Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.091

19 Грудня 2022

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.051
Не пропустіть важливі повідомлення Cashӓlot

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Відкориговано відображення стану документів на вкладці Властивості, в разі відміни підписання відповідальною особою при використанні комплекту підписів Відповідальна особа – Печатка.
Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 1

Державна податкова служба

 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2022 року № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» додано нові форми, вперше звіти за новою версією форм подаються з 01.01.2023 р. за IV Квартал 2022 р., період подання – щоквартально:
 • J/F0302005 Податкова декларація екологічного податку;
 • J/F0320105 Додаток 1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • J/F0320205 Додаток 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • J/F0320305 Додаток 3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
 • J/F0320405 Додаток 4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • J/f0320505 Додаток 5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання;
 • J/F0320605 Додаток 6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
2. Додано нову версію бланка, подання – у разі потреби:
 • J1315404 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу).
Форма доступна у модулі Звітність – Реєстр звітів.
3. Додано нову форму, подання – у разі потреби:
 • J1605001 Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування.

Державна служба статистики

 

1. Додано нові форми, період подання – Рік:
 • S1600316 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту;
 • S1901114 № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії;
 • S1904416 № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива;
 • S2600317 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування;
 • S0401004 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;
 • S2702013 9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів;
 • S2702117 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;
 • S2703115 6-сільрада (річна). Звіт про об’єкти погосподарського обліку;
 • S2702215 № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства;
 • S2702316 24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами;
 • S2700415 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур;
 • S2702516 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;
 • S2701715 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів;
 • S2702915 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду;
 • S1500116 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок;
 • S0210115 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами;
 • S0702102 № 1-зез (буд) (річна). Розширений звіт про експорт – імпорт послуг з будівництва;
 • S1101016 № 3-лг(річна). Звіт про відтворення та захист лісів;
 • S1100114 № 1-екологічні витрати (річна). Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища;
 • S1100213 2-тп (мисливство) (річна). Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин.
2. Додано нові форми, період подання – щоквартально:
 • S0703005 2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства;
 • S2703605 2К-С (квартальна). Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства;
 • S0603305 2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Державна казначейська служба

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:
 • F2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F2KDV49 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDB49 Зведена форма Ф №7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD09030 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • FKD10030 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • FKD11030 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
 • FKD12030 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • FKD13030 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • FKD14030 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • FKD15030 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • FKD16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • FKD17030 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет;
 • FKD18S30 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • FKD18Z30 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • FKD19S30 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • FKD19Z30 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • FKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • FKD21030 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;
 • FV43D149 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FV71DS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FV71DZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR2D049 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FVR41D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FVR42D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FVR43D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FVR7DS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FVR7DZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 •  FZV2D049 Зведена Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FZV43149 Зведена Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FZV71S49 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZV71Z49 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZVR4149 Зведена Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FZVR4249 Зведена Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZVR4349 Зведена Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FZVR7S49 Зведена Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZVR7Z49 Зведена Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FDOV2011 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;
 • FDOV4111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FDOV4211 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FDOV4411 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
 • FDV04311 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;
 • FDV43111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FDV70S11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FDV70Z11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FDV71S11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 •  FDV71Z11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 • FZKSPZ26 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд);
 • FZKZAG26 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд);
 • F3_1904 Ф №3-19 (річна). Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ;
 • FINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • FING0013 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів;
 • FINV0013 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал;
 • FINP0013 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності;
 • FINR0013 Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати;
 • FINS0013 Форма №6-дс. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • F2KM49 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43KM149 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KM49 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM49 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM49 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMB49 Зведена форма Ф №7м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKM16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • FVR2M049 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FV43M149 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FVR41M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FVR42M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FVR43M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FV71MS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR7MS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FV71MZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR7MZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZV2M049 Зведена Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FZM43149 Зведена Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FZVM4149 Зведена Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FZVM4249 Зведена Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZVM4349 Зведена Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FZM71S49 Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZMR7S49 Зведена Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZM71Z49 Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZMR7Z49 Зведена Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FMDV2011 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;
 • FMDV4111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FMDV4211 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FMDV4320 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;
 • FMDV4321 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FMDV7S20 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FMDV7S21 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 • FMDV7Z20 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FMDV7Z21 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі.

 

УкрБуд

 

На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • UB301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Електронна пошта

 

Додано можливість вставки пароля електронної пошти у поле Пароль за допомогою контекстного меню.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 2

 

Довідники

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2022 року № 409 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

Співробітники – Картка співробітника

 

Доопрацьовано можливість збереження даних у разі невідповідності значень у полях Запис №, Стать та ІПН вікна Фізична особа.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 3

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2022 р. – 100,7 %.

 

Довідники

 

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» № 2710-IX від 03.11.2022 р. оновлено Довідник Мінімальної заробітної плати.

 

Кадрові дані

 

Додано поле Запис № у блоці Посвідчення особи. Поле призначене для збереження унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, що зазначений у ID-картці співробітника.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 4

 

Звіти

 

1. Для форми «Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» (J/F3001003) реалізовано автоматичне заповнення поля Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) на основі даних модуля Зарплата.

2. Додано новий звіт Зведена відомість по видам оплат (підрозділи) (вигляд 2), звіт доступний для формування у розділі Розрахункові відомості.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 5

 

Додаткові сервіси

 

1. Реалізовано можливість запуску Системи відображення квитанцій за допомогою команди головного меню Сервіс – Нові повідомлення.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 6

 

2. Оновлено механізм перезапуску служби в утиліті Моніторинг користувачів (ZvitServerMonitor.exe) по виконанню команди меню Сервіс – Перезапустити службу за наявності активних клієнтських сесій.

 

Оновлення програми до версії 11.02.091 — Фото 7

 

Експорт та імпорт даних

 

Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ, за період 2022 рік:

 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І – IІІ Квартали, Рік:

 • SS301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І – IІІ Квартали, Рік:

 • SS220103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І – IV Квартали:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

4. На виконання наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 р. № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • S4000110 Стратегічний план розвитку.

1. Реалізовано контролі та заповнення граф 4 і 7 з форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» S0301014 та графи 10 з форми «3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» SS220103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. У формі:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств

–  реалізовано контроль на обов’язкову наявність форм SS301119 та SS220103 у пакеті, починаючи з І Кварталу 2023 року;

–  додано нове поле Звіт про виконання стратегічного плану розвитку з можливістю додавання вкладення у форматі PDF, додавання вкладення обов’язкове для звітного періоду Рік.

3. Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів і розрахунків у формах:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S100114 Ф1. Баланс;
 • S100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • EV220105 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:

 • K2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • K43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • K4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • K4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • K4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • K4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • K7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • KKD10030 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • KKD11030 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
 • KKD12030 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • KKD13030 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • KKD14030 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • KKD15030 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • KKD16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • KKD17030 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет;
 • KKD09030 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • KKD18S30 Додаток 18 (спец. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KKD19S30 Додаток 19 (спец. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KKD18Z30 Додаток 18 (заг. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KKD19Z30 Додаток 19 (заг. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • KINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • KING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • KINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • KINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • KINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно, І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • MOU31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • MOU22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щоквартально:

 • MOU31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

1. Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» MOU31014, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. Реалізовано заповнення та контролі граф 4 і 7 з форми MOU31014 та графи 10 з форми MOU22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 на рівність значенню рядка 2010 форми «3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» MOU22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість.

 

Міністерство соціальної політики України

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:

 • PINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:

 • U2UKD49 (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • U41UKD49 (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42UKD49 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • U43UKD49 (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • U44UKD49 (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
 • U41VAL49 (НААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42VAL49 (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U7UKDS49 (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • U7UKDZ49 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • U3_110 (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ;
 • N2000218 Додаток Б форма 4 – наука;
 • FZNDR030 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно, І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • UOP31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 ««Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • UOP22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щоквартально:

 • UOP31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

1. Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення рядка 17.19, залежно від значення рядка 1020 форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 та рядка 1630 графи 4 форми «Ф1. Баланс» UOP10112, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. У формі:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

– реалізовано контроль по працівникам та середній заробітній платі в полі Середньооблікова кількість штатних працівників;

– додано контроль по рядку 8000 граф 4 та 6 з відповідними значеннями форм «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 (рядок 1040) та «1ПВ Звіт з праці (квартальна)» UOP31119 (рядки 7030, 7040).

3. Реалізовано контролі та заповнення граф 4 і 7 з форми UOP31014 та графи 10 з форми UOP22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • UOP03006 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014, починаючи з І Кварталу 2023 року:

 • UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • UAD31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щоквартально:

 • UAD31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

3. На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 ««Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • UAD22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

1. У формі:

 • UADVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки

– реалізовано контролі значень по рядках:

– 1145 графи 5 та графи 7 із значенням рядка 1145 графи 3 та графи 4 форми UADBNS01;

– 1645 графи 6 та графи 8 із значенням рядка 1645 графи 3 та графи 4 форми UADBNS01;

– додано контроль на коректне заповнення графи ЄДРПОУ;

– закриті для введення даних за допомогою клавіатури поля Найменування та ЄДРПОУ.

2. Внесено зміни до розрахунку трансформації з формою «Ф.1 Баланс (за МСФЗ)» UADBMS01 для рядків 1090, 1200 граф 3 та 4:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО).

3. Внесено зміни до розрахунку трансформації з формою «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)»

 • UADBNS01 для рядків 1090, 1200 граф 3 та 4:
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

4. Змінено текст рядка 10 в графі 4 на Необоротні активи, утримувані для списання (ряд.1200). Внесено зміни у зовнішній вигляд в шаблонах Еxcel:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період
подання – I – III Квартал, Рік:

у пакеті KMDAGM01:

 • KMM31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

у пакеті KMDAGV02:

 • KM301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.051
Не пропустіть важливі повідомлення Cashӓlot