного користувача Active Directory. Буде виконано перевірку відповідності введеного пароля. Якщо результат перевірки негативний, виводиться повідомлення про некоректно введений пароль.
Якщо опцію не встановлено, авторизація користувача буде відбуватись автоматично, тобто при вході в M.E.Doc не буде відображатись вікно авторизації користувача, а одразу виконуватиметься перехід до вікна Вибір установи.
Опція Використовувати пароль доменного облікового запису встановлюється за замовчуванням після увімкнення режиму Використовувати ACTIVE DIRECTORY.
2. Відкориговано збереження налаштування опції Автоматичне оновлення користувачів з ACTIVE DIRECTORY (хв) після оновлення програми при використанні СКБД Oracle або PostgreSQL.

Резервне копіювання

Додано можливість налаштовувати автоматичне видалення резервних копій програми, що були створені у ручному режимі у розділі Резервне копіювання.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 4
У розділі Резервне копіювання додано опцію Зберігати тільки … останніх копій (згідно типу). Для виконання налаштувань необхідно встановити опцію та зазначити кількість останніх створених резервних копій, що потрібно зберігати. Попередні резервні копії, що перевищують задану кількість, видалятимуться. Зберігається вказана кількість резервних копій кожного типу: ZBF та ZBK.

Довідники

Картка підприємства – Зразки підписів

Додано можливість відключати використання користувацьких факсиміле на друкованих формах документів.
У розділі додано опцію Використовувати користувацькі зображення підписів та печатки. Якщо опцію встановлено, на підписаних ЕП документах відображатимуться зображення підписів директора, бухгалтера, а також печатки установи, завантажені користувачем. Якщо опцію не активовано, на документах відображаються зображення підписів та печатки, встановлені у програмі за замовчуванням.
При завантаженні користувацьких факсиміле опція встановлюється автоматично.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 5
У користувачів, що використовували користувацькі зображення підписів та печатки у попередніх версіях програми, після встановлення оновлення опція Використовувати користувацькі зображення підписів та печатки буде активована автоматично.

Співробітники – Картка співробітника

У вікні Фізична особа у блоці Посвідчення особи додано нове поле Запис №. Поле призначене для збереження унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, що зазначений у ID-картці співробітника. Поле Запис № відображається у блоці після вибору у полі Документ значення ID-паспорт.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 6
1. Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» № 1928-IX у редакції від 19.11.2022 р. зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2675-IX від 18.10.2022 р. та Законом № 2700-IX від 19.10.2022, оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
2. Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XІІ у редакції від 29.10.2022 р. оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 (J/F0510507) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.
3. Оновлено довідник Районів областей.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2022 р. – 102,5 %.

Довідники

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 року № 189 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Категорії застрахованих осіб.

Звіти

1. Додано відображення інформації по кожному підрозділу окремо для звіту Розрахункова відомість по видам оплат (вигляд 2).
2. Додано новий звіт Повідомлення про нараховані суми, належні працівнику при звільненні, звіт доступний для формування у розділі Розрахунковий лист.

Додаткові сервіси

Додано фіксацію часу підключення кожного користувача до сервера в утиліті Моніторинг користувачів (ZvitServerMonitor.exe). Час підключення відображається у колонці Дата та час підключення.
Оновлення програми до версії 11.02.090 — Фото 7

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за період 2022 рік:
 • F2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F2KM49 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F4_1KM49 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM49 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM49 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • FINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • FINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • FING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • FINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;
 • FINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. Внесено зміни у налаштування консолідації форм:
 • SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП;
 • SI300107 Інвестиційний план ДП (річний).
2. У формі:
 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
 – реалізовано контролі та перенесення даних по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми S3000310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення даних здійснюється за допомогою додаткової програми обробки, починаючи із звітних періодів 2023 року;
 – додано контролі по рядках 8011 – 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.
3. У формі:
 • SD300303 Додаток 3
 – внесено зміни до контролю значень граф 4 та 5, графи не можуть бути заповнені одночасно;
 – внесено зміни у зовнішній вигляд бланка, змінено назви граф 7 і 13.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення найменування показника:
 • MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • MOU67110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво;
 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.
2. У формі:
 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану
 – змінено умови контролю по рядку 1050 – контроль виконується лише по графах 3 – 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1050 за рахунок статті, що не входить до складу рядка 1050/1;
 – додано контролі та перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми MOU00310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення та контролі реалізовані, починаючи із звітних періодів 2023 року;
 – додано контролі по рядках 8011 – 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

На виконання наказів Міністерства фінансів України:
додано нові форми, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:
 • P2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • P43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • P4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • P4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • P4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • P4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • P7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • PKD10030 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • PKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • PKD12030 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • PKD13030 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • PKD14030 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • PKD15030 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • PKD16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • PKD17030 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;
 • PKD09030 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • PKD18S30 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • PKD19S30 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;
 • PKD18Z30 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • PKD19Z30 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;
 • PINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • PING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • PINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • PINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • PINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

У формі:
 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану
 – додано контролі та перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми UOP00310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення та контролі реалізовані, починаючи із звітних періодів 2023 року;
 – додано контролі по рядках 8011 – 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

1. Обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018_5, 1019_5, 1019/1_5, 1019/2_5, 1019/3_5, 1019/4_5, 1019/5_5, 1440_5_5 графи 5 розділу І. Інформація до фінансового плану змінено на інформативний:
 • AVFP0010 Фінансовий план.
2. Реалізовано перенесення даних до графи 3 за допомогою додаткової програми обробки у періодах І – ІV Квартал та Рік із графи 4 звіту AVZVFP01 за аналогічний період попереднього року:
 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.
3. Реалізовано перенесення даних із попередніх періодів на програмі створення:
 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО);
 • UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);
 • UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО).
4. Реалізовано перенесення даних із попередніх періодів на програмі створення та перевірку звітів за розрахунками з UADBNS01, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01 та UADTMS01 для неконсолідованого звіту, незалежно від наявності форми S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності:
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)
 • UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)
 • UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)
 • UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)
5. Внесено зміни у розрахунок рядків Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами та Інша поточна дебіторська заборгованість граф 3 та 4 у додатковій програмі обробки Конвертувати зі звітності за МСФЗ:
 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Додано нові форми у пакет KMDABR03, період подання – Рік:
 • KMR44D40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • KM301117 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
1. Оновлено контролі у формах пакета KMDAGM01:
 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва)
 • KM110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
 • KMM30308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства
 • KMM04009 Ф4. Звіт суб’єкта малого підприємництва про власний капітал
 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва)
2. Оновлено контролі у формах пакета KMDAGV02:
 • KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок
 • KM100114 Ф1. Баланс
 • KM104009 Ф4. Звіт про власний капітал
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів
 • KM105008 Ф5. Примітки до річної звітності
3. Оновлено контролі у формах пакета KMDABR03.
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.050
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.221