Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.098

27 Лютого 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.054
СОТА Каса працює у звичному режимі

1. Впроваджено застосування компонента QuestPDF для формування PDF-файлів за допомогою команди Друк в PDF та/або автоматичного експорту документів у форматі PDF у реєстрах програми (за виключенням Реєстру електронних документів та Реєстру документів довільних форматів в розділі Первинні документи).

2. Доопрацьовано контролі щодо запуску програми при використанні процесорів з ARM-архітектурою.

 

Звітність

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2021 (затверджено 06.12.2022 р.) для наступних пакетів модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL), що створюються відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2021:

 • X0001003 Ярлик – Загальна таксономія 220_320 – 2021 рік;
 • R0001003 Ярлик – Таксономія для страховиків 210_310 – 2021 рік;
 • Y0001003 Ярлик – Таксономія для страховиків 220_320 – 2021 рік.

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 1

 

Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2021 рік, необхідно виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією UA XBRL МСФЗ 2021. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет. При копіюванні автоматично створиться новий ярлик (відповідно до пакета звітності X0001003, R0001003 або Y0001003) за таксономією 2021. Перевірте правильність заповнення нового пакета та, у разі потреби, дозаповніть необхідні поля.

Після конвертації пакет звітів, що створений за таксономією 2020, можна видалити з реєстру.

Відкориговано контролі:

 • I3100103 [310000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;
 • I3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • I8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • I6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • I8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • I8344803 [834480] Примітки – Виплати працівникам;
 • B2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • B3200003 [320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат;
 • B3200103 [320000] Проміжний звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат;
 • B3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • B6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • B8002003 [800200] Примітки – Аналіз доходів та витрат;
 • B8180003 [818000] Примітки – Пов’язана сторона;
 • B8344803 [834480] Примітки – Виплати працівникам;
 • B8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • B8711003 [871100] Примітки – Операційні сегменти.

Державна податкова служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2022 р. № 274 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»:

1. Додано нові версії бланків, форми надходять від ДПС:

 • J1405001 Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • J1410001 Повідомлення про відсутність відомостей про платника у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Форми доступні у розділі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

2. Додано нову версію бланка, подання – у разі потреби:

 • J1410502 Рішення про включення/виключення/зміни та інше до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Форма доступна у розділі програми Звітність – Реєстр звітів. Повідомлення (J1410502) надходить на подану Заяву (J1310502).

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 2

 

1. На виконання Закону України від 12 січня 2023 року № 2876-IX «Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в ЄРПН Податкових накладних/Розрахунків коригування.

Нові строки реєстрації в ЄРПН становлять:

 • для Податкових накладних/Розрахунків коригування, складених з 1-го до 15-го календарного дня (включно) календарного місяця, – до 5-го календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому їх складено;
 • для Податкових накладних/Розрахунків коригування, складених з 16-го до останнього календарного дня (включно) календарного місяця, – до 18-го календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому їх складено.

У ПЗ «M.E.Doc» нові строки реєстрації в ЄРПН відображаються в модулі Реєстр податкових документів у колонці Граничний термін реєстрації:

 • J/F1201013 Податкова накладна;
 • J/F1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 3

 

2. Реалізовано можливість консолідації форм:

 • J0100123 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств;
 • J0110323 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0110623 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0111523 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0111623 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0111723 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0111823 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0112823 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0114423 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0114823 Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0114923 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0115023 Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

3. Додано можливість перенесення даних із форми FINB0013 за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Дані з FINB0013 у відкритому вікні форми:

 • J0903203 Форма №1-дс Баланс.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 4

 

4. Оновлено електронні формати xsd:

 • J/F0210602 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції;
 • J/F0210702 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції.

ФСС України

 

Реалізовано можливість експорту даних Додатку 1.1 у формат JSON для подальшого завантаження даних на портал ПФУ. У вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії додано команду Експорт даних у JSON:

 • C1100101 Заява-розрахунок.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 5

 

ДСЗУ

 

Відповідно до:

– постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 26.01.2022 р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 1487 від 30.12.2022 р.);
– постанови Кабінету Міністрів України № 1350 від 02.12.2022 р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., подання – у разі потреби:

 • C0200407 Довідка про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі:

 • S0403514 1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції.

Створено новий довідник КАТОТТГ для 1П-НПП (без можливості редагування). Довідник доступний у розділі Довідники – Загальні довідники – Статистика та використовується при заповненні форми «1П-НПП (річна)» (S0403514).

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

1. Додано можливість відправки документа у ПриватБанк та Райффайзен Банк:

 • F0103406 «(І, ІІ група; Рік) Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця».

Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії – Відправити у банк.

2. Налаштовано перенесення дати договору у Акт, що створюється за допомогою команди Створити на основі – Створити Акт на основі Рахунка.

Реєстр документів довільних форматів

 

Реалізовано можливість виконання операцій відправки, переміщення, видалення, підписання та збереження для декількох виділених документів у Реєстрі документів довільних форматів.

 

Облік ПДВ

 

Звірка документів з ЄРПН

 

1. Доопрацьовано механізм звірки з ЄРПН у автоматичному режимі для організацій, у яких встановлено код філії. При автоматичному формуванні Запиту (J1300107) для організацій, у яких у Картці підприємства заповнено поле Код філії та не заповнено поле Організація від імені якої буде здійснюватись реєстрація податкових накладних в ЄРПН,

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 6

 

будуть формуватися окремі Запити:

 • запит щодо отримання відомостей про ПН/РК, що отримані філією;
 • запит щодо отримання відомостей про ПН/РК, що відправлені філією.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

2. Доопрацьовано відображення ПН/РК при отриманні інформації з ЄРПН для філій підприємства. У таблиці Інформація по запитах на дату додано колонку Напрямок.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 7

 

При відображенні інформації по ПН/РК, що отримані філією та/або відправлені філією, дані відображаються у окремих рядках таблиці, у колонці Напрямок відображається напрямок документів: Отримані або Видані.

 

Інтеграція

 

1. Доопрацьовано метод OpenOrCreateByExDocID. Додано можливість створення документів, що доступні у розділі програми Довідки державних органів – Створити – Довідку СЕА ПДВ.

2. У документі Інструкція по COM-об’єктам.pdf додано детальний опис всіх доступних параметрів для SQL-запиту, що може використовуватися в методі DocumentsDataSet.

Докладно дивіться у інструкції, що знаходиться у каталозі встановлення програми …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

 

Адміністрування

 

Налаштування отримання первинних документів

 

Додано можливість налаштовувати отримання первинних документів за кодом ЄДРПОУ відправника. У таблиці блоку налаштувань Налаштування за замовчуванням додано поля ЄДРПОУ відправника та Код філії.

Щоб налаштувати прийом документів за ЄДРПОУ, у полі ЄДРПОУ відправника введіть відповідний код ЄДРПОУ та оберіть програму, у якій потрібно здійснювати прийом документів.

У разі потреби, у полі Код філії введіть код філії відправника документа. Поле Код філії доступне для введення даних після заповнення поля ЄДРПОУ відправника.

Зверніть увагу, налаштування отримання документа за ЄДРПОУ відправника має вищий пріоритет, ніж налаштування отримання за кодом документа. Неможливо одночасно зазначити у налаштуванні код документа та код ЄДРПОУ.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 8

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2023 р. – 100,8 %.

 

Налаштування

 

Доопрацьовано розрахунок військового збору для видів оплат, які не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу (стипендія). Для розрахунку необхідно у налаштуваннях виду оплати у розділі Таблиця входжень встановити відмітку для параметру 9.150.

 

Оновлення програми до версії 11.02.098 — Фото 9

 

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

 

Доопрацьовано автоматичний запуск Сервісу універсальної автоматичної обробки документів після перезапуску служби та/або встановлення оновлення програми, якщо на момент виконання операції сервіс було запущено та у вікні Вибір секретних ключів було встановлено опцію Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І – ІV Квартали, Рік, перший раз звіт за новою формою подається за період І Квартал 2023 року:

 • SD300203 Додаток 2.

1. У інформаційних контролях замінено форму SD300202 на SD300203, починаючи з 01.01.2023 р.:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств.

2. Додано можливість перенесення даних до графи 4 у періодах IV Квартал та Рік за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звіту за 4-й квартал до гр.4 та Перенести дані із річного звіту до гр.4:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

3. Скасовано контроль значення поля за КАТОТТГ з реєстраційними даними, зазначеними у Картці підприємства:

SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Додано можливість перенесення даних до графи 4 у періодах IV Квартал та Рік за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звіту за 4-й квартал до гр.4 та Перенести дані із річного звіту до гр.4:

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

1. Додано нову форму, початок дії – з 01.11.2022 р., період подання – Рік:

 • UANG0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів.

2. Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • UANP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

1. Оновлено контролі:

 • FZNDR030 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах;
 • U3_110 Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ.

2. Додано контролі з формою UANP0013:

 • UANB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • UANR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • UANG0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • UANV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Додано можливість перенесення даних до графи 4 у періодах IV Квартал та Рік за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звіту за 4-й квартал до гр.4 та Перенести дані із річного звіту до гр.4:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Додано можливість перенесення даних до графи 4 у періодах IV Квартал та Рік за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звіту за 4-й квартал до гр.4 та Перенести дані із річного звіту до гр.4:

 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.054
СОТА Каса працює у звичному режимі