Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.097

13 Лютого 2023

Заповнюйте реквізити товарів правильно
Пропонуйте покупцям комплекти товарів/послуг

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Доопрацьовано експорт первинних документів з підписами. Нагадуємо, що експорт документів з підписами виконується за допомогою вкладки Графічне відображення та за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт документа з підписами або команди контекстного меню Експорт документа з підписами.

 

Оновлення програми до версії 11.02.097 — Фото 1

 

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Оновлено контролі та доопрацьовано механізм заповнення «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J/F0500108) на основі даних «Додатка 1» (J/F0510108).

 

Державна податкова служба

 

Реалізовано можливість переносу кадастрових номерів на основі даних «Додатка 1» (J0138105) за допомогою додаткової програми обробки у формі:

 • J0138305 Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання.

 

Державна казначейська служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 430 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., подання – у разі потреби:

 • FAKTPR04 Акт придбання матеріальних цінностей;
 • FDNYNF04 Довідка про надходження у натуральній формі;
 • FDOPIV06 Довідка про операції в іноземній валюті;
 • FZNR0006 Заявка на видачу готівки;
 • FZDVIV04 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Реалізовано контролі по рядках 2271 – 2275 граф 3 та 4 з відповідними рядками форм F7MDS26, F7MDZ26, F7MMS26, F7MMZ26 при створенні у 2023 році форми:

 • FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 25.01.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 113/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 113/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2023 року № 52 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 430 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно, Рік:

 • KDODVL10 Довідка про операції в іноземній валюті.

Міністерства охорони здоров’я України

 

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій

 

При створенні форм у періодах 2023 року реалізовано перенесення даних:

–  у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 14 форми F41DEP49 за 2022 рік:

 • F41DEP48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити).

–  у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 14 форми F41VAL49 за 2022 рік:

 • F41VAL48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта).

–  у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 11 форми F42VAL49 за 2022 рік:

 • F42VAL48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта).

–  у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 6 із графи 12 форми F4_3ІМ49 за 2022 рік:

 • F4_3IM48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства).

–  у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графи 4 та 8 із граф 5 і 9 форми F7KDZM49 за 2022 рік:

 • F7KDZM48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства).

 

Заповнюйте реквізити товарів правильно
Пропонуйте покупцям комплекти товарів/послуг