Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.093

03 Січня 2023

Фотофіксація при отриманні сертифікатів КЕП
Як вивантажити акт звірки з 1С:Підприємство у Медок

Звітність

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2021 (затверджено 06.12.2022 р.) для пакета Загальна таксономія 210_310 модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL).

Додано новий ярлик для пакету звітності, що створюється відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2021:

 • I0001003 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2021 рік.

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

 

Оновлення програми до версії 11.02.093 — Фото 1

 

Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2021 рік, необхідно виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією UA XBRL МСФЗ 2021. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет. При копіюванні автоматично створиться новий ярлик (відповідно до пакета звітності I0001003) за таксономією 2021. Дані із попередньо створеного пакета будуть перенесені у відповідні поля пакета звітності за таксономією 2021. Перевірте правильність заповнення нового пакета та, у разі потреби, дозаповніть необхідні поля. Після конвертації пакет звітів, що створений за таксономією 2020, можна видалити з реєстру.

Державна податкова служба

 

1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.12.2022 р.:

 • J/F1300306 Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 • J/F1400306 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 • J/F1400806 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Форми доступні у розділі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку. У відповідь на відправлену Заяву (J/F1300306) від ДПС надходить Довідка (J/F1400306) або Відмова (J/F1400806).

2. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

 • J/F1304303 ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі;
 • J/F1304403 ЗАЯВА щодо ліцензії на право виробництва пального;
 • J/F1304502 ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;
 • J/F1304603 ЗАЯВА щодо ліцензії на право зберігання пального щодо ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);
 • J/F1404302 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 • J/F1404402 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 • J/F1404603 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 • J/F1404702 Витяг з розпорядження.

Форми доступні у модулі Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (пальне).

3. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

 • J/F1303103 ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1303203 ЗАЯВА щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1303304 ЗАЯВА щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1303403 ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1403102 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1403202 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах про наявність додатка до ліцензії;
 • J/F1403302 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1403402 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1431101 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1403603 Витяг з розпорядження;
 • J/F1403702 Витяг з розпорядження.

Форми доступні у модулі Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 18.02.2022 р. № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» додано нові версії бланків, звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2023 року, період подання – Рік, щомісячно:

 • J/F0602007 Податкова декларація з плати за землю.

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 189 від 04.07.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 215 від 25.07.2022 р.) додано нові форми звітів (версія 08), період подання – щоквартально, перший раз звітність за новими формами (версія 08) подається за ІV Квартал 2022 року:

 • J/F0500108 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
 • J/F0510108 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J0510208 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • J0510308 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;
 • J/F0510408 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
 • J/F0510508 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;
 • J/F0510608 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Звіти доступні у модулі програми Звітність – Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

 

Державна служба статистики

 

Додано нові форми:

період подання – І – ІV Квартали:

 • S2601105 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг.

період подання – щомісячно:

 • S0404514 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства.

період подання – Рік:

 • S0403514 1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції;
 • S1001504 2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції;
 • S1100916 № 2-ТП (повітря) (річна). Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
 • S1101212 № 1-відходи (річна). Звіт про утворення та поводження з відходами;
 • S0305102 Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік). Анкета обстеження економічної діяльності підприємства;
 • S0305202 Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік). Анкета обстеження стану економічної активності підприємства.

Міністерство соціальної політики України

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Оновлено зовнішній вигляд форм:

 • F2KD2515 Форма №2-д. Міністерство праці;
 • F7KD2514 Форма №7кд. (заг. ф.) Міністерство праці.

Міністерство фінансів України

 

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 359 від 01.11.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • MFPASM04 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету;
  MFZVIM04 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Налаштовано виконання перевірки значення поля Код ознаки под. номера, зазначеного в Податковій накладній та/або Розрахунку коригування з даними, вказаними у ЄДК та Картці контрагента.

Довідники

1. Для зручності користувачів додано новий Довідник КАТОТТГ. Довідник містить коди та назви територій за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, відповідно до оновленого територіального устрою України.
Інформація про адміністративно-територіальні одиниці, території та громади представлена у довіднику у вигляді ієрархічного списку з візуальним відображенням рівнів даних, що відповідає підпорядкованості територій за кодифікатором.
Для пошуку потрібного значення можна скористатися полем пошуку у верхній частині вікна довідника.
Довідник доступний у розділі програми Довідники – Загальні довідники та підключений до форми «Податкова декларація з плати за землю» (J/F0602007). У наступних оновленнях програми планується розширення використання Довідника КАТОТТГ при заповненні форм.
2. Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України №225 від 29.11.2022 року «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).
3. Додано новий довідник Номенклатура продукції промисловості (НПП) 2022.
4. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 27.12.2022 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Валюта або банківські метали (R030).
5. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2022 року № 434 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:
 • Бюджетний класифікатор;
 • Коди відомчої класифікації видатків (КВК).
6. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Категорії застрахованої особи станом на 01.10.2022 р. Додано нові категорії:
 • 75 – Громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборони;
 • 76 – Наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення;
 • 77 – Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення;
 • 78 – Працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %, яку було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, яка не отримувала доходів у вигляді грошового забезпечення;
 • 79 – Найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОС, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, який не отримував доходи у вигляді грошового забезпечення;
 • 80 – Найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, який не отримував доходів у
  вигляді грошового забезпечення.

Адміністрування

Параметри системи – Експорт документів

Розширено можливість налаштування експорту документів.
Назву розділу Експорт в PDF змінено на Експорт документів. У розділі реалізовано можливість налаштовувати формат експорту документів: PDF та/або XML (у форматі для подачі в контролюючий орган). Додано опції для визначення формату експорту:
 • Експорт документів в PDF;
 • Експорт документів в XML (формат податкової).
Реалізовано можливість обирати звіти, для яких необхідно виконувати експорт. Додано кнопку Оберіть звітність, по натисканню якої відкривається вікно для вибору документів. Зверніть увагу, виконується експорт лише тих звітів, для яких отримано позитивну Квитанцію №2.
Якщо певні документи не обрано, за замовчуванням виконується експорт всіх документів з розділів, встановлених у області налаштувань Налаштування за розділами.
Оновлення програми до версії 11.02.093 — Фото 2
При експорті документів розділу Звітність реалізовано збереження кожного документа у окремий підкаталог, що відповідає періоду експорту, а також у підкаталог, що відповідає коду звіту.

Додаткові сервіси

 

У вікні вибору підприємства додано можливість сортування даних у хронологічному порядку створення підприємств.
Відсортувати дані у вікні вибору підприємства можна:

 • за значеннями кодів ЄДРПОУ;
 • за назвами підприємств;
 • у хронологічному порядку створення підприємств.

Обраний спосіб сортування зберігається у наступних сеансах роботи з програмою.

 

Мережевий варіант роботи

 

Збільшено швидкодію запуску мережевої версії програми.

 

Зарплата

 

Звіти

 

Реалізовано автоматичне заповнення Додатка 1, Додатка 4, Додатка 5 та Додатка 6 пакета Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

 

Фотофіксація при отриманні сертифікатів КЕП
Як вивантажити акт звірки з 1С:Підприємство у Медок