Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.094

19 Січня 2023

Як знайти потрібний бланк у Медку?
Терміни зберігання первинних бухгалтерських документів

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Оновлено контролі та доопрацьовано механізм заповнення «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J/F0500108) на основі даних «Додатка 1» (J/F0510108).

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо додаткової підстави звільнення з військової служби під час воєнного стану» № 2599-ІX від 20.09.2022 р. оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 (J/F0510508) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

1. Відкориговано відображення розділів звітів у меню Майстра заповнення звітів.
2. Відкориговано перенесення даних з порівняльного періоду попереднього року для форм пакета звітності I0001003. Функція доступна на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки.

 

Оновлення програми до версії 11.02.094 — Фото 1

 

Відкориговано контролі:

 • I5100003 [510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод;
 • I5200003 [520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод;
 • I8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • I8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • I8275703 [827570] Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи;
 • I8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток.

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. № 248 «Про затвердження форми довідки-підтвердження та Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів» додано нові форми, початок дії – 01.12.2022 р., період подання – у разі потреби:

 • J/F1308201 Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування;
 • J/F1408201 Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів.

Форми доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів.

Довідка може надаватися у паперовій або електронній формі, форму надання Довідки платник зазначає у Заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2022 року № 371 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • J0302106 Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • J0312106 Додаток 1. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості;
 • J0312206 Додаток 2. Розрахунок у частині об’єктів нежитлової нерухомості.

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. №401 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку» додано нову форму, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • J0303603 Податкова декларація з транспортного податку.

4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 р. № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» додано нові версії бланків, звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 01.01.2023 року, період подання – Рік, щомісячно:

 • F0100213 Податкова Декларація про майновий стан і доходи;
 • F0121213 Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;
 • F0121413 Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою;
 • F0121613 Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку;
 • F0121813 Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії;
 • F0121913 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;
 • F0122213 Додаток Ф4. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна;
 • F0122313 Додаток МПЗ. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

подання – у разі потреби:

 • F0100413 Податкова Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова);
 • F0141913 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;
 • F0142013 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;
 • F0142113 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки;

5. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 «Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1308601 Форма № П9. Запит про отримання витягу з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах;
 • J/F1408601 Форма № П10. Витяг з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах.

Форми доступні у модулі Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

6. Відповідно до Закону України від 16 листопада 2022 року № 2757-ІХ «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • F1308301 Форма N 1-РВ. Заява про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • F1308401 Форма N 3-РВ. Заява про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • F1408501 Форма № 5-РВ. Рішення про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Форми доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів.

7. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2022 року № 271 «Про затвердження форми Звіту про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини» додано нові форми, період подання – щомісячно:

 • J/F0211001 Звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини.

Форми доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів.

8. Додано нові форми, форми надходять від ДПС та доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів:

 • J1412307 Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • J1412602 Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • J1413305 Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • F1412307 Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • F1412602 Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • F1413305 Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість.

1. Реалізовано можливість перенесення показників у період Рік 2023 з можливістю обрати звіт за період Рік 2022, з якого необхідно перенести дані. Перенесення даних здійснюється по виконанню команди Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенес. даних з J0312105 у вікні відкритого звіту:

 • J0312106 Додаток 1. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості;
 • J0312206 Додаток 2. Розрахунок у частині об’єктів нежитлової нерухомості.

 

Оновлення програми до версії 11.02.094 — Фото 2

 

2. Доопрацьовано перенесення показників у період Рік 2023 з попередньої версії форми. При виконанні команди Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенес. даних з J0602006 реалізовано відображення вікна з переліком доступних звітів у періоді Рік 2022:

 • J0602007 Податкова декларація з плати за землю.

 

Оновлення програми до версії 11.02.094 — Фото 3

 

3. Оновлено електронний формат xsd:

 • J1820201 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території).

 

Державна казначейська служба

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • F2MM26 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43MM126 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1MM26 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2MM26 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3MM26 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7MM1S26 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7MM1Z26 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7MMS26 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7MMZ26 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F2MD26 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F2MVAL26 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43MD126 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1MD26 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2MD26 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3MD26 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4MD26 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7MD1S26 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7MD1Z26 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7MDS26 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7MDZ26 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Державна служба статистики

 

Додано нові форми:

період подання – щомісячно:

 • S0423121 № 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;
 • S0423120 № 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;
 • S0400413 1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості;
 • S0701116 1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт;
 • S1600215 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту;
 • S1605114 51-авто (місячна). Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 • S1805111 51-вод (місячна). Звіт про роботу підприємства водного транспорту;
 • S2105113 51-ца (місячна). Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства;
 • S0603209 1-опт (місячна). Звіт про обсяг оптового товарообороту;
 • S0600117 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі;
 • S2305211 12-труб (місячна). Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами;
 • S2702415 24-сг (місячна). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин;
 • S2701416 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;
 • S2700511 1-зерно (місячна). Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання;
 • S1904111 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива;
 • S0301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);
 • S0220103 3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці;
 • S0401211 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції.

період подання – Рік:

 • S0400121 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;
 • S2500702 2-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020-2022 років;
 • S1300111 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2023 р;
 • S0303003 1-РС (один раз на чотири роки) Звіт про витрати на утримання робочої сили.

 

Військкомати

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., подання – у разі потреби:

 • VM000102 Додаток 4 ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну облікових даних;
 • VM000202 Додаток 6 СПИСОК громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • VM000501 Додаток 5 СПИСКИ персонального військового обліку;
 • VM000601 Додаток 1 ПОВІДОМЛЕННЯ про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • VM000701 Додаток 12 ВІДОМІСТЬ оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Форми доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів.

 

Інша звітність

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року N 405 «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та Порядку її ведення» додано нову форму, початок дії – 01.01.2023 р., період формування – Рік:

 • PD800306 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість.

 

Первинні документи

 

Налаштовано відображення записів Реєстру електронних документів та Реєстру податкових документів при використанні фільтра на панелі інструментів за значенням колонки Сума, незалежно від введеного роздільника цілої та дробової частини «.» або «,».

 

Довідники

 

1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 112/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 112/2 інших податкових пільг.

3. Згідно з Законом України №2697-ІХ від 19 жовтня 2022 року «Про митний тариф України» оновлено довідники УКТ ЗЕД.

4. Згідно з Законом України №2697-ІХ від 19 жовтня 2022 року «Про митний тариф України» оновлено довідник Підакцизні товари (новий).

5. Згідно з Законом України № 2710-IX від 03.11.2022 року «Про Державний бюджет України на 2023 рік» оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

 

Адміністрування

 

Управління користувачами

 

Реалізовано можливість налаштування доступу до документів інших користувачів у модулі програми Реєстр звітів.

У Картці користувача додано опцію Закрити доступ до документів інших користувачів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.094 — Фото 4

 

Якщо опцію встановлено, у Реєстрі звітів відображатимуться лише ті документи, які були створені або імпортовані авторизованим користувачем (поточний користувач є автором документа).

Якщо опцію не встановлено, користувач має можливість переглядати та редагувати документи, що створені іншими користувачами.

 

СЕВ ОВВ

 

Доопрацьовано алгоритм отримання файлів великого розміру з сервера СЕВ ОВВ.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за грудень 2022 р. – 100,7 %.

 

Звіти

 

1. Доопрацьовано автоматичне заповнення звіту F0500108 «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» пакета Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

2. Реалізовано автоматичне заповнення звіту S0301014 «1-ПВ Звіт з праці (місячна)».

 

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

 

Під час запуску сервісу Універсальної автоматичної обробки документів доопрацьовано оновлення налаштувань комплектів підписів, встановлених у розділі програми Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Відкориговано контроль значення графи 3 зі значенням графи 7 рядка 4205 та контроль значення графи 6 зі значенням графи 7 рядка 4210:

 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.12.2022 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • EV501004 Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • K7MD1S26 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7MD1Z26 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7MDS26 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7MDZ26 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:

 • UANB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • UANV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Додано контроль відповідності значення рядка 4095 графи 7 значенню рядка 1420 графи 3 форми UADBNS01 у поточному періоді:

 • UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО).

 

Як знайти потрібний бланк у Медку?
Терміни зберігання первинних бухгалтерських документів